Waga silosowa PCE-SDF 60

Numer zamówienia: PCE-SDF 60
3.000,00 zł
3.690,00 zł
4250348713971
PCE-SDF 60
Cena netto (nie zawiera kosztów dostawy)
60 kg
2 g
Kalibrierfähig
Czas dostawy: 1-2 dni
Monitorowanie poziomu i usuwania / dowolna regulacja obciążeń granicznych / 
Wymiary platformy 400 x 500 mm / 3 wyjścia przełączające OC / 1 zestyk rozwierny / dwukierunkowy interfejs RS-232 / RS-485, wyjścia analogowe 4-20 mA, 0-10 V opcjonalnie

Waga silosowa do pojemników - stan napełnienia - pobranie - monitoring oferuje możliwość zapewnienia dostaw produkcji obiekt skutecznie i niezawodnie. Waga silosowa do monitorowania kontenerów może nie tylko monitorować aktualny poziom napełnienia kontenera, ale także ciągły ubytek masy. Monitorując aktualny poziom napełnienia, waga silosu dla pojemnika – poziom napełnienia – usunięcie – monitorowanie może skłonić operatora maszyny do napełnienia pojemnika w odpowiednim czasie. W tym celu waga silosowa do monitorowania kontenerów posiada trzy pasywne styki przełączające (styk bezpotencjałowy / wyjścia transoptorowe / OC). Styk przełączający wagi silosowej monitorującej może służyć np. jako zielone światło drogowe. Ten styk przełączający jest aktywny, gdy aktualny stan pojemnika jest OK. Jeśli pojemnik osiągnie minimalny limit / minimalne obciążenie, drugi styk przełączający może włączyć żółte lub czerwone światło drogowe, co ma na celu zachęcenie użytkownika do napełnienia.

 

Światła sygnalizacyjne nie wchodzą w zakres dostawy, ale można je zamówić jako opcję do wagi silosowej do monitorowania kontenerów. Drugą opcją monitorowania wagi silosowej jest ciągły ubytek masy. Ta funkcja może monitorować procesy napełniania maszyn i zgłaszać nieprawidłowości w usuwaniu materiału. Ubytek masy na jednostkę czasu można zapisać w wadze silosowej do pojemników - poziom - usuwanie - monitorowanie. Przykład g/min, kg/min, g/h, kg/h W przypadku odchyleń w usuwaniu materiału waga silosu do monitorowania pojemników ponownie włącza styk przełączający, który można wykorzystać np. syrenę/światła drogowe lub wyłączyć maszynę.

 

Celem tego monitorowania jest zapobieganie opróżnianiu maszyn produkcyjnych, na przykład z powodu zatkanej śruby usuwającej, a tym samym znaczne skrócenie przestojów i czasów przeróbek. Zewnętrzny styk przełączający umożliwia przerwanie funkcji monitorowania wagi silosowej do pojemników, aby można było w spokoju usunąć reklamacje w pojemniku. Akcesoria do wagi silosowej do monitorowania kontenerów obejmują różne interfejsy, na przykład wyświetlacz, który można zainstalować w szafie sterowniczej. Oferujemy również lampki ostrzegawcze oraz modem GSM, który może informować operatora o statusie kontenera za pomocą wiadomości SMS.


- 1 wyjście przełączające dla stanu OK
- 1 wyjście przełączające dla krytycznego poziomu napełnienia
- 1 wyjście przełączające dla odchylenia usuwania
- 1 styk przełączający do przerwania funkcji
- dwukierunkowy interfejs RS-232
- przystosowany do pomiarów ciągłych
- opcjonalny montaż w szafie sterowniczej
- modem GSM / LAN / RS-485 itp. opcjonalnie

Model

Zakres pomiarowy

Czytelność

Minimalne obciążenie

Dokładność

Rozmiar platformy

PCE-SDF 60

60 kg

2 g

400g

± 8g

400 x 500 mm

Prosimy o rozważenie wyboru l zakresu pomiarowego masa własna kontenera, który ma być monitorowany. Ilość napełnienia + waga pojemnika = zakres pomiarowy. Zerowanie masy pojemnika nie zwiększa zakresu pomiarowego.
Interfejsy- RS-232 Dwukierunkowy Opis interfejsu
  Opcjonalnie RS-485, LAN i USB (patrz akcesoria)
- 3 styki bezpotencjałowe (wtyczka SUB D9)
     1 wyjście przełączające OK stan
     1 wyjście przełączające dla krytycznego poziomu napełnienia
     1 wyjście przełączające dla odchyłki usunięcia
- 1 styk przełączający dla przerwania funkcji
WyświetlaczLED z cyframi o wysokości 20 mm
Opcjonalna instalacja w szafie sterowniczej (patrz akcesoria)
Długość kabla do wyświetlaczaok. Wtyk 1,5 m
(możliwość przedłużenia za dopłatą)
ZasilaczZasilacz 12 V / 1,4 A w tym
Klasa ochronyIP54
Temperatura pracy- 10 °C .. + 40 °C
Wagaok. 11 kg

1 x waga silosowa do pojemników - poziom napełnienia - usuwanie - monitoring
1 x zasilacz
Instrukcja obsługi