Gauss meter / Tesla meter

Gauss meter / Tesla meter PCE-EMF 823
446,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Gauss meter til at registrere strålingen i Tesla eller MicroGauss. Gauss meteret er specielt designet til at måle elektromagnetisk stråling, der udsendes af elektriske enheder såsom fjernsyn, lamper, computere, elledninger, skærme... og elektr. industrianlæg.

- Måleområder: 0...2000 µT (Telsa) / 0...20000 mGs (Gauss)
- Båndbredde: 30 Hz til 300 Hz
- Målehastighed: 1 sek.
Gauss meter / Tesla meter PCE-G28
2.380,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Et gauss meter har en 3-akset målesonde til at detektere elektromagnetisk stråling. Gauss meteret er lige så velegnet til at måle transformatorer, som det er til at vurdere magnetiske felter genereret af computerskærme, fjernsyn, industrielle systemer (magnetiske separatorer, elektriske motorer, inertgassvejseudstyr...).

 

- mikroTesla: 0 ... 20 µT / 0 ... 200 µT / 0 ... 2000 µT
- milliGauss: 0 ... 200 mGs /0 ... 2000 mGs /0 ...20000 mGs
- Frekvens: 30 ... 300 Hz
- triaksial magnetfeltsonde
Gauss meter / Tesla meter PCE-MFM 3000
3.102,00 DKK
Prüfgeräte Preis

Gauss meter PCE-MFM 3000 er velegnet til måling af både statiske og skiftende magnetfelter. Gauss meter er derfor optimalt egnet til at kontrollere for eksempel magnetventiler eller relæer. Især i industrisektoren hvor funktionen skal tjekkes hurtigt, f.eks. B. en ventil stadig fungerer korrekt, eller et relæ skifter stadig.


- Måleområde DC: 0 ... 3000 mT / 0 ... 30000 G
- Måleområde AC: 0 ... 1500 mT / 0 ... 30000 G

- 2 måleområder kan vælges
- Opløsning: 0,01 mT / 0, 1 G
- forskellige enheder kan vælges (mG / µT)
- datahold funktion
- RS232 interface
- maks.- min.- lagerfunktion 

 

Gauss meter / Tesla meter PCE-EMF 40
3.712,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Med dette Gauss meter er det muligt at måle magnetiske felter op til 2000 mG direkte. Gauss meteret viser samtidig styrken af magnetfeltet numerisk ved hjælp af en X-, Y- og Z-akse.

- Måleområder: 20,00 ... 200,0 µT / 200,0 ... 2000 mG
- Båndbredde: 50 MHz ... 3,5 GHz
- Enheder: V/m, mV/m, V/m, µW/cm², µW/m², mW/m², mA/m
Gauss meter / Tesla meter PCE-MFM 3500
3.712,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Gauss meteret er en pålidelig måleenhed til måling af det eksisterende magnetfelt. Dette Gauss meter er velegnet til at måle både statiske og skiftende magnetiske felter.

Målefunktion:
- Måling rækkevidde op til 30.000 G
- DC milli Tesla
- DC Gauss
- AC milli Tesla
- AC Gauss
- Temperatur
- Omskiftelig AC/DC-måling
- Lager: Manuel / Automatisk
Gauss meter / Tesla meter PCE-MFM 3000-ICA inkl. ISO kalibreringscertifikat
4.686,00 DKK
Prüfgeräte Preis
ISO-Kalibrierung

Gauss meteret er velegnet til at måle både statiske og skiftende magnetfelter. Gauss meteret er derfor optimalt egnet til at kontrollere for eksempel magnetventiler eller relæer. Især i industrisektoren hvor funktionen skal tjekkes hurtigt, f.eks. B. en ventil stadig fungerer korrekt, eller et relæ skifter stadig.


- Måleområde DC: 0 ... 3000 mT / 0 ... 30000 G
- Måleområde AC: 0 ... 1500 mT / 0 ... 30000 G

- 2 måleområder kan vælges
- Opløsning: 0,01 mT / 0, 1 G
- forskellige enheder kan vælges (mG / µT)
- datahold funktion
- RS232 interface
- maks.- min.- lagerfunktion 
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat

Gauss meter / Tesla meter PCE-MFM 3500-ICA inkl. ISO kalibreringscertifikat
5.319,00 DKK
Prüfgeräte Preis
ISO-Kalibrierung
Gauss meteret er en pålidelig måleenhed til måling af det eksisterende magnetfelt. Dette Et gauss meter er velegnet til at måle både statiske og skiftende magnetiske felter.

Målefunktion:
- Måling rækkevidde op til 30.000 G
- DC milli Tesla
- DC Gauss
- AC milli Tesla
- AC Gauss
- Temperatur
- Omskiftelig AC/DC-måling
- Hukommelse: Manuel / Automatisk
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat
Gauss meter / Tesla meter PCE-MFM 2400
5.802,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Med et måleområde på 2.400 mT dækker gauss meteret en bred vifte af måleopgaver. Gauss meteret har en nøjagtighed på 1 %. Dette gør gauss metertil et meget præcist måleværktøj.

- Måleområde op til 24.000 G og 2.400 mT
- Nøjagtighed: ±1 % af læsning Mw.
- Måleretning: tværgående
- til måling af statiske magnetfelter
- Hall Tværsensor, kabellængde ca 1 m
Gauss meter / Tesla meter PCE-MFM 2400+
5.802,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Med et måleområde på 2.400 mT dækker Gauss meteret en bred vifte af måleopgaver. Et gauss meter har en nøjagtighed på 1 %. Dette gør gauss meteret til et meget præcist måleapparat.

- Måleområde op til 24.000 G og 2.400 mT
- Nøjagtighed: ±1 % af læsning Mw.
- Måleretning: aksial
- til måling af statiske magnetiske felter
- Hall Sensor aksial, kabellængde ca 2 m 
Gauss meter / Tesla meter PCE-MFM 2400+ICA inkl. ISO-kalibreringscertifikat
6.881,00 DKK
Prüfgeräte Preis
ISO-Kalibrierung
Med et måleområde på 2.400 mT dækker gauss meteret en bred vifte af måleopgaver. Gauss meteret har en nøjagtighed på 1 %. Dette gør et gauss meter til et meget præcist måleapparat.

- Måleområde op til 24.000 G og 2.400 mT
- Nøjagtighed: ±1 % af læsning Mw.
- Måleretning: aksial
- til måling af statiske magnetiske felter
- Hall Sensor aksial, kabellængde ca. 2 m 
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat
Gauss meter / Tesla meter PCE-MFM 2400-ICA inkl. ISO certifikat
6.881,00 DKK
Prüfgeräte Preis
ISO-Kalibrierung
Med et måleområde på 2.400 mT dækker Gauss meteret en bred vifte af måleopgaver. Gauss meteret har en nøjagtighed på 1 %. Dette gør Gauss meteret til et meget præcist måleværktøj.

- Måleområde op til 24.000 G og 2.400 mT
- Nøjagtighed: ±1 % af læsning Mw.
- Måleretning: tværgående
- til måling af statiske magnetfelter
- Hall Tværsensor, kabellængde ca. 1 m
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat
Gauss meter / Tesla meter PCE-MFM 4000
8.139,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Gauss meteret bruges i laboratorier og kvalitetssikring til at måle styrken af magnetiske felter. Gauss meteret kommer med to forskellige sensorer. En magnetfeltsensor til generelle målinger i Gauss- og Millitesla-området og en præcisionssensor til målinger i Milligauss- og Microtesla-området er tilgængelige.

- Bordenhed med 2 sensorer
- til statiske og skiftende magnetiske felter
- højpræcision Hall-sensor
- forskellige enheder kan vælges (mG / µT)
- datalagring på SD-hukommelseskort
Gauss meter / Tesla meter PCE-SFS 10
8.139,00 DKK
Prüfgeräte Preis
En elektrostatisk måling er særlig vigtig for at kontrollere, om overflader, komponenter eller menneskekroppen er elektrostatisk opladet. Sådanne elektrostatiske ladninger kan findes med gauss-måleren.

- Måleområde: ±60 kV DC
- akustisk signal når den målte værdi overskrides 
- Visning af temperatur og fugtighed
- Laser til måling af enhedsjustering
Gauss meter / Tesla meter PCE-MFM 4000-ICA inkl. ISO kalibreringscertifikat
9.582,00 DKK
Prüfgeräte Preis
ISO-Kalibrierung
Gauss meteret bruges i laboratorier og kvalitetssikring til at måle styrken af magnetiske felter. Gauss meteret kommer med to forskellige sensorer. En magnetfeltsensor til generelle målinger i Gauss- og Millitesla-området og en præcisionssensor til målinger i Milligauss- og Microtesla-området er tilgængelige.

- Bordenhed med 2 sensorer
- til statiske og skiftende magnetiske felter
- højpræcision Hall-sensor
- forskellige enheder kan vælges (mG / µT)
- datalagring på SD-hukommelseskort
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat