Varenr.: PCE-MND 10

Lydniveaumåler PCE-MND 10

Topseller
7.402,00 DKK
9.252,50 DKK
:
4250348729835
PCE-MND 10
Prisen er ekskl. fragt, pris fra 75,00 DKK ekskl. moms, (93,75 DKK inkl. moms).
Leveringstid: 1 - 2 Hverdage

Beskrivelse

Lydniveaumåler / lyddosismåler i henhold til IEC 61252:2002 /
Måleområde 70 ... 140 dB / krokodilleklip / 
til brug i arbejdssikkerhed / batterilevetid>15 timer / USB-interface /
Tastlås / frekvensvægtning A, C og Z / valgfri med ISO-kalibreringscertifikat

Lydniveaumåleren er specielt udviklet til måling af støjeksponering på arbejdspladser og overholder IEC 61252:2002 standarden. Med et måleområde på 70 … 140 dB og en frekvensvægtning på A, C og Z er lyddosismåleren ideel til dette. Tidsvægtningen på lydniveaumåleren kan vælges mellem hurtig, langsom og impuls. Med det indbyggede 470 mAh batteri har lydniveaumåleren en driftstid på>15 timer.

Op til tre virtuelle lyddosismålere kan indstilles i en lydniveaumåler. Dette har den fordel, at op til tre målestandarder kan måle samtidigt. Displayet på lydniveaumåleren viser op til 14 målevinduer, der kan indstilles individuelt. 

Dataoverførslen fra lyddosismåleren til en pc foregår direkte via ladestationen. De registrerede måledata kan udlæses og analyseres med softwaren til lydniveaumåleren. Kataloguddrag termisk billedkamera Her er et eksporteksempel i PDF-format. Desuden kan alle indstillinger for lydniveaumåleren foretages vha. softwaren. En anden speciel funktion ved lyddosismåleren er, at ladestationerne kan kobles sammen. Dette har den fordel, at flere lydniveaumålere kan oplades via én strømpakke. Op til fire lyddosismålere kan oplades samtidigt pr. strømforsyning. 

For optimal støtte og positionering er lydniveaumåleren fastgjort til den respektive medarbejders arbejdsbeklædning med to krokodilleclips. Afstanden mellem hørelsen og lyddosismåleren skal være mellem 10 ... 15 cm.

Lydniveau måler til lyddosismåling og LEQ lydevaluering 
Hvis du måler støjeksponeringen med en lydniveaumåler, er ikke kun spidsværdien af lydniveauet vigtig for vurderingen af skadevirkning, men også varigheden af eksponeringen. Varigheden og intensiteten af støjeksponeringen kan registreres og evalueres som en støjdosis ved hjælp af egnede anordninger. Mange høreskader skyldes den konstante støjpåvirkning på arbejdspladsen, selvom det ikke opfattes som sådan af de berørte. 

Fagforeningen for træ- og metal forklarer effekten af støj i DGUV Information 209-023 - Støj på arbejde - som følger:

"Hvis støj varer for længe, skader det øret. Hårcellerne i det indre øre, som opfanger de akustiske stimuli, afbøjes i stigende grad fra deres hvilestilling og retter sig ikke op igen, hvis der mangler en tilstrækkelig lang pause fra støj. Høreorganet får så ikke længere tilstrækkeligt med blod, og hårcellerne dør derfor ud. Med sådanne skader kan høreapparater kun forbedre hørelsen i begrænset omfang." 

Støjrelateret høretab er stadig en af de mest almindeligt anerkendte erhvervssygdomme. Som følge heraf er de berørte ikke kun personligt begrænset i deres kommunikation. At hørehæmmede kun i begrænset omfang opfatter akustiske stimuli øger risikoen for ulykker for dem selv og dem omkring dem. Derfor bestræber enhver arbejdsgiveransvarsforsikring sig på at beskytte sine forsikringstagere mod farerne ved støj på arbejdspladsen :

LAeq,t in dB(A) 
A-vægtet ækvivalent kontinuerligt lydniveau som et gennemsnitsniveau over perioden "t"


LCeq,t  i dB(C)

C-vægtet ækvivalent kontinuerligt lydniveau som et gennemsnitsniveau over perioden "t"

LEX. 8 timer i dB(A)

Dagligt støjeksponeringsniveau, svarer til det kontinuerlige støjniveau LAeq,8h, men
kan også beregnes ud fra de enkelte niveauer L Aeq,t og de tilhørende eksponeringstider

LpCpeak i dB(C)
Pak lydtrykniveau

Med de tilsvarende kontinuerlige lydniveauer LAeq,t og LCeq,t  ; støjklassen for høreværn kan defineres.

LEQ- eller Leq-værdien kan bruges til at sammenligne effekten af støjeksponering over tid med forskellige niveauer og forskellige eksponeringsvarigheder. "L" i betegnelsen er den sædvanlige forkortelse for lydniveauet, sammen med "EQ" eller "eq" står det for det energiækvivalente kontinuerlige lydniveau.

For at bestemme LEQ værdien anvendes lydniveaumålere, som kan optage de enkelte lydniveauer i længere tid i det valgte interval. Et interval på 125 millisekunder eller 8 Hz er påkrævet for også at optage korte peaks. En måling over en time resulterer i 28.800 individuelle værdier. Disse individuelle værdier skal opsummeres i henhold til specificerede beregningsregler for LAeq,1h-værdien.
 
Nogle lydniveaumålere kan udføre denne LEQ-beregning i selve enheden og vise resultat på displayet. Til andre lydniveaumålere findes pc-software, der beregner LEQ-værdien ud fra de transmitterede måledata. Yderligere information til en enklere evaluering af støjspidserne kan ofte fremkaldes via de udvidede grafiske visningsmuligheder i sådan software. 

Beregningen af LEQ- eller Leq-værdien bruges til at vurdere de effekter, der bruges af kontinuerlig støj. Under høreskadende spidser antages det, at middelenergien af støj med ulige intensitet har samme effekt som en konstant støj af samme energi og varighed. Det forudsættes også, at et kontinuerligt lydniveau af en vis varighed kan sidestilles med et kontinuerligt lydniveau, der er 3 dB højere og anvendes i halvdelen af tiden. 

For alle Medarbejdere, der udsættes for støj, er af den respektive brancheforening pålagt at overholde grænseværdier for lyddosis på arbejdspladsen. For at undgå høreskader bør følgende værdier ikke overskrides:

85 dB(A) over 8 timer, hvilket svarer til 
88 dB(A) over 4 timer, 
91 dB(A) over 2 timer, 
94 dB(A) over 1 time, 
97 dB(A) over 30 minutter og 
100 dB(A) over 15 minutter.

Jo højere støjniveau , jo lavere, dvs. hvor lang tid man kan blive udsat for denne støj uden at lide høreskader. Hvis de fastsatte værdier er for høje, skal lyddosis reduceres til de tilladte værdier. For at gøre dette skal alle rimelige organisatoriske og tekniske foranstaltninger først implementeres og derefter sikres personlige høreværn for medarbejderne.

Funktioner

- Frekvensvægtning A, C og Z
- Batterilevetid på>15 timer
- Software til indstilling af parametrene
- Måleområde 70 ... 140 dB
- IEC 61252:2002, ANSI S1.25-1991
- valgfrit med ISO-kalibreringscertifikat

Specifikationer

td>

Leveringsomfang

1 x lydniveaumåler / lyddosismåler PCE-MND 10
1 x USB-kabel
1 x ladestation med strømforsyning
1 x forsyningsbro
1 x samlebro
1 x software-cd
1 x transportetui
1 x betjeningsvejledning

Downloads

   
Måleområde 70 … 140 dB (A, C)
90 … 140 dB (Z)
Måleområde (spidsværdi) 103 … 143 dB PEAK
Opløsning 0,1 dB
Nøjagtighed Klasse 2
Frekvensområde 31,5 Hz … 8 kHz
Frekvensvægtning A, C og Z
Tidsevaluering hurtig, langsom, puls
Justerbar e Niveaustigning 3, 4, 5, 6 dB
Justeringsområde for tærsklen 70 … 90 dB
Opløsning af tærsklen 1 dB
Indstillingsområde for kriterieniveauet 70 … 90 dB
Opløsning af kriterieniveauet 1 dB
Vis, hvis de omgivende forhold er for høje       >115 dB
Hukommelse 30 målekørsler med i alt
   6101 målepunkter
Timer 16 timere til en automatisk
  dataoptagelse og 99 timere
Opvarmningstid 10 sekunder efter tænding
Mikrofon 1/2 tommer elektretkondensator
Skærm 128 x 64 pixel LC-skærm
Til standardapplikationer IEC 61252:2002, ANSI S1.25-1991
Antal virtuelle dosimetre 3
   
Dosimeterstandarder OSHA-80, OSHA-90, MSHA-80, MSHA-90, DOD,
  ACGIH, ISO-85, ISO-90, NR-15, NHO-01
  Op til 9 personer
  Standarder er gemt
   
Måling parametre for alle DOSE (Dosis), PDOSE (Pdos), TWA (Twa),
virtuelt dosimeter PTWA (PTwa), LAVG (Lavg), LEPd (Lepd),
  PLEPd (PLepd), overløbstid
  (Las&g t;105 eller Las >115), LEQ
  (Laeq, Lceq, Lzeq), SEL (LaE, LCE eller LZE),
  SEpa2h (Ea, Ec, Ez), PEAK (Pka, Pkc eller Pkz),
  LEX8H (Lex8h), PLEX8H (PLex8h),
  EXPHrs (Exph), EXPsec (Exps), NEN
   
Yderligere måleparametre MAX/MIN, L05, L10, L50,
ved det første virtuelle dosimeter L90 og L95 med et interval på 20 ms
  og en forskel på 0,1 dB,
  LAEQ05, LAEQ10, LAEQ50, LAEQ90,
  LAEQ95 med 1 s interval
  og en forskel på 0,1 dB
   
Grænseflade USB-interface på ladestationen
Strømforsyning (batteri) 3,7 V, 470 mAh , lithium polymer batteri
Strømforsyning (strømforsyningsenhed) Primær : 100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz, 0,7 A
  Sekundær: 9VDC, 2A
Opetid >15 timer ved 23 °C
Driftsbetingelser 0 … 50 °C ( 32 … 122 °F), 10 … 95 % r. F.,
  ikke-kondenserende
Opbevaringsforhold -10 … +60 °C (14 … 140 °) F) , 10 … 75 % r. F.,
  ikke-kondenserende
Mål 84 x 49 x 55 mm / 3,3 x 1,9 x 2,2 tommer
Vægt 77 g