Måleteknologi til industrielle applikationer
Varenr.: PCE-VD 3-ICA

Accelerometer/vibrationssensor er en miniaturiseret universal datalogger med en integreret 3-akset accelerationssensor (X, Y, Z-akse). Accelerometerets interne sensor har et måleområde på ±16 g pr. akse. 


- Måleområde: ±16 g
- Nøjagtighed : ±0,5 g
- Opløsning: 0,00625 g
- 8Mbit hukommelseskapacitet (168042 hukommelsespunkter)
- inklusive holder
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat

2.447,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-VDR 10-ICA

PCE-VDR 10 accelerometer er en enkelt-akset vibrationsovervågningsenhed. Accelerometer / vibrationssensorer kan udføre både en realtidsmåling og en måleoptagelse. De målte værdier bestemt med accelerometeret kan gemmes på et SD-kort.


- Måleområde: 0,5 ...199,9 m/s²
- Opløsning: 0,1
- Nøjagtighed: ± (5% af den målte værdi + 2 cifre)
- RS-232 og USB interface
- 4 ... 20 mA controller output
- letlæselig LCD
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat

6.427,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-VM 20-ICA
PCE-VM 20-ICA accelerometer er en kompakt enhed til direkte evaluering af en maskines vibrationsadfærd. Accelerometer/vibrationssensor kan måle og vise forskellige vibrationsparametre, såsom vibrationsacceleration, vibrationshastighed eller vibrationsforskydning.

- Vibrationsacceleration: 0 ... 200 m/ s², RMS og peak-peak
- vibrationshastighed: 0 ... 200 mm/s, RMS
- vibrationsforskydning: 0 ... 2000 µm, peak-peak 
- FFT-analyse i realtid
- direkte evaluering i henhold til DIN ISO 10816
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat
15.326,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-VM 22-ICA
Accelerometer/vibrationssensorer har et måleområde på 0 ... 200 m/s² under acceleration. Udover acceleration kan accelerometeret også måle hastighed, forskydning, frekvens og en ISO 18016-3 måling.

- Acceleration
- hastighed
- forskydning
- Frekvens
- Speedometer  
- Infrarød temperaturmåling   
- 4 GB datahukommelse 
- FFT-analyse og bølgevisning af oscillationen 
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat
21.181,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-VM 5000-ICA
4-kanals accelerometeret er i stand til at tage vibrationsmålinger på op til 4 steder på samme tid. Accelerometer/vibrationssensorer kan bruges til at måle hastighed, acceleration og udvidelse i et frekvensområde på 10 Hz til 1 kHz. Kablet til vibrationssensorerne er 1,2 m langt, så accelerometeret registrerer vibrationer på forskellige punkter i nobjektet, der skal undersøges komponent. 

 

- Frekvensområde: 10 Hz ... 1 kHz
- Måling af acceleration, hastighed og udvidelse
- Tilslutning af op til 4 sensorer samtidigt
- Datalagring på SD-kort
- inkl. ISO kalibreringscertifikat

17.260,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-VT 1100-ICA

Accelerometeret bruges som en håndholdt måleenhed til en individuel vurdering af en vibration på maskiner og systemer. Ved hjælp af denne accelerometer kan den faktiske tilstand let bestemmes på stedet. Dette betyder, at passende ændringer kan foretages direkte ikke på stedet efter målingen.

- Frekvensområde: 10 Hz ... 1 kHz
- måler hastighed, distance, acceleration
- holder den målte værdi efter hver måling
- praktisk og batteridrevet
- standardsonde:  10 mm
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat

3.466,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-VT 1100M-ICA

Et accelerometer bruges som en håndholdt måleenhed til an individuel vurdering af en vibration på maskiner og systemer. Ved hjælp af dette accelerometer kan den faktiske tilstand let bestemmes på stedet. Dette betyder, at passende ændringer kan foretages direkte ikke på stedet efter målingen.

- Frekvensområde: 10 Hz ... 1 kHz
- måler hastighed, distance, acceleration
- holder den målte værdi efter hver måling
- praktisk og batteridrevet
- standardsonde:  10 mm
- inkl. magnetisk sensor
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat

3.645,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-VT 1100S-ICA

En accelerometer/vibrationssensor bruges hovedsagelig til forebyggende vedligeholdelse af produktionsmaskiner. Dette accelerometer bruges til hurtigt at måle ubalancen og til at kontrollere tilstanden af lejer og gear. Med denne 45 mm lange nålesonde kan du komme til svært tilgængelige steder på maskiner, motorer og enheder, der udviser svingninger og vibrationer.

- Frekvensområde: 10 Hz ... 1 kHz
- måler hastighed, distance, acceleration
- holder den målte værdi efter hver måling
- praktisk og batteri -betjent
- nålesensor: 45 mm
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat

3.466,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-VT 3700-ICA
Accelerometeret er ideelt for vedligeholdelsesarbejdere til hurtigt at kontrollere vibrerende dele, maskiner og udstyr. Dette accelerometer viser vibrationsaccelerationen, vibrationshastigheden og vibrationsforskydningen direkte på displayet.

Måleområder
- Acceleration: 0,0 ... 399,9 m/s²
- Hastighed: 0,00 . .. 399,9 mm/s
- vandring: 0,000 ... 3,9 mm
- automatisk ISO 10816-3-evaluering
- farvet grafisk display
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat
7.105,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-VT 3700S-ICA
Accelerometeret er ideelt for vedligeholdelsesarbejdere til hurtigt at kontrollere vibrerende dele, maskiner og udstyr. Dette accelerometer viser vibrationsaccelerationen, vibrationshastigheden og vibrationsforskydningen direkte på displayet.

Måleområder
- Acceleration: 0,0 ... 399,9 m/s²
- Hastighed: 0,00 . .. 399,9 mm/s
- vandring: 0,000 ... 3,9 mm
- automatisk ISO 10816-3-evaluering
- farvegrafisk display
- inkl. nålesonde og håndtag
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat
7.930,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-VT 3800-ICA
Accelerometer/vibrationssensorer er den ideelle ledsager til at kontrollere vibrerende dele, maskiner og udstyr. Med den eksterne vibrationssensor på vibrationsaccelerometeret kan vibrationsbanen bestemmes op til 3,9 mm, vibrationshastigheden op til 399,9 mm/s og vibrationsaccelerationen op til 399,9 m/s².

Måleområder
- Acceleration: 0,0 ... 399,9 m/s²
- Hastighed: 0,00 ... 399,9 mm/s
- Vandring: 0,000 ... 3,9 mm
- Datalogger: 50 hukommelsesplaceringer med 43.200 aflæsninger hver
- automatisk ISO 10816-3-klassificering
- genopladeligt batteri
- farvegrafisk display
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat
7.662,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-VT 3800S-ICA
Accelerometer/vibrationssensorer er den ideelle ledsager til at kontrollere vibrerende dele, maskiner og udstyr. Med den eksterne vibrationssensor på vibrationsaccelerometeret kan vibrationsbanen bestemmes op til 3,9 mm, vibrationshastigheden op til 399,9 mm/s og vibrationsaccelerationen op til 399,9 m/s².

Måleområder
- Acceleration: 0,0 ... 399,9 m/s²
- Hastighed: 0,00 ... 399,9 mm/s
- Vandring: 0,000 ... 3,9 mm
- Datalogger: 50 hukommelsesplaceringer med 43.200 aflæsninger hver
- automatisk ISO 10816-3-klassificering
- genopladeligt batteri
- farvegrafisk display
- målespids med håndtag
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat
8.406,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-VT 3900-ICA
Accelerometer/vibrationssensorer er en ideel måleenhed til hurtigt og præcist at kontrollere vibrerende dele, maskiner og systemer. Forskellige måleparametre er tilgængelige for accelerometeret, såsom RMS, peak, peak-peak og crest factor. 

Måleområder
- Acceleration: 0,0 ... 399,9 m/s²
- hastighed: 0,00 ... 399,9 mm/s
- vandring: 0,000 ... 3,9 mm
- automatisk ISO 10816-3 evaluering
- Datalogger: 50 hukommelsesplaceringer med 43200 målte værdier hver
- FFT-analyse
- Rutemåling
- genopladeligt batteri
- farvegrafisk display
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat
10.832,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-VT 3900S-ICA
Accelerometer/vibrationssensorer er en ideel måleenhed til hurtigt og præcist at kontrollere vibrerende dele, maskiner og systemer. Forskellige måleparametre er tilgængelige for accelerometeret, såsom RMS, peak, peak-peak og crest factor. 

Måleområder
- Acceleration: 0,0 ... 399,9 m/s²
- hastighed: 0,00 ... 399,9 mm/s
- vandring: 0,000 ... 3,9 mm
- automatisk ISO 10816-3 evaluering
- Datalogger: 50 hukommelsesplaceringer med 43200 målte værdier hver
- FFT-analyse
- Rutemåling

- målespids med håndtag
- genopladeligt batteri
- farvet grafisk display
- inkl. ISO Kalibreringscertifikat
11.494,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-CMM 10-ICA
Aerosol måleren er en multifunktionsmåler til måling af luftkvalitet. Denne aerosol måler måler synkront CO2-koncentrationen, lufttemperaturen og luftfugtigheden. 

- Måleområde CO2: 400 ... 5000 ppm
- Temperaturmåleområde: -10,0 ... 50,0 °C
- Måleområde for fugtighed: 0 ... 99 % RF
- Batteridrift
- grænseværdi overskredet
- signaltone
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat
2.395,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-CMM 5-ICA
Aerosol måleren måler også CO2-indholdet i luften og viser den målte værdi på et stort LC-display. CO2-indholdet i luften er et vigtigt mål til at kontrollere ventilationsadfærden i kontorer, klasselokaler, foredragssale osv.

- Stort CO2-måleområde op til 5000 ppm
- Trafiklysfunktion for kuldioxid
- Måler temperatur og luftfugtighed
- 5 timers graf til langtidsovervågning
- batteri- og netdrift
- velegnet til klasseværelser, børnehaver, foredragssale
- inkl. ISO kalibreringscertifikat
1.971,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-CMM 8-ICA
Aerosol måleren sikrer det rigtige klima på dit kontor. Aerosol måleren måler luftens CO2-indhold, den relative luftfugtighed og rumtemperaturen. Aerosol måleren viser kuldioxidkoncentrationer op til 9999 ppm, temperaturer fra 1 ... 85 °C og relativ luftfugtighedsværdier fra 20 ... 95%. 

- stort CO2-måleområde 0 ... 9999 ppm
- Trafiklysfunktion for kuldioxid
- Måler temperatur og luftfugtighed
- netdrift via USB
- 2 justerbare alarmgrænser
- akustisk alarm
- velegnet til klasselokaler, kontorer, foredragssale
- inkl. ISO-kalibreringscertifikat
2.023,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-PQC 10EU
Aerosol måleren PCE-PQC 10EU måler koncentrationen af partikler som støv, sod, pollen og mange andre aerosoler i luften. PCE-PQC 10EU aerosolm åleren er udviklet til præcist at bestemme graden af forurening i luften.

- Måleområde: 0,3 ... 25 µm
- Målekanalstørrelser: 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 µm
- Tælleeffektivitet: 50 % ved 0,3 µm 100 % ved>0,45 µm ifølge JIS
- Massekoncentration
- Ethernet, USB
- inkl. kalibreringscertifikat sporbar til NIST
  ISO 21501-4 og JIS B9921
29.239,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-PQC 11EU
Aerosol måler PCE-PQC 11EU kan bruges til at måle den nøjagtige mængde snavspartikler i luften. Forureningen skyldes hovedsageligt  forbrænding, materialebearbejdning, fremstilling, energiproduktion, emissioner fra køretøjers motorer og byggeindustrien. 

- Måleområde: 0,5 ... 25 µm
- Målekanalstørrelser: 0,5, 0,7, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 µm
- Tælleeffektivitet: 50 % ved 0,5 µm 100 % ved>0,75 µm ifølge JIS
- Ethernet, USB
- inkl. kalibreringscertifikat sporbar til NIST
  ISO 21501-4 og JIS B9921
27.900,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen
Varenr.: PCE-PQC 12EU
Aerosol måler PCE-PQC 12EU er udviklet til nem og hurtig brug. Aerosol måleren PCE-PQC 12EU fungerer i forskellige tilstande såsom realtid, kumulativ, differentiel, massekoncentration, ...

- Måleområde: 0, 3 ... 25 µm
- Målekanalstørrelser: 0,3, 0,5, 5,0 µm
- Tælleeffektivitet : 50% ved 0,3 µm 100% ved>gt; 0,45 µm ifølge JIS
- USB
- inkl. kalibreringscertifikat, der kan spores til NIST
  ISO 21501-4 og JIS B9921
20.311,00 DKK

Prüfgeräte Preis

Messtechnik Hersteller Informationen