Formaldehydmåler PCE-VOC 1

Varenr.: PCE-VOC 1
1.480,00 DKK
1.850,00 DKK
4250348717351
PCE-VOC 1
Prisen er ekskl. fragt, pris fra 75,00 DKK ekskl. moms, (93,75 DKK inkl. moms).
Leveringstid: 1 - 2 Hverdage
Formaldehydmåler PCE-VOC 1
VOC-tester til orienterende måling af TVOC og HCHO / stort display /
  alarmfunktion / batteri / automatisk sluk

VOC-testeren PCE-VOC 1 bliver en orientering en Måling af VOC (TVOC; flygtige organiske forbindelser) og HCHO (formaldehyd). VOC-testeren PCE-VOC 1 er særdeles velegnet til kontrol af indendørs luftkvalitet. TVOC giver information om indendørs luftkvalitet. Denne VOC-tester er kendetegnet ved sit store display og lette betjening. Kun tre knapper på VOC-måleren giver dig mulighed for hurtigt at arbejde med PCE-VOC 1.

 

Udover at vise de målte værdier kan brugeren se alarmen visuelt på displayet. Displayet bliver rødt, når en kritisk VOC- eller HCHO-måling er nået. Luftkvalitetsaflæsningen kan vises af VOC-testeren i mg/m³ eller i PPM. VOC-testenheden PCE-VOC 1 har et lithium-polymer batteri, der sikrer drift i flere timer. Det indbyggede batteri oplades via strømforsyningen, som kan tilsluttes VOC-testeren.


Flygtige organiske forbindelser (VOC)


Hvad er VOC'er?

Den engelske forkortelse VOC (Volatile Organic Compounds) beskriver gruppe af flygtige organiske forbindelser Links. VOC beskriver gasformige og dampformige stoffer af organisk oprindelse i luften. Disse omfatter for eksempel kulbrinter, alkoholer, aldehyder og organiske syrer. Mange opløsningsmidler, flydende brændstoffer og syntetisk fremstillede stoffer kan forekomme som VOC'er, men også talrige organiske forbindelser dannet i biologiske processer. Mange hundrede forskellige individuelle forbindelser kan forekomme sammen i luften.


Hvad er kilder til VOC?

VOC opstår fra meget forskellige kilder. Biologiske processer kan være kilder til udeluft, for eksempel plantemetabolisme, forrådnelse og nedbrydningsprocesser. Andre udendørs luftkilder er tekniske processer, hvor stoffer fremstilles ved ufuldstændig forbrænding (især udstødningsgasser fra køretøjer) eller som flygtige biprodukter fra industrielle og kommercielle processer. Mulige indendørs kilder er produkter og materialer, der anvendes til opførelse af bygninger og til boligindretning (f.eks. gulv-, væg- og loftmaterialer, maling, fernis, klæbemidler, møbler og dekorative materialer). Pleje-, rengørings- og hobbyprodukter er også vigtige, såvel som tobaksrygning, endda madlavning og menneskelig stofskifte.

Sammenlignet med udendørsluft er indendørs kilder i Centraleuropa normalt væsentligt større sundhedsmæssig betydning, da mennesker hovedsageligt befinder sig i bygninger. Derudover er afstanden til VOC-kilderne indendørs normalt mindre. VOC'er fra udeluften kan også trænge ind i det indre. Som regel reduceres de oprindelige indvendige koncentrationer dog ved ventilation.


Hvordan kommer VOC'er ud i luften?

Når opløsningsmidler eller flydende brændstoffer fordamper, og flydende eller pastaagtige produkter tørrer, slipper store mængder VOC ud i den omgivende luft. Spredningen af forskellige medfølgende stoffer, der ikke er fast integreret i produkter, er mindre tydelig. De kan frigives langsomt fra produktoverfladen til luften og løbende genopfyldes fra indersiden af produktet til overfladen (materialemission). Det gælder for eksempel rester af opløsningsmidler og byggesten i plast (monomerer), hjælpestoffer som blødgørere, solubiliseringsmidler, antioxidanter, stabilisatorer og katalysatorer fra produktionsprocessen samt ledsagende stoffer som duftstoffer, flammehæmmere og biocidaktive stoffer. . Terpener er også typiske VOC'er. De frigives til luften fra materialer og produkter af naturlig oprindelse, såsom træ. VOC'er dannes også som reaktionsprodukter, for eksempel mellem ilt, ozon eller vand med ingredienser af naturlig oprindelse, som dem der findes i træ og vegetabilske olier.


Hvilke sundhedseffekter kan VOC have?

De enkelte VOC-koncentrationer er normalt meget lave, og der er ingen risiko for helbredsskader. Koncentrationer, der giver helbredsskader, kan opstå umiddelbart efter byggeri og omfattende renoveringsarbejder samt ved ukorrekt forarbejdning og massiv brug af uegnede produkter. Lugtgener, irritation og symptomer, der ikke direkte kan henføres til en sygdom, er blevet beskrevet som akutte effekter på mennesker. Disse virkninger skal undgås, ligesom mulige kroniske virkninger, som videnskabsmænd har udledt af toksikologiske vurderinger; især naturligt kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger. Hvis sådanne effekter af stoffer er kendt, må de ikke længere anvendes i slutproduktet (kemikalieforbudsbekendtgørelsen). Det kan dog ikke helt udelukkes, at der er spor af VOC med en sådan potentiel effekt i produktet, hvis de var til stede i ukontrollerede forprodukter eller genbrugsmaterialer. 


Hvordan kan VOC  reduceres?

Forbrugerne bør vælge lavemissionsprodukter og materialer. De kan bruge miljømærker som Den Blå Engel som vejledende. Ved mere omfattende bygge- eller renoveringstiltag kan du se, om materialerne er testet efter AgBB's evalueringsskema. Både materialer med et anerkendt miljømærke og materialer, der er blevet testet med succes efter AgBB-ordningen, garanterer, at de mulige VOC-emissioner reduceres til et lavt niveau.

Hvis i Sundhedsforstyrrelserne forekommer i hjemmet, og der er mistanke om en sammenhæng med VOC'er, er det normalt svært at finde kilderne. Indeluftmålinger og emissionsmålinger på forskellige materialer er meget tidskrævende og giver ofte ikke den ønskede klarhed. Beboere bør derfor søge professionel rådgivning. Du kan finde eksperter gennem kommunale sundheds- og miljømyndigheder, industri- og handelskamrene eller på internettet. Eksperter kan ofte bestemme den sandsynlige kilde til VOC'er ved blot at inspicere hjemmet og interviewe beboere. Når kilderne til VOC-forureningen er klart fastlagt, skal der individuelt tages stilling til deres eliminering - afhængig af typen og omfanget af den mulige helbredsskade, niveauet og forventet reduktion i VOC-koncentrationen og omkostningerne. Igen bør der medtages professionel rådgivning om, hvorvidt og hvordan VOC-kilderne skal fjernes, indeholdes eller behandles. I princippet er det altid nyttigt at reducere en VOC-koncentration indendørs ved at ventilere.


- måling af HCHO og TVOC
- stort, letlæseligt display
- akustisk og visuel alarm
- robust og kompakt
div>
- lav vedligeholdelse
- integreret batteri

 

 

>Måleområde  
HCHO 0 .. ... 5. 00 mg/m³ / PPM
Opløsning 0,01 mg/m³ / PPM
Nøjagtighed ±5 % f.s. Mb.
   
Måleområde  
TVOC 0,00 ... 9,99 mg/m³ / PPM
Opløsning 0,01 mg/ m³ / PPM
Nøjagtighed ±5 % f.s. Mb.
   
Svartid < 2 sekunder
Driftstemperatur 0 ... 40 °C
Opbevaringstemperatur -10 ... 60 °C
Strømforsyning LiPo-batteri 7,4 V / 1200 mAh
Oplader 9 V / 1 A
Indlæsningstid ca. 2 t
Vægt ca. 584 g
Mål 165 x 60 x 25 mm
   

1 x formaldehydmåler PCE-VOC 1
1 x 9 V strømforsyningsenhed
1 x 7,4 V LiPo batteri
1 x betjeningsvejledning