Historia PCE Instruments

Historia PCE Instruments rozpoczęła się w 1999 roku w powiecie Hochsauerland w Niemczech. Firma PCE Deutschland GmbH została założona w małej miejscowości Meschede-Freienohl przez trzech absolwentów inżynierii Hilmar Vielhaber, Jürgen Nöcker i Falk Espenhan. Początkowo ci młodzi przedsiębiorcy działali jedynie jako biuro inżynieryjne, pełniąc funkcję doradczą dla przemysłu papierniczego. Zgodnie z zapotrzebowaniem klientów doradzali oni nie tylko w zakresie optymalizacji zadań i procesów, ale stali się także doradcami w zakresie zaopatrzenia firm w urządzenia niezbędne dla określonego zakresu działalności.
Ogromne zapotrzebowanie na specjalistyczne urządzenia pomiarowe spowodowało, iż w 2000 roku zmieniono profil działalności firmy. Od tego momentu nie tylko doradzano klientom, ale także bezpośrednio dostarczano odpowiednie urządzenia pomiarowe.

Dzięki urządzeniom stworzonym przez PCE oraz produktom pochodzącym od innych producentów z zakresu techniki pomiarowej, techniki laboratoryjnej, techniki sterowania i techniki ważenia firma PCE Deutschland GmbH w stosunkowo krótkim czasie stała się znana i rozpoznawalna na rynku. Ze względu na duży popyt w Niemczech, firma z powodzeniem założyła swoje oddziały w Hiszpanii i we Włoszech oraz kolejne znajdujące się zarówno w Unii Europejskiej jak i poza nią.

W 2015 roku w tej samej lokalizacji w Meschede-Freienohl została założona spółka PCE Produkt- und Entwicklungsgesellschaft mbH. Firma PCE product and development posiada certyfikat DIN EN ISO 9001 i jest odpowiedzialna za rozwój i produkcję nowych urządzeń pomiarowych. Doświadczeni inżynierowie i technicy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie do opracowywania i projektowania nowych urządzeń pomiarowych i testowych. Wiedza i doświadczenia pozwalają PCE Instruments stworzyć urządzenia pomiarowe i testowe, które spełniają zarówno wszelkie określone prawem normy jak i wymagania klienta. Znajdowane są niestandardowe rozwiązania, które są dostosowane do wymogów określonej firmy np. jeśli klient laminuje panele drewniane i szuka urządzenia pomiarowego do określenia przyczepności laminowanego forniru. PCE Deutschland GmbH identyfikuje wówczas urządzenie pomiarowe z zakresu techniki badawczej, które najlepiej nadaje się do tego rodzaju pomiaru. Jeśli takie urządzenie nie istnieje na rynku, zostanie opracowane i wyprodukowane przez naszych techników specjalnie dla danej firmy. Na życzenie nowo opracowany przyrząd pomiarowy może być również dystrybuowany przez samego klienta, z własną etykietą firmową. W ten sposób przyrząd jest opracowany, wyprodukowany i, jeśli jest to pożądane, ponownie oznakowany przez PCE Instruments. Innym przykładem pokazującym możliwości PCE może być producent pelletów który skontaktował się z PCE Instruments w celu optymalizacji procesu suszenia w zakładzie. Z powodu braku wiedzy na temat zawartości wilgoci w surowcu, materiał był albo nadmiernie wysuszony, co prowadziło do zwiększonych kosztów energii w suszarni i zwiększało zużycie matrycy podczas procesu prasowania pelletów, albo niedosuszony, co oznaczało, że pożądana jakość produktu nie została osiągnięta. PCE Instruments było w stanie określić poziom wilgotności materiału w procesie poprzez zainstalowanie mikrofalowych czujników wilgotności na peryferiach suszarni. Umożliwiło to dostosowanie w czasie rzeczywistym czasów przepustowości materiału w suszarni w zależności od docelowej zawartości wilgoci. Dzięki temu zoptymalizowano cały proces pod względem kosztów energii, nakładów na konserwację i przestojów zakładu, jak również pod względem zwiększonej jakości produktu.

Portfolio PCE zawiera zarówno własną linię urządzeń jak i urządzenia innych producentów, dzięki czemu obejmuje szeroki, zróżnicowany asortyment produktów pochodzących z całego świata. W kategorii technika pomiarowa znajdą Państwo urządzenia takie jak: mierniki ręczne, mierniki panelowe oraz narzędzia do pomiarów i analiz. Technika sterowania to kategoria, w której znajdują się urządzenia umożliwiające ciągłą optymalizację procesów i systemów. Nasze spektrum produktów i systemów obejmuje rozwiązania do pozyskiwania danych pomiarowych, regulacji, sterowania i wizualizacji dla zmiennych procesowych takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie, siła, wibracje i energia. Produkty z zakresu techniki laboratoryjnej służą do przeprowadzania zarówno rutynowe badania jak i bardzo skomplikowane badania w laboratoriach badawczych. Technika wagowa to z kolei kategoria obejmująca wagi takie jak: wagi laboratoryjne, wagi paczkowe, wagi wiszące/żurawiowe, które są zoptymalizowane do klasycznych zadań. Produkty te charakteryzują się szerokim zakresem funkcji, takich jak transmisja danych, funkcja liczenia sztuk, funkcja dozowania, ważenie wartości granicznych. Specjalne rozwiązania wagowe osiągane są dzięki wagom rolkowym, taśmowym, lejowym / silosowym.
Innowacyjne i zorientowane na klienta rozwiązania nie są zależne od oferowanych produktów. PCE Instruments oferuje możliwe rozwiązania, które są specjalnie dopasowane do całościowych koncepcji przemysłowych. W przypadku bardzo skomplikowanych zapytań nie wahamy się również współpracować z firmami partnerskimi, aby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie.

PCE Holding zrzesza w swoich szeregach: PCE Deutschland GmbH, PCE Produktion- und Entwicklungsgesellschaft jak również wszystkie istniejących oddziały PCE znajdujące się w Hiszpanii, Włoszech, Anglii, Chile, Holandii, Danii, Francji, Turcji, Chinach, Polsce, USA i Hong Kongu.