PCE Instruments

Proceskalibrator

Varenr.: PCE-SC 43
Kalibreringsfrekvensen for lydniveaukalibratoren er 1000 Hz og er en sinusbølge. Sammenlignet med andre kalibratorer har denne lydniveaukalibrator tre justerbare lydtrykniveauer. 94 dB, 104 dB og 114 dB er tilgængelige og kan vælges med et tryk på en knap på lydniveaukalibratoren.

- Lydtrykniveau94, 104, 114 db
- til vægtning af filtre A,B,C og D
- 1/2 tommer mikrofonstik
- Klasse II
855,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-SC 09

Den akustiske lydkalibrator klasse I er en batteridrevet lydkilde. Med klasse I lydkalibratoren kan der udføres direkte og hurtige kalibreringer af lydniveaumålere og andre støjmålesystemer. 

- Lydtrykniveau: 94 dB, 114 dB
- Nøjagtighedsklasse: IEC 942, klasse 1
- Lydniveaunøjagtighed: ±0,3 dB (20 °C, 760 mm Hg)
- Frekvens: 1000 Hz for A, B, C og D  Frekvensvægtning

3.689,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-123

PCE-123 proceskalibratoren er en netuafhængig enhed til simulering af styresignaler / enhedssignaler i MSR-teknologi, med hvilken du kan teste / kalibrere næsten alle parametre for styreenheder og måleenheder. Vores kalibrator tjener til at levere et elektrisk udgangssignal (mA, mV, V samt frekvensen i Hz og temperaturen i °C eller °F).

- Frekvensområde:1 … 62500 Hz
- Enkel betjening via tastatur
- Automatiske rampefunktioner
K, J, E, T temperatursensor (°C og °F)
- Grundlæggende nøjagtighed 0,025 %

3.712,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-123-ICA

PCE-123-ICA proceskalibratoren er en netuafhængig enhed til simulering af styresignaler/enhedssignaler i MSR-teknologi, hvormed du kan teste/kalibrere næsten alle parametre på styreenheder og måleenheder. Vores kalibrator tjener til at levere et elektrisk udgangssignal (mA, mV, V samt frekvensen i Hz og temperaturen i °C eller °F). 


- Frekvensområde:1 … 62500 Hz
- Enkel betjening via tastatur
- Automatiske rampefunktioner
K, J, E, T temperatursensor (°C og °F)
- Grundlæggende nøjagtighed 0,025 %
- Inkl. ISO-kalibreringscertifikat


4.686,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-SC 09-ICA

Den akustiske lydkalibrator klasse I er en batteridrevet lydkilde. Med klasse I lydkalibratoren kan der udføres direkte og hurtige kalibreringer af lydniveaumålere og andre støjmålesystemer. 

- Lydtrykniveau: 94 dB, 114 dB
- Nøjagtighedsklasse: IEC 942, klasse 1
- Lydniveaunøjagtighed: ±0,3 dB (20 °C, 760 mm Hg)
- Frekvens: 1000 Hz for A, B, C og D  Frekvensvægtning
- Inkl. ISO-kalibreringscertifikat

5.207,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-LOC 20
Proceskalibratoren PCE-LOC 20 kan bruges til direkte at simulere processtrømme i strømsløjfer, mV og mA. Dette gør det muligt at bruge proceskalibratoren PCE-LOC 20 til at indstille procesvisninger, dataloggere, papirløse optagere osv. 


- Samtidig simulerings- og måletilstand
- Til mA, mV og V
- Grafisk display
- Mulighed for levering af sensorer
- Manuel tilstand & Rampefunktion
- Kontinuitetstest
- Dataloggerfunktion 

6.881,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-TTC 30
Proceskalibratoren PCE-TTC 30 kan bruges til at simulere en lang række termoelementer og mV. Proceskalibratoren PCE-TTC 30 kan bruges til mange termometre og temperaturvisninger med termoelementforbindelse. 

- Simulerings- og måletilstand
- Til termoelementer E , J, K, T, B, R, S, N, mV
- 24 V-forsyning til strømsløjfer
- HART-kompatibel
- Kontinuitetstest
- Datalogger funktion

6.881,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-RTD 20
Proceskalibratoren PCE-RTD 20 bruges til at simulere modstande og modstandstemperaturfølere. Det betyder, at proceskalibratoren PCE-RTD 20 kan bruges som kalibrator til temperaturmåleapparater.


- Simulerings- og måletilstand
- Grafisk LCD
- 24 V-forsyning til strømsløjfer
- HART-kompatibel
- Manuel tilstand & Rampefunktion
- Kontinuitetstest
- Dataloggerfunktion 

7.328,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-MCA 50
Proceskalibratoren PCE-MCA 50 er beregnet til kalibrering og vedligeholdelse. Denne proceskalibrator muliggør måling og simulering af elektriske variabler. På grund af batteridriften kan proceskalibratoren PCE-MCA 50 bruges forskellige steder.


- Simulering
- Pulsgenerering
- Pulstælling
- Frekvensgenerering
- Frekvensmåling
- Ekstremværdi- og gennemsnitsmåling
- Kontinuitetstest
- USB-grænseflade
14.321,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-VC20

PCE-VC20-Proceskalibratoren bruges til at kalibrere og kontrollere vibrationssensorer eller vibrationsmålingsenheder. Takket være stabil vibrationsamplitude og meget nøjagtig vibrationsfrekvens kan parametrene for acceleration, hastighed og forskydning kalibreres præcist med vibrationskalibratoren. Den effektive værdi af vibrationsamplituden er belastningsuafhængig, hvilket betyder, at sensorer med forskellige masser på op til 600 g kan kalibreres.

 

- Robust, mobilt design
- Visning af frekvens, amplitude og % fejl
- Batteri drift
- Lavfrekvent kalibrering

 

18.600,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-VC21

PCE-VC21-Proceskalibratoren bruges til at kalibrere og kontrollere vibrationssensorer eller vibrationsmålingsenheder. Takket være stabil vibrationsamplitude og meget nøjagtig vibrationsfrekvens kan parametrene for acceleration, hastighed og forskydning kalibreres præcist med vibrationskalibratoren. Den effektive værdi af vibrationsamplituden er belastningsuafhængig, hvilket betyder, at sensorer med forskellige masser på op til 500 g kan kalibreres.

 

- Robust, mobil design
- Visning af frekvens, amplitude og % fejl
- Batteridrift
- Lavfrekvent kalibrering
- 7 justerbare oscillationsfrekvenser
- 5 justerbare vibrationsamplituder

 

29.016,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen