EMF måler

EMF måler PCE-EMF 823
446,00 DKK
Prüfgeräte Preis
EMF måler til at registrere strålingen i Tesla eller MicroGauss. En EMF måler er specielt designet til at måle elektromagnetisk stråling fra elektriske enheder såsom fjernsyn, lamper, computere, elledninger, skærme... og elektr. industrianlæg.

- Måleområder: 0...2000 µT (Telsa) / 0...20000 mGs (Gauss)
- Båndbredde: 30 Hz til 300 Hz
- Målehastighed: 1 sek.
EMF måler PCE-G28
2.380,00 DKK
Prüfgeräte Preis
En EMF måler har en 3-akset målesonde til at detektere elektromagnetisk stråling. En EMF måler er lige så velegnet til måling af transformatorer, som det er til at vurdere magnetiske felter genereret af computerskærme, fjernsyn, industrielle systemer (magnetiske separatorer, elektriske motorer, inertgas-svejseudstyr...).

- mikroTesla: 0 ... 20 µT / 0 ... 200 µT / 0 ... 2000 µT
- milliGauss: 0 ... 200 mGs /0 ... 2000 mGs /0 ...20000 mGs
- Frekvens: 30 ... 300 Hz
- tre-akset magnetfeltsonde
EMF måler PCE-MFM 3000
3.102,00 DKK
Prüfgeräte Preis

En EMF måler er velegnet til måling af både statiske og skiftende magnetfelter. Denne EMF måler er derfor optimalt egnet til kontrol af f.eks. magnetventiler eller relæer. Især i industrisektoren hvor funktionen skal tjekkes hurtigt, f.eks. B. en ventil stadig fungerer korrekt, eller et relæ skifter stadig.

- DC-måleområde: 0 ... 3000 mT / 0 ... 30000 G
- Måleområde AC: 0 ... 1500 mT / 0 ... 30000 G

- 2 måleområder kan vælges
- Opløsning: 0,01 mT / 0,1 G
- forskellige enheder kan vælges (mG / µT)
- datahold funktion
- RS232 interface
- maks.- min.- lagerfunktion 

EMF måler PCE-EMF 40
3.712,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Med denne EMF måler er det muligt at måle magnetiske felter op til 2000 mG direkte. Samtidig viser EMF-måleren styrken af magnetfeltet numerisk ved hjælp af en X-, Y- og Z-akse.

- Måleområder: 20,00 ... 200,0 µT / 200,0 ... 2000 mG
- Båndbredde: 50 MHz ... 3,5 GHz
- Enheder:V/m, mV/m, V/m, µW/cm², µW/m², mW/m², mA/m
EMF måler PCE-MFM 3500
3.712,00 DKK
Prüfgeräte Preis
EMF måler PCE-MFM 3500 er en pålidelig måler til at måle det eksisterende magnetfelt. Denne EMF måler er velegnet til at måle både statiske og skiftende magnetiske felter.

Målefunktion:
- Måleområde op til 30.000 G
- DC milli Tesla
- DC Gauss
- AC milli Tesla
- AC Gauss
- Temperatur
- Omskiftelig AC/DC-måling
- Lager: Manuel / Automatisk
EMF måler PCE-MFM 3000-ICA inkl. ISO kalibreringscertifikat
4.686,00 DKK
Prüfgeräte Preis
ISO-Kalibrierung

En EMF måler er velegnet til måling af både statiske og skiftende magnetfelter. EMF måleren er derfor optimalt egnet til kontrol af f.eks. magnetventiler eller relæer. Især i industrisektoren hvor funktionen skal tjekkes hurtigt, f.eks. B. en ventil stadig fungerer korrekt, eller et relæ skifter stadig.

- DC-måleområde: 0 ... 3000 mT / 0 ... 30000 G
- Måleområde AC: 0 ... 1500 mT / 0 ... 30000 G

- 2 måleområder kan vælges
- Opløsning: 0,01 mT / 0,1 G
- forskellige enheder kan vælges (mG / µT)
- datahold funktion
- RS232 interface
- maks.- min.- lagerfunktion 
- inklusive ISO-kalibreringscertifikat

EMF måler PCE-MFM 3500-ICA inkl. ISO-kalibreringscertifikat
5.319,00 DKK
Prüfgeräte Preis
ISO-Kalibrierung
En EMF måler er en pålidelig måler til at måle det eksisterende magnetfelt. Denne EMF måler er velegnet til at måle både statiske og skiftende magnetiske felter.

Målefunktion:
- Måleområde op til 30.000 G
- DC milli Tesla
- DC Gauss
- AC milli Tesla
- AC Gauss
- Temperatur
- Omskiftelig AC/DC-måling
- Hukommelse: Manuel / Automatisk
- inkl. ISO kalibreringscertifikat
EMF måler PCE-MFM 2400
5.802,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Med et måleområde på 2.400 mT dækker denne EMF måler en bred vifte af måleopgaver. En EMF måler har en nøjagtighed på 1 %. Dette gør magnetfeltanalysatoren til et meget præcist måleværktøj.

- Måleområde op til 24.000 G og 2.400 mT
- Nøjagtighed: ±1 % af læsning Mw.
- Måleretning: tværgående
- til måling af statiske magnetfelter
- Hall Tværsensor, kabellængde ca 1 m
EMF måler PCE-MFM 2400+
5.802,00 DKK
Prüfgeräte Preis
Med et måleområde på 2.400 mT dækker en EMF måler en bred vifte af måleopgaver. En EMF måler har en nøjagtighed på 1%. Dette gør EMF-måleren til et meget præcist måleapparat.

- Måleområde op til 24.000 G og 2.400 mT
- Nøjagtighed: ±1 % f.s. Mw.
- Måleretning: aksial
- til måling af statiske magnetiske felter
- Hall Sensor aksial, kabellængde ca 2 m 
EMF måler PCE-MFM 2400+ICA inkl. ISO-kalibreringscertifikat
6.881,00 DKK
Prüfgeräte Preis
ISO-Kalibrierung
Med et måleområde på 2.400 mT dækker denne EMF måler en bred vifte af måleopgaver. EMF-måleren har en nøjagtighed på 1%. Dette gør EMF-måleren til et meget præcist måleapparat.

- Måleområde op til 24.000 G og 2.400 mT
- Nøjagtighed: ±1 % f.s. Mw.
- Måleretning: aksial
- til måling af statiske magnetiske felter
- Hall Sensor aksial, kabellængde ca. 2 m 
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat
EMF måler PCE-MFM 2400-ICA inkl. ISO kalibreringscertifikat
6.881,00 DKK
Prüfgeräte Preis
ISO-Kalibrierung
Med et måleområde på 2.400 mT dækker EMF måleren en bred vifte af måleopgaver. En EMF måler har en nøjagtighed på 1 %. Dette gør magnetfeltanalysatoren til et meget præcist måleværktøj.

- Måleområde op til 24.000 G og 2.400 mT
- Nøjagtighed: ±1 % af læsning Mw.
- Måleretning: tværgående
- til måling af statiske magnetfelter
- Hall Tværsensor, kabellængde ca. 1 m
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat
EMF måler PCE-MFM 4000
8.139,00 DKK
Prüfgeräte Preis
En EMF måler bruges i laboratorier og kvalitetssikring til at måle styrken af magnetiske felter. Denne EMF måler leveres med to forskellige sensorer. En magnetfeltsensor til generelle målinger i Gauss- og millitesla-området og en præcisionssensor til målinger i milligauss- og mikrotesla-området er tilgængelige.

- Måleretning: Uniaxial
- Målehastighed: 1 sekund
- til statiske og skiftende magnetiske felter
- højpræcision Hall-sensor
- forskellige enheder kan vælges (mG / µT )
- datalagring på SD-hukommelseskort
EMF måler PCE-SFS 10
8.139,00 DKK
Prüfgeräte Preis
En elektrostatisk måling er særlig vigtig for at kontrollere, om overflader, komponenter eller menneskekroppen er elektrostatisk opladet. Sådanne elektrostatiske ladninger kan findes med en EMF måler.

- Måleområde: ±60 kV DC
- akustisk signal når den målte værdi overskrides 
- Visning af temperatur og fugtighed
- Laser til måling af enhedsjustering
EMF måler PCE-MFM 4000-ICA inkl. ISO kalibreringscertifikat
9.582,00 DKK
Prüfgeräte Preis
ISO-Kalibrierung
En EMF måler bruges i laboratorier og kvalitetssikring til at måle styrken af magnetiske felter. EMF måleren leveres med to forskellige sensorer. En magnetfeltsensor til generelle målinger i Gauss- og Millitesla-området og en præcisionssensor til målinger i Milligauss- og Microtesla-området er tilgængelige.

- Bordenhed med 2 sensorer
- til statiske og skiftende magnetiske felter
- højpræcision Hall-sensor
- forskellige enheder kan vælges (mG / µT)
- datalagring på SD-hukommelseskort
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat