Gasdetektor alarm

Gasdetektor alarm PCE-CMM 5
Gasdetektor alarm
1.197,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Gasdetektoren måler CO2-indholdet i luften og viser den målte værdi på et stort LC-display. CO2-indholdet i luften er et vigtigt mål til at kontrollere ventilationsadfærden i kontorer, klasselokaler, foredragssale osv.

- Stort CO2-måleområde op til 5000 ppm
- Trafiklysfunktion for kuldioxid
- Måler temperatur og luftfugtighed
- 5 timers graf til langtidsovervågning
- batteri- og netdrift
- velegnet til klasseværelser, børnehaver, foredrag haller
Topseller
Gasdetektor alarm PCE-CMM 8
Gasdetektor alarm
1.242,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Gasdetektoren sikrer det rigtige klima på dit kontor. Gasadvarselsanordningen måler luftens CO2-indhold, den relative luftfugtighed og rumtemperaturen. Gasdetektoren viser kuldioxidkoncentrationer op til 9999 ppm, temperaturer fra 1 ... 85 °C og relative luftfugtighedsniveauer fra 20 ... 95%. 

- stort CO2-måleområde 0 ... 9999 ppm
- Trafiklysfunktion for kuldioxid
- Måler temperatur og fugtighed
- netdrift via USB
- 2 justerbare alarmgrænser
- akustisk alarm
- velegnet til klasselokaler, kontorer, foredragssale
Topseller
Gasdetektor alarm PCE-CMM 5-ICA inkl. ISO kalibreringscertifikat
Gasdetektor alarm
1.971,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Gasdetektoren måler CO2-indholdet i luften og viser den målte værdi på et stort LC-display. CO2-indholdet i luften er et vigtigt mål til at kontrollere ventilationsadfærden i kontorer, klasselokaler, foredragssale osv.

- Stort CO2-måleområde op til 5000 ppm
- Trafiklysfunktion for kuldioxid
- Måler temperatur og luftfugtighed
- 5 timers graf til langtidsovervågning
- batteri- og netdrift
- velegnet til klasseværelser, børnehaver, foredragssale
- inkl. ISO kalibreringscertifikat
ISO-Kalibrierung
Gasdetektor alarm PCE-CMM 8-ICA inkl. ISO kalibreringscertifikat
Gasdetektor alarm
2.023,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Gasdetektoren sikrer det rigtige klima på dit kontor. Gasadvarselsanordningen måler luftens CO2-indhold, den relative luftfugtighed og rumtemperaturen. Gasdetektoren viser kuldioxidkoncentrationer op til 9999 ppm, temperaturer fra 1 ... 85 °C og relative luftfugtighedsniveauer fra 20 ... 95%. 

- stort CO2-måleområde 0 ... 9999 ppm
- Trafiklysfunktion for kuldioxid
- Måler temperatur og fugtighed
- netdrift via USB
- 2 justerbare alarmgrænser
- akustisk alarm
- velegnet til klasselokaler, kontorer, foredragssale
- inkl. ISO- Kalibreringscertifikat
ISO-Kalibrierung
Gasdetektor alarm PCE-AQD 50
Gasdetektor alarm
2.938,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Gasdetektor alarm er specielt designet til langtidsovervågning af klimatiske forhold i f.eks. kontorer, klasseværelser eller foredragssale. Gasadvarselsenheden har forskellige sensorer.

Parametre / måleområder:
- Temperatur: 0 ... +50 ºC
- Omgivende luftfugtighed:  0 ... 100 % RF
- Atmosfærisk tryk: 300 .. . 2000 hPa
- CO2: 0 ... 40000 ppm
- 32 GB datalagring
- E-Paper Display med histogramdisplay 
- Godt / Medium / Dårlig vurdering 
- Batterilevetid: ca. 10 måneder
Topseller
Gasdetektor alarm PCE-AQD 50-ICA inkl. ISO-kalibreringscertifikat
Gasdetektor alarm
3.682,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Gasdetektor alarm PCE-AQD 50 er specielt designet til langtidsovervågning af klimatiske forhold i f.eks. kontorer, klasseværelser eller foredragssale. Gasdetektor alarmen har forskellige sensorer.

Parametre/måleområder:
- Temperatur: 0 ... +50 ºC
- Omgivende luftfugtighed:    0 ... 100 % RF
- Atmosfærisk tryk:  300 ... 2000 hPa
- CO2: 0 ... 40000 ppm
- 32 GB datalagring
- E-Paper Display med histogramdisplay 
- God / Mellem / Dårlig vurdering 
- Batterilevetid: ca. 10 måneder
- Inkl. ISO-kalibreringscertifikat
Topseller
Gasdetektor alarm PCE-LDC 15
Gasdetektor alarm
24.537,00 DKK
Prüfgeräte Preis

Gasdetektoren bruges i en lang række industrisektorer. For eksempel bruges gasdetektoren på trykluft-, gas-, damp- og vakuumanlæg samt på køleanlæg og dørtætninger. De lydtætte høretelefoner på gasdetektoren sikrer, at den også kan bruges i ekstremt støjende omgivelser.


- Arbejdsfrekvens: 40 KHz ± 2 KHz
- Lækagedetektion via lydmåling
- robust og let
- Li-ion batteri
- lydtætte hovedtelefoner

Gasdetektor alarm PCE-GA 10
Gasdetektor alarm
1.249,00 DKK
Prüfgeräte Preis
PCE-GA 10-gasdetektoren bruges til at kontrollere for utætheder i gasledninger og -forbindelser. Denne gasdetektor er velegnet til mange brændbare gasser. Gasdetektoren har 5 LED'er, der informerer om gasintensiteten.

- op til 15 gasser
- til brændbare gasser
- ca 500 mm sensor
- optisk, akustisk og haptisk alarm
Gasdetektor alarm PCE-LD 1
Gasdetektor alarm
1.376,00 DKK
Prüfgeräte Preis
PCE-LD 1 Gasdetektor alarm er en gasadvarselsenhed, der bruger den nyeste teknologi og detekterer alle CFC- og HFC-baserede gasser. På grund af den let justerbare følsomhed kan denne gasadvarselsanordning finde alle utætheder i airconditionsystemet eller kølemiddelsystemet selv i omgivende luft, der er forurenet af andre gasser.

- Sensortype: kølevæske
- Opbevaring: Nej
- Følsomhed: kan vælges (høj og lav)
- Opvarmningstid: ca. 90 s
- Detekterbare gasser: R-134a, R-404, R-407C, R-410A, R-22 osv.
Gasdetektor alarm PCE-GA 12
Gasdetektor alarm
1.450,00 DKK
Prüfgeräte Preis
PCE-GA 12 gasdetektoren er en meget letanvendelig måleenhed. Denne gasdetektor registrerer brændbare gasser og udsender en vibrationsalarm samt en hørbar alarm, så snart en brandfarlig gas er blevet detekteret af gasdetektoren.

- Måleområde op til 10000 ppm
- 85 dB hørbar alarm
- genopladeligt batteri til mobil brug
- automatisk kalibrering
- til påvisning af brændbare gasser
Gasdetektor alarm formaldehyd PCE-VOC 1
Gasdetektor alarm
1.480,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Formaldehyd PCE-VOC 1 gasadvarselsenheden bruges til den omtrentlige måling af VOC (TVOC; flygtige organiske forbindelser) og HCHO (formaldehyd). Gasadvarselsapparatet PCE-VOC 1 er særligt velegnet til kontrol af rumluftkvaliteten. Du kan købe PCE-VOC 1 gasadvarselsenheden her i vores butik.


- Måling af HCHO og TVOC
- akustisk og optisk alarm
HCHO: 0 .. ... 5. 00 mg/m³ / PPM
TVOC: 0,00 ... 9,99 mg/m³ / PPM
- lav vedligeholdelse
- integreret genopladeligt batteri
- vejledende mål

Gasdetektor alarm PCE-CMM 10
Gasdetektor alarm
1.629,00 DKK
Prüfgeräte Preis
PCE-CMM 10 Gasdetektor alarm er en multifunktionsmåler til måling af luftkvalitet. Denne CO2-gasdetektor måler synkront CO2-koncentrationen, lufttemperaturen og fugtigheden. 

- Måleområde CO2: 400 ... 5000 ppm
- Temperaturmåleområde: -10,0 ... 50,0 °C
- Måleområde for luftfugtighed: 0 ... 99 % RF
- Batteridrift
- Grænse overskredet
- Bip
Brint Gasdetektor alarm PCE-HLD 10
Gasdetektor alarm
2.365,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Gasdetektoren kan registrere de mindste lækager med en meget lav lækagerate med sin brintselektive sensor. Beholdere eller ledninger, der ikke indeholder brint, kan også kontrolleres for utætheder med gasadvarselsanordningen, hvis de er fyldt med testgas indeholdende brint og derefter kontrolleres for utætheder.

- Høj følsomhed: >2 g/år
- Middel Følsomhed: >15 g/år
- Lav følsomhed: >30 g/år- Bardisplay med trafiklysfunktion
- tre justerbare følsomheder
- halvstiv sonde med en længde på 40 cm
- akustisk og visuel alarm
Gasdetektor alarm PCE-CMM 10-ICA inkl. ISO kalibreringscertifikat
Gasdetektor alarm
2.395,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Gasdetektoren er en multifunktionsmåler til måling af luftkvalitet. Denne CO2-gasdetektor måler synkront CO2-koncentrationen, lufttemperaturen og fugtigheden. 

- Måleområde CO2: 400 ... 5000 ppm
- Temperaturmåleområde: -10,0 ... 50,0 °C
- Måleområde for luftfugtighed: 0 ... 99 % RH
- batteridrift
- grænse overskredet
- signaltone
- inkl. ISO kalibreringscertifikat
ISO-Kalibrierung
Gasdetektor alarm PCE-WMM 50
Gasdetektor alarm
3.273,00 DKK
Prüfgeräte Preis

Gasdetektor alarm PCE-WMM 50 er en billig alarmmåleanordning til dedetektering af kuldioxid (CO2). Gasadvarselsanordningen beskytter mod sundhedsfaren ved den farve- og lugtfri gas, der anvendes i fødevaresektoren, metalindustrien, i kemiske processer og i affaldshåndtering. PCE-WMM 50 gasadvarselsenheden er todelt: Gasmålecomputeren er placeret i fareområdet, dedetektionsenheden udenfor.

 

- Detektion af kuldioxid (CO2)
- 2 justerbare alarmtærskler
- 4-cifret digitalt display
- Konstant visuel kontrolmulighed


Gasdetektor alarm PCE-FGD serie Giftige gasser og ilt
Gasdetektor alarm
3.712,00 DKK
Prüfgeräte Preis

Gasdetektorerne i PCE-FGD-serien bruges til at beskytte mod forgiftning med giftige gasser. Ydermere kan iltindholdet i luften også overvåges til en lang række applikationer. Gasdetektorens robuste ABS-hus med IP65-beskyttelse tillader drift selv i de hårdeste miljøer.

- Sensorer til giftige gasser og ilt

valgbar
- Robust ABS-hus med IP65-beskyttelsesgrad
- Standard signaludgang 4 … 20 mA / 2 … 10 V
- Holdbare sensorer valgbar
- Nem montering
- Sensorer til kølemidler & F-gasser fås som ekstraudstyr
- Sensorer til brændbare gasser fås som ekstraudstyr

Gasdetektor alarm PCE-FGD serie Brandfarlige gasser
Gasdetektor alarm
3.913,00 DKK
Prüfgeräte Preis

Gasdetektoren i PCE-FGD-serien tilbyder en række muligheder for tidlig detektering af eksplosive atmosfærer, der dannes. Den integrerede standardsignaludgang 4 ... 20 mA / 2 ... 10 V fra gasadvarselsenheden kan tilsluttes mange evalueringsenheder for videre bearbejdning af målesignalet.

- Sensorer til mange brandbare gasser kan vælges
- Robust ABS-hus med IP65-beskyttelsesgrad
- Standardsignaludgang 4 … 20 mA / 2 … 10 V
- Holdbare sensorer
- Nem montering
- Sensorer til kølemidler & F-gasser fås som ekstraudstyr
- Sensorer til giftige gasser & Ilt er valgfrit tilgængeligt

Gasdetektor alarm PCE-WMM 50-ICA inkl. ISO kalibreringscertifikat
Gasdetektor alarm
3.987,00 DKK
Prüfgeräte Preis

Gasdetektor alarm PCE-WMM 50 er en billig alarmmåleanordning til dedetektering af kuldioxid (CO2). Gasdetektor alarm beskytter mod sundhedsfaren ved den farve- og lugtfri gas, der anvendes i fødevaresektoren, metalindustrien, i kemiske processer og i affaldshåndtering. PCE-WMM 50 gasadvarselsenheden er todelt: Gasmålecomputeren er placeret i fareområdet, dedetektionsenheden udenfor.

 

- Detektion af kuldioxid (CO2 )
- 2 justerbare alarmtærskler
- 4-cifret digitalt display
- konstant visuel kontrol mulighed
- inklusive ISO-kalibreringscertifikat

ISO-Kalibrierung