Fotometer digital

Fotometer digital PCE-CP 10
2.417,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Wireless

Et fotometer med flere parametre er en mobil måleenhed til væskeanalyse. Som et resultat kan en lang række målinger udføres med multi-parameter fotometer. Med dette multi-parameter fotometer er det muligt at bestemme for eksempel alkalitet, klor, cyanursyre eller pH-værdien.


- Bluetooth forbindelse med app
- justerbare enheder: mg/l, ppm
- Lysdetektor: Fotodiode
Parametre:
- Alkalinitet
- Klorfri
- Klor i alt
- cyanursyre 
- pH

Fotometer digital PCE-CP 04
2.789,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Wireless

Fotometeret med flere parametre er en mobil måleenhed til væskeanalyse. Som et resultat kan en lang række målinger udføres med multi-parameter fotometer. Med dette multi-parameter fotometer er det muligt at bestemme for eksempel alkalitet, klor, cyanursyre eller pH-værdien.


- Bluetooth forbindelse med app
- justerbare enheder: mg/l, ppm
- Lysdetektor: fotodiode
Parametre:
- pH
- alkanilitet
- calciumhårdhed
- total hårdhed
Fotometer digital PCE-CP 20
2.454,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Wireless
Fotometer med flere parametre er en mobil måleenhed til væskeanalyse. Som et resultat kan en lang række målinger udføres med multi-parameter fotometer. Med dette multi-parameter fotometer er det muligt at bestemme for eksempel alkalitet, klor, cyanursyre eller pH-værdien.

- justerbare enheder: mg/l, ppm
- Bluetooth-forbindelse med app
- 503 nm / 570 nm / 620 nm LED

- kuvette: 36 x ø 21 mm (10ml)
Parameter:
- alkalinitet
- klorfri
- total klor
- cyanursyre
- pH-værdi
- total hårdhed
- calcium hårdhed

Fotometer digital PCE-CP 11
2.789,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Wireless
Et fotometer med flere parametre er en mobil måleenhed til væskeanalyse. Som et resultat kan en lang række målinger udføres med multi-parameter fotometer. Med dette multi-parameter fotometer er det muligt at bestemme for eksempel alkalitet, klor, cyanursyre eller pH-værdien.

- justerbare enheder: mg/l, ppm
- Bluetooth-forbindelse med app
- 503 nm / 570 nm / 620 nm LED

- Celle: 36 x ø 21 mm (10ml)
Parameter:
- Klor
- pH
- total hårdhed
- jern

Fotometer digital PCE-CP 21
2.789,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Wireless
Fotometer med flere parametre er en mobil måleenhed til væskeanalyse. Dette gør det muligt at udføre en lang række målinger med fotometeret med flere parametre. 

- Bluetooth forbindelse med app
- 503 nm / 570 nm / 620 nm LED
- Kuvette: 36 x ø 21 mm (10ml)
Parametre:
- klor
- pH,
- cyanursyre
- brom,
- jern
- jod
Fotometer digital PCE-CP 22
2.789,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Wireless
Fotometer med flere parametre er en mobil måleenhed til væskeanalyse. Dette gør det muligt at udføre en lang række målinger med fotometeret med flere parametre. 

- Bluetooth forbindelse med app
- 503 nm / 570 nm / 620 nm LED
- Kuvette: 36 x ø 21 mm (10ml)
Parametre:
- pH
- Urea
- Nitrit
- Nitrat
- Fosfat
- Ammoniak
- Jern
- Kobber
- Kalium
Fotometer digital PCE-CP 30
2.975,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Wireless
Fotometer med flere parametre er en mobil måleenhed til væskeanalyse. Dette gør det muligt at udføre en lang række målinger med fotometeret med flere parametre. 

- Bluetooth forbindelse med app
- 503 nm / 570 nm / 620 nm LED
- Kuvette: 36 x ø 21 mm (10ml)
Parametre:
- Alkalinitet, Klor, Cyanursyre, pH, Total hårdhed
- Hydrogenperoxid, Urea, PHMB (Polyhexanid)
- Calciumhårdhed, Aktiv oxygen, klordioxid, brom, ozon
Fotometer digital PCE-TUM 20
4.463,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Fotometer PCE-TUM 20 er en praktisk måleenhed med et stort display, der opfylder alle krav til turbiditetsmåling på stedet. Måleområdet på 0...1000 NTU er opdelt i to automatisk skiftende områder for at øge nøjagtigheden. 

- Måleområde: 0,00 til 50,0 NTU og 50 til 1000 NTU
- Opløsning: 0,01 og 1 NTU
- Nøjagtighed: ± 5 % f.s. Måleområde eller  ± 0,5 NTU 
- Turbiditet i vand
Fotometer digital PCE-TUM 100
7.402,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Præcisionen i fotometer digital sikrer nøjagtige målinger i alle relevante applikationer. Med fem fabrikslagrede kalibreringspunkter tilbyder fotometer digital en klar-til-brug-løsning til forskellige miljøer.

Turbiditet
- Måleområde: 0 NTU ... +500 NTU
- Opløsning: 0,01
- Nøjagtighed: ±5 % FS
- Intern hukommelse
- USB-A-grænseflade til databærere
- RS232-printergrænseflade
- Farvedisplay
Fotometer digital PCE-TUM 50
8.429,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Fotometer er en bærbar enhed til måling af turbiditet i henhold til ISO 7027. Dette giver brugeren mulighed for hurtigt og nemt at bestemme vigtige vandparametre med fotometeret og kontrollere kvaliteten af spildevandet.

- Målemetode: ISO 7027 (90°)
- Måleområder: 0 ... 2000 NTU
                             0 ... 500 EBC
                             0 ... 9999 ASBC
- 3 måleenheder
- Turbiditetskalibrering op til 7 punkter
- Turbiditet i vand
Fotometer digital PCE-LMD 5
1.115,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Fotometer har et stort måleområde på 0 ... 400 kLux. Belysningsstyrken måles ved hjælp af en ekstern siliciumfotodiode med et spektralfilter. Dette gør det muligt at placere fotometeret passende til hver måleopgave.

- Måleområde: 0,0 ... 400.000 lux
- opløsning: 0,1 lux
- enheder lux og fodlys
- genopladeligt batteri 
Fotometer digital LXT-TRM
1.562,00 DKK
Prüfgeräte Preis

Et fotometer består af en målesensor med håndtag og et vægbeslag med et 1,5 m kabel, en lystransmitter og en. Det primære anvendelsesområde for dette lux-advarselssystem er i den kontinuerlige lysmåling og lysovervågning af fotolaboratorier og produktionsrum (f.eks. fødevare- eller medicinproduktion ...)


- Måleområde: 
0 . .. 50000 Lux i tre områder
- Opløsning: 0,1 lx / 1 lx
- Nøjagtighed: ±5 % af læsning
Fotometer digital PCE-LMD 10
1.629,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Fotometer har et stort måleområde på 0 ... 400 kLux. Belysningsstyrken måles ved hjælp af en ekstern siliciumfotodiode med et spektralfilter. Dette gør det muligt at placere fotometeret korrekt til hver måleopgave.

- Måleområde: 0,0 ... 400.000 lux
- Opløsning: 0,1 lux
- Enheder Lux og Footcandle
- Mikro-USB interface
- inkl. software
- Genopladeligt batteri
- Datahukommelse: 32.000 læsesæt
Fotometer digital PCE-LMD 5-ICA inkl. ISO kalibreringscertifikat
2.678,00 DKK
Prüfgeräte Preis
ISO-Kalibrierung
Fotometer har et stort måleområde på 0 ... 400 kLux. Belysningsstyrken måles ved hjælp af en ekstern siliciumfotodiode med et spektralfilter. Dette gør det muligt at placere fotometeret passende til hver måleopgave.

- Måleområde: 0,0 ... 400.000 lux
- opløsning: 0,1 lux
- enheder lux og footcandle
- genopladeligt batteri 
- inkl. ISO kalibreringscertifikat
Fotometer digital PCE-LMD 10-ICA inkl. ISO kalibreringscertifikat
3.191,00 DKK
Prüfgeräte Preis
ISO-Kalibrierung
Fotometer har et stort måleområde på 0 ... 400 kLux. Belysningsstyrken måles ved hjælp af en ekstern siliciumfotodiode med et spektralfilter. Dette gør det muligt at placere fotometeret korrekt til hver måleopgave.

- Måleområde: 0,0 ... 400.000 lux
- Opløsning: 0,1 lux
- Enheder Lux og Footcandle
- Mikro-USB interface
- inkl. software
- genopladeligt batteri
- datahukommelse: 32.000 målesæt
- inkl. ISO Kalibreringscertifikat
Fotometer digital PCE-LMD 200
15.073,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Fotometer digital er et præcist måleinstrument, der opfylder de højeste krav til lysmålinger. I overensstemmelse med DIN 5032-7 opfylder det kravene til præcisionsklasse A, hvilket muliggør nøjagtig og pålidelig måling af lysintensiteter. Med et imponerende måleområde på 0,000 lux til 500.000 lux er belysningsmåler ekstremt alsidigt.

- Måleområde: 0,000 lx ... 500 klux
- Opløsning: 0,001 lx
- Præcision i overensstemmelse med DIN 5032-7
- Nøjagtighedsklasse: A
- Ekstern sensor
- 8 GB måleværdihukommelse
Fotometer digital PCE-LMD 200LD-KIT inkl. luminanstilslutning
25.667,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Fotometer digital er et præcist måleinstrument, der opfylder de højeste krav til lysmålinger. I overensstemmelse med DIN 5032-7 opfylder det kravene til præcisionsklasse A, hvilket muliggør nøjagtig og pålidelig måling af lysintensiteter. Med et imponerende måleområde på 0,000 lux til 500.000 lux er belysningsmåler ekstremt alsidigt.

- Måleområde: 0,000 lx ... 500 klux
- Opløsning: 0,001 lx
- Præcision i overensstemmelse med DIN 5032-7
- Nøjagtighedsklasse: A
- Ekstern sensor
- 8 GB måleværdihukommelse
- inkl. luminanstilslutning
Fotometer digital PCE-LMD 100
27.750,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Fotometer digital er designet til at måle luminansen på selvlysende overflader, såsom monitormatricer, tv-apparater, negatoskoper, læsepaneler osv. Fotometer digital garanterer en nøjagtig måling, uanset den rumlige fordeling af den målte luminans eller baggrundsbelysningen på den overflade, der skal testes.

- Måleområde: 0,00 ... 50000 cd/m²
- Opløsning: 0,01 cd/m²
- Nøjagtighedsklasse: A i henhold til DIN 5032-7
- Ekstern sensor med multifunktionsknap
- 8 GB måleværdihukommelse