Industrial Measurement Products and Solutions

O nas

PCE Instruments jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy PCE Holding GmbH. Zastrzeżone są również oznaczenia PCE Instruments, PCE Inst oraz PCE Instrumentation.

(Rejestracja w PONS: Nr 008985665, 008985632, 008985624)

Do Holdingu należą następujące firmy (patrz schemat organizacyjny):

PCE Instruments zajmuje się rozwojem, produkcją i sprzedażą wydajnych oraz innowacyjnych produktów z zakresu techniki pomiarowej, sterowania, ważenia oraz laboratoryjnej. PCE Instruments jest szczególnie cenionym partnerem dla handlu i przemysłu wspierającym kreatywność oraz wydajność poszczególnych przedsiębiorstw, uczelni wyższych oraz instytutów badawczych. Linie produktowe z indywidualnymi funkcjami czy przeglądy okresowe i serwis naprawczy producenta są ważnymi kryteriami wyboru dla wszystkich profesjonalnych partnerów.

Wymagania klientów i obsługa serwisowa stanowią dla nas priorytet i są rozbudowywane przez PCE Instruments na całym świecie. Paleta rozwijanych przez nas produktów serii PCE jest bardzo szeroka. Innowacyjność, podejmowanie wyważonego ryzyka, ważne decyzje oraz ustalanie kolejności działań wytyczają sposób działania PCE Instruments. Nowe produkty muszą być w dzisiejszych czasach inteligentne, wydajne, szybkie i bezpieczne, aby mogły pozostać konkurencyjne zarówno dziś jak i jutro. Rozwój i produkcja nowych urządzeń odbywa się przy ścisłej współpracy pomiędzy producentem a firmami handlowymi, tak aby nowe produkty dedykowane dla różnych branż były wysokiej jakości i mogły być wprowadzane bez ryzyka na rynek.

Urządzenia PCE są wysokiej jakości a jednocześnie łatwe w obsłudze. Pomagają klientom w efektywnym koordynowaniu i sterowaniu procesami w ich przedsiębiorstwach, w których przyczyniają się do wytwarzania wysoko wartościowych i jakościowych produktów.

Ekspansja PCE Instruments przybrała mocno tempa, od kiedy zaczęliśmy przekładać życzenia klientów na odpowiednie produkty. Obecnie posiadamy oddziały w Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Chile, Holandii, Francji, Turcji, Hongkongu, Rosji oraz w Polsce.

PCE Instruments oferuje produkty oraz doradztwo szczególnej jakości. Innowacyjne produkty wytyczają nowe standardy dla przemysłu i rzemiosła. Do odniesienia sukcesu nie wystarczy być jednym z polaryzujących producentów. Należy próbować polepszać produktami swoją pozycję rynkową. PCE Instruments ma taki cel! Oferując wysoki poziom jakości, szeroką paletę produktową oraz gwarancję szybkiej dostawy staramy się dotrzeć na sam szczyt. Stała aktualizacja naszych wewnętrznych procesów obejmująca również nasze spółki zależne i wprowadzenie koniecznych zmian stanowią część naszej strategii. Ciągłe wdrażanie nowych produktów i rozwój oferowanych modeli firmy PCE Holding GmbH znajduje się stale na pierwszym planie, aby nie stracić tego celu z oczu.

Historia firmy PCE Instruments

Historia firmy PCE Instruments miała swój początek w roku 1999 w Powiecie Hochsauerland w Niemczech. PCE Deutschland GmbH została założona przez trzech inżynierów dyplomowanych, panów Hilmar Vielhaber, Jürgen Nöcker i Falk Espenhan w małym miasteczku Meschede-Freienohl. W pierwszej fazie działalności ambitni panowie działali jako doradcy dla przemysłu papierniczego. Szybko zorientowali się, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistyczne urządzenia pomiarowe dla tej gałęzi przemysłu. Na zlecenia klientów firma, dodatkowo do funkcji doradczej nakierowanej na optymalizację procesów, stała się partnerem poszukującym wymagane urządzenia dla sugerowanych rozwiązań. Konsekwencją wysokiego zapotrzebowania na specjalistyczne urządzenia pomiarowe była zmiana modelu biznesowego w roku 2000. Od tego czasu firma nie tylko doradzała, ale też dostarczała bezpośrednio niezbędne urządzenia pomiarowe. Pomiar i rejestracja danych oraz ich analiza mają tak znaczącą rolę, że firma szybko odniosła sukces.

PCE Deutschland GmbH zaistniała w relatywnie krótkim czasie na rynku z własną marką PCE oraz produktami innych producentów przeznaczonymi do wykonywania pomiarów, technologii laboratoryjnej, sterowania procesami oraz techniki ważenia. W wyniku dużego zapotrzebowania na rynku niemieckim spółka założyła dwie nowe spółki zależne w Hiszpanii i Włoszech. Następnie były zakładane kolejne spółki w kilku innych państwach.

W 2015 roku została założona w tej samej lokalizacji w Meschede-Freienohl firma PCE Produkt- und Entwicklungsgesellschaft mbH. PCE Produkt- und Entwicklungsfirma posiada certyfikat DIN EN ISO 9001 i jest odpowiedzialna za rozwój i produkcję nowych urządzeń pomiarowych. Znakomici inżynierowie wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie do projektowania i rozwoju nowych urządzeń pomiarowych i kontrolnych. Fachowa wiedza i różne certyfikaty pozwalają nam dobierać technologię pomiaru i kontroli, instalować i wbudowywać oraz serwisować urządzenia, które odpowiadają wymaganiom naszych klientów. Projektujemy rozwiązania dedykowane pod określone wymagania klientów, które są dopasowane do struktury ich firmy w zakresie ich właściwości, kosztów i harmonogramu czasowego.

Kiedy klient przykładowo laminuje płyty drewniane i poszukuje urządzenia pomiarowego, które zmierzy jak mocno okleina przylega do płyty, PCE Deutschland GmbH ustali urządzenie pomiarowe, które najlepiej wykona to zadanie. Jeśli nie uda się znaleźć takiego urządzenia na rynku, nasi technolodzy zaprojektują i zbudują takie urządzenie dla klienta. Klient może także zająć się sprzedażą urządzeń, które zostały na jego potrzeby zaprojektowane pod swoją marką i z własnym logo. Tak PCE Instruments projektuje, produkuje urządzenia i na życzenie robi to pod marką własną klienta.

W innym przypadku skontaktował się z nami producent pelletu, który chciał zoptymalizować proces suszenia w suszarni. Z powodu braku informacji na temat zawartości wody w surowcu, może dojść do przesuszenia wsadu, co się wiąże się z niepotrzebnymi dodatkowymi kosztami energii zużywanej w procesie suszenia oraz nadmiernego zużycia matryc stosowanych w procesie prasowania pelletu lub do niedosuszenia surowca, co skutkowało niedostateczną jakością finalnego produktu w postaci zbyt wysokiej wilgotności. PCE Instruments zainstalowało rozwiązanie pomiaru wilgotności przy wykorzystaniu czujników mikrofalowych, które mierzyły wilgotność surowca w trakcie procesu suszenia. W ten sposób proces suszenia jest sterowany poprzez ustalony optymalny stopień zawartości wilgoci w surowcu mierzonym w czasie rzeczywistym. Cały proces suszenia został zoptymalizowany pod kątem kosztów energii, nakładów konserwacyjnych oraz czasu postoju linii. Przełożyło się to również na podniesienie jakości produktu.

PCE Holding jest grupą kapitałową, do której należą PCE Deutschland GmbH, PCE Produktion- und Entwicklungsgesellschaft jak i pozostałe spółki zależne w Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Chile, Holandii, Francji, Turcji, Chinach, Polsce, USA i Hongkongu.

Portfel własnych produktów „Serii-PCE” oraz uzupełnienie oferty produktami innych producentów składa się na szeroko zakrojoną paletę ofertową dedykowaną globalnemu rynkowi.

W technice pomiarowej dostępne są urządzenia takie jak ręczne mierniki, urządzenia do zabudowy oraz akcesoria do pomiarów, analizy i badań.

Technika sterowania umożliwia ciągłą optymalizację procesów i linii technologicznych. Nasza paleta produktów i systemów zawiera rozwiązania do zapisywania danych pomiaru, regulowania, sterowania oraz wizualizacji takich parametrów jak temperatura, wilgotność, ciśnienie, siła, wibracja i energia.

Produkty z zakresu techniki laboratoryjnej przeprowadzają zwykłe rutynowe testy, ale wykonują też bardzo skomplikowane badania w laboratoriach badawczych.

Technika ważenia obejmuje takie produkty jak wagi laboratoryjne, wagi do paczek, wagi wiszące i dźwigowe, które są zoptymalizowane dla klasycznych zastosowań. Nasze produkty wyróżniają się bogatą różnorodnością wyposażenia taką jak przesyłanie danych, liczniki sztuk, funkcje dozowania, ważenie parametrów granicznych. Specjalne zastosowania są montowane na transporterach rolkowych, taśmociągach oraz pojemnikach i silosach.

Innowacyjne oraz indywidualne rozwiązania pod konkretne potrzeby klientów nie są uzależnione od oferowanych przez nas produktów. PCE Instruments proponuje rozwiązania indywidualnie zaprojektowane dla kompleksowych przemysłowych koncepcji. Przy bardzo skomplikowanych projektach nie wykluczamy współpracy z naszymi partnerami w celu wypracowania najlepszego rozwiązania.