PCE Instruments Denmark ApS

[Schaufenster dieses Anbieters] [Alle Artikel dieses Anbieters] [Widerrufsbelehrung][AGB]

Impressum

adresse: PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark
Support Mail: kontakt@pce-instruments.com
Bestil Mail: kontakt@pce-instruments.com
telefon: +45 70 30 53 08
fax:
   
Administrerende direktør:
skattenummer: DK42793248
EU skattenummer:
virksomhedsregister:

General terms and Conditions

General terms and Conditions

PCE Instruments Denmark ApS

 

A. Generelle vilkår og betingelser (med juridiske oplysninger) for ordrer fra private personer/kunder


Disse vilkår og betingelser er gældende for alle ordre, lavet af kunder i Danmark, gælder ikke for kunder i Grønland eller på Færøerne, som er lavet på webshoppen eget af:
PCE Instruments Danmark ApS
Birk Centerpark 40, Birk
7400 Herning
CVR nr.: 42793248

(herefter “PCE”)

1. Bestilling
1.1 Produkterne som er vist på hjemmesiden er gældende som et købstilbud for kunden. Ved at trykke på køb, vil du efterfølgende udfylde navn, adresse og kontaktinformationer, herefter afgives der et bindende købstilbud. Herefter vil du modtage en ordrekvittering på købet. Dette er ikke en ordrebekræftelse.

1.2 Der er ikke indgået en bindende aftale med PCE, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra PCE på e-mail, hvilket du vil modtage senest indenfor et par dage.

1.3 Salg af vores produkter finder kun sted til privatbrug i mængder, der er sædvanlige i en alm. husstand.

2. Betaling

2.1 Betaling kan ske med forudbetaling via bankoverførsel eller Bambora/Worldline (Herunder gængse betalingskort).

2.2 Hvis du har valgt forudbetaling, vil vi sende dig betalingsoplysningerne til vores bank i ordrebekræftelsen eller ordrekvitteringen. Betalingen skal ske inden 10 dage til vores bank.

2.3 Bambora/Worldline betaling

Hvis der vælges “Bambora”, vil betalingen ske videre igennem deres betalingsgateway. Hvis du vælger “Bambora” som din ønskede betalingsmetode for din online ordretilbud, accepteres dit købstilbud, og du vil efterfølgende modtage ordrekvitteringen. Bemærk at dette ikke er en ordrebekræftelse.

3. Forsendelse/Levering

3.1 Vi tilbyder forsendelse med forskellige fragtfirmaer, alt efter produktet og modtager. Prisen for forsendelsen kan derfor ligeledes variere alt efter produktet.

3.2 Din ordre vil normalt blive pakket og afsendt den efterfølgende hverdag, efter du har modtaget din ordrebekræftelse.

3.3 Leveringstiden vil normaltvis, hvis ikke andet er noteret i ordrebekræftelsen, ca. være 3-6 hverdage. Forvent længere leveringstider ved tilkøb af ISO kalibreringscertifikat.

4. Fortrydelsesret

4.1 Når du vælger at handle hos os, vil du være i din ret til at fortryde dit køb iht. §§ 18-25 i Forbrugeraftaleloven.

4.2 Dette betyder at du er i din ret til at fortryde købet optil 14 dage efter modtagelse, det skal dog meldes til:

PCE Instruments Danmark

Birk Centerpark 40, Birk

7400 Herning

Email: kontakt@pce-instruments.com eller pr. telefon +45 70305308

4.3 Ved fortrydelse, skal følgende informationer gives til PCE Instruments Danmark:

- Specificeret hvilken vare det drejer sig om

- Dato for bestilling, ordrenummer og dato for modtagelse

- Navn på køber

- Adresse og kontakt oplysninger på køber

4.4 Varen skal efterfølgende sendes til os (inkl. Kopi af faktura/kvittering), eller afleveres efter aftale på adressen. Dette kan ske seneste 14 dage efter meldt fortrydelse, med mindre andet er skriftligt aftalt.

4.5 Ved returnering, venligst sørg for at pakke varen forsvarligt ind. Kunden er ansvarlig for varen/pakkens indhold indtil vi modtager dem. Derfor anbefaler vi dig også at sende med et selskab hvor du har tracking og kvittering på forsendelsen. Vi modtager ikke varer som ikke er sendt direkte til os.

4.6 Med mindre andet er aftalt, står køber selv for udgiften til returneringen.

4.7 Du er ansvarlig for at varen returneres i original stand uden værdiforringelse, samt i original indpakning. Det er okay at pakke en vare ud og teste den virker, i samme omfang som det er muligt i en fysisk butik. Dog skal den returnes uden værditab, da dette efterfølgende kan medvirke at det fulde beløb ikke refunderes. Dette vil blive afgjort af vores personale ved modtagelse. Eksempler på værdiforringelser:

- Varen har været taget i brug

- Varen er beskadiget under brug eller test, hvilket du er ansvarlig for

- Retningslinjerne for returnering, stand eller andet aftalt ikke er overholdt

 

5. Garanti og reklamation

5.1 Ved køb fra en virksomhed online, gælder den danske købelov.

5.2 Dette betyder, at du ved en handel hos os, er berettiget en 24 måneders reklamationsret. Du skal hurtigst muligt kontakt os med din reklamation, hvis du oplever fejl eller mangler på det købte produkt.

5.3 Hvis din reklamation godkendes, vil du enten blive tilbudt at få varen repareret, modtage en ny vare eller få et afslag i købsprisen. Dette er eksempler, men da hver sag er individuel, vil du blive kontaktet når din sag er gennemgået. Som det mindste, vil der blive gjort 2 forsøg på udbedring af manglen/fejlen før der sendes en ny.

5.4 Vi accepterer ikke reklamationer, hvor varen tydeligvis har været misbrugt, misvedligeholdt eller forkert reparation fra 3-part. I disse tilfælde vil sagen blive afvist.

5.5 Hvis du ønsker at oprette en reklamation, bedes du kontakte os på kontakt@pce-intruments.com med følgende oplysninger:

- Hvad er fejlen/manglen? Gerne uddybende forklaring om fejlen.

- Hvilken vare drejer det sig om (varenummer)

- Ordrenummer/faktura nummer

- Navn

- Addresse

- Telefonnummer

- E-mail

5.6 Når du returnerer en reklamation, anbefaler vi at den sendes med tracking. Reklamationen skal sendes til følgende adresse:

- PCE Deutschland GmbH

- Im Langel 26

- 59872 Meschede

- Germany

6. Personlig data

6.1 Vi gemmer dine persondata og personlige oplysninger, inkluderet, men begrænset til, navn, adresse, telefonnummer og e-mail, kun til at gennemføre og afsende din ordre. Al persondata gemmes i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 fra EU - 27 April 2016 med beskyttelse af persondata og om ophævelse af direktivet 95/46/EC (“GDPR”).

6.2 Vi videregiver kun oplysningerne, til vores service partnere, som skal bruge disse for at gennemføre din ordre (f.eks. forsendelsesfirmaet og partner igennem betalingsledet). I disse tilfælde er det kun de absolute nødvendige oplysninger der gives. Vi bruger de bedste sikkerhedsforanstaltninger og firmaer i vores hverdag, så der er fuld kontrol.

6.3 Du har til enhver tid ret, uden yderligere betaling, til at få oplysninger om, rettet, slettet eller blokkeret oplysninger, ved at kontakte databeskyttende medarbejder, Mr. Schirm, pr. mail på datenschutz@pce-instruments.com eller pr. mail til PCE Instruments Danmark, Birk Centerpark 40, 7400 Herning.

7. Diverse

7.1 Skulle et afsnit af disse vilkår og betingelser være ugyldigt, forbliver resten af vilkårene gyldige. I stedet for den ugyldige bestemmelse finder de relevante lovbestemmelser anvendt.

8. Gældende lov

8.1 Disse love og vilkår er styret af og skal fortolkes I overensstemmelse med dansk lovgivning.

 

Generelle forretningsbetingelser med retlige kunde- og fortrolighedsoplysninger for virksomhedsordrer.

§ 1 Kontraktens anvendelsesområde

Disse generelle vilkår og betingelser er gældende for alle ordrer lavet af virksomheder via webshoppen.

Virksomhed: PCE Instruments Denmark ApS
Adresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning
CVR Nr: 42793248

Fremover omtalt som ”PCE”

Forholdet mellem PCE og kunden er udelukkende underlagt disse generelle vilkår og betingelser. PCE anerkender ikke nogen vilkår og betingelser, der er i modstid med, eller afviger fra disse vilkår og betingelser. PCE anerkender ikke andre vilkår og betingelser, og modsiger dem herved udtrykkeligt. Modstidende vilkår og betingelser for kunden er kun gyldige, hvis PCE udtrykkeligt accepterer dem skriftligt.

§ 2 Konklusion af købskontrakt

Produktpræsentationen på webshoppen er et købstilbud. Ved at klikke på bestillingsknappen afgiver kunden et bindende købstilbud.

Købsaftalen konkluderes med vores leveringsbekræftelse og levering af den/de bestilte vare(r).

§ 3 Leveringstid

Leveringstider anses for at være en tilnærmelsesvis aftale, og vil så vidt muligt blive overholdt. Leveringstiden kan ses i produktbeskrivelsen, eller ved at kontakte PCE. Hvis der ikke er angivet detaljer der, vil levering ske inden for 30 dage efter indgåelse af købsaftale. Aftale om længere leveringstid er mulig.

Forsinkelser i levering og udførelse af ordrer grundet uforudsete begivenheder eller Force Majeure, som gør levering betydeligt vanskeligere eller umuliggøres for os, såsom arbejdskonflikter, optøjer, officielle fornastaltninger, manglende levering, forsinkelser fra leverandører fra leverandørens side er vi ikke ansvarlige for, selv i tilfælde af bindende aftalte frister og datoer. De berettiger os til at udskyde leveringen/ydelsen på en passende måde, eller til at træde ud af kontrakten, uden at kunden kan udlede noget erstatningskrav heraf. Såfremt ovennævnte sker hos partneren, gælder de samme retsfølger også for forpligtelsen til at modtage levering. Du vil blive informeret om eventuelle forsinkelser i, så vidt muligt, god tid.

§ 4 Dellevering

Delleverancer er tilladt, og skal ikke nødvendigvis faktureres særskilt, hvis ikke dette er I kundens interesse.

§ 5 Ejendomsforbehold

Vi bevarer ejendomsretten til de leverede varer, indtil alle forpligtelser fra kontrakten er overstået med kunden. Kunden er berettiget til at sælge disse varer i den almindelige drift, så længe han i god tid opfylder sine forpligtelser fra kontrakten. Han kan dog hverken pantsætte de forbeholdte goder, eller stille dem til sikkerhed. Han er forpligtet til at sikre vores rettigheder ved videresalg af de varer, der er underlagt ejendomsforbehold.

§ 6 Priser og betalinger

Alle priserne på produktsiderne er nettopriser, uden moms og eventuelle afgifter. De indeholder ikke fragt, told og eventuel importmoms. Medmindre andet er aftalt, forfalder betalinger 10 dage efter fakturadato.

§ 7 Forsendelse

Forsendelsen af vores varer sker – medmindre andet er skriftligt aftalt – for købers regning.

§ 8 Yderlige omkostninger

Vi tilbyder et bredt udvalg af produkter. Derfor er fragtpriserne afhængige af produktgruppe og ordreværdien.

Efter betalingen er gået igennem, vil din ordre blive pakket og afsendt hurtigst muligt, senest næste arbejdsdag, medmindre andet er aftalt jf. købsaftalen.

For levering til lande udenfor EU kan der komme ekstra omkostninger I form af told eller importafgifeer, som kunden selv skal afholde.

**Op til maksimalt 20 volumen kg, eller maksimalt 30 kg.

§ 9 Ansvar for materialefejl og eftersalgsservice

Vi star inde for fejlfri fremstilling og levering af varerne til kunden. Hvis kunden skulle opdage at dette ikke er tilfældet, skal kunden straks efter modtagelse af varerne anmelde åbenlyse fejl og mangler, skriftligt. I tilfælde af en berettiget, rettidig meddelelse om mangler, vil vi efter vores skøn enten reparere de reklamerede varer eller levere en fejlfri erstatning. Hvis vi ikke opfylder disse forpligtelser, eller leverer en fejlfri erstatning, inden for rimelig tid, kan kunden skriftligt sætte os en sidste frist, inden for hvilken vi skal opfylde vores forpligtelser. Hvis dette mislykkedes kan kunden kræve afslag i købesummen, træde tilbage fra kontrakten eller selv udføre de nødvendige reparationer, eller lade dem udføre af tredjemand for vores regning og risiko.

Vi er ikke ansvarlige for skader, som er sket efter varen er leveret hos kunden. Vi er især ikke ansvarlige for tab af fortjeneste, eller andre økonomisk tab hos kunden. I tilfælde af forsinkelse i leveringen hæfter vi kun for op til 3% af værdien af leverancen påvirkert af forsinkelsen for hver afsluttet uges forsinkelse, dog begrænset til maksimalt 15% af leveringes værdi, men under alle omstændigheder begrænset til den forudsigelige, typisk opståede skade. Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis vi har forårsaget skaden forsætligt eller groft uagtsomt, eller hvis vi har misligholdt væsentlige kontraktlige forpligtelser.

Hvis en væsentlig kontraktlig forpligtelse er blevet misligholdt af os, er vi kun ansvarlige for den typiske, med irmelighed forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten. Krav i henhold til partnerens regresret mod os eksisterer kun i det omfang, partneren ikke har en aftale med sin kunde, der overstiger den lovpligtige merværdiafgift. For regreskravenes omfang gælder erklæringerne I denne paragraph med de fornødne ændringer. I det omfang ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også for vores juridiske repræsentanters og stedfortræderes personlige ansvar.

§ 10 Gældende lov

Disse vilkår og betingelse er underlagt, og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

§ 11 Vigtige oplysninger om persondata

Vi gemmer udelukkende den data du selv opgiver, og som skal bruges til at behandle din ordre korrekt. Alt kundedata er gemt og behandlet efter gældende lovgivning.