Zwrot / Reklamacja

Zwrot

Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Odstąpić od umowy należy w formie pisemnej poprzez wysłanie stosownego oświadczenia umożliwiając tym samym sprzedawcy zapoznanie się z nim. Stosowane oświadczenie woli klient może nadesłać w formie listownej na adres PCE Instruments Polska sp. z o.o. ul. Mikołajczyka 86a, 41-208 Sosnowiec lub drogą elektroniczną na adres e-mail: .

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie „Prawo do odstąpienia od umowy”.

Reklamacja

Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na działanie sprzętu zgodne z informacją zamieszczoną w opisie przedmiotu. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Podstawą do rękojmi jest wystąpienie w sprzedanym produkcie:

 1. Wady fizycznej, która jest niezgodnością produktu z umową.
 2. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

  • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,
  • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub informację na stronie,
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy,
  • jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
 3. Wady prawnej, która może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:
  • jest własnością osoby trzeciej,
  • jest obciążony prawem osoby trzeciej,
  • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Termin do skorzystania z prawa do rękojmi wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.

Przy czym przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu. Aby skorzystać z prawa do rękojmi, konieczne jest przekazanie informacji w dowolnej formie, wraz z dokładnym opisem wady, poprzez:

 • listownie na adres: PCE Instruments Polska Sp. z o.o. ul. Mikołajczyka 86a, 41-208 Sosnowiec
 • wysłanie wiadomości e-mail na adres:

Jako sprzedawca nasza firma ma obowiązek ustosunkowania się do Państwa żądań w ciągu 14 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji jako zasadnej. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Państwa adres e-mail.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziecie Państwo w OWS pkt. 7 PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.