Waga Najazdowa / waga Przejazdowa

Waga samochodowa PCE-SD 150CR
6.218,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
z legalizacją / oceną zgodności

Wagi przejezdne z serii PCE-SD CR są używane w wielu obszarach produkcyjnych i wysyłkowych. Jest to związane z możliwymi interfejsami wagi samochodowej.

 • Zakres ważenia: 150 kg
 • Czytelność : 50 g
 • Kalibrowalny M III

Waga samochodowa PCE-SD 30CR
6.218,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
z legalizacją / oceną zgodności

Wagi przejezdne z serii PCE-SD CR są używane w wielu obszarach produkcyjnych i wysyłkowych. Jest to związane z możliwymi interfejsami wagi samochodowej.

 • Zakres ważenia: 30 kg
 • Czytelność : 10 g
 • Kalibrowalny M III

Waga samochodowa PCE-SD 60CR
6.218,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
z legalizacją / oceną zgodności

Wagi przejezdne z serii PCE-SD CR są używane w wielu obszarach produkcyjnych i wysyłkowych. Jest to związane z możliwymi interfejsami wagi samochodowej.

 • Zakres ważenia: 60 kg
 • Czytelność : 20 g
 • Kalibrowalny M III

Waga samochodowa PCE-SD 300
12.140,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
z legalizacją / oceną zgodności
Skalibrowana waga samochodowa jest idealna, jeśli nie chcesz wbudować wagi w podłogę. Po prostu ustaw wagę przejazdową w hali, zamocuj wagę przejazdową i rampę za pomocą dołączonych płytek mocujących, podłącz terminal obsługowy do gniazdka i możesz rozpocząć ważenie.

 • Zakres ważenia: 300 kg
 • Dokładność odczytu: 0,1 kg
 • Zawiera kalibrację  M III
Waga samochodowa PCE-SD 600
12.140,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
z legalizacją / oceną zgodności
Skalibrowana waga samochodowa jest idealna, jeśli nie chcesz wbudować wagi samochodowej w podłogę. Po prostu ustaw wagę przejazdową w hali, zamocuj wagę przejazdową i rampę za pomocą dołączonych płytek mocujących, podłącz terminal obsługowy do gniazdka i możesz rozpocząć ważenie.

 • Zakres ważenia: 600 kg
 • Dokładność odczytu: 0,2 kg
 • Zawiera kalibrację M III
Waga przejezdna PCE-SD 1500F
14.792,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Weryfikowalna wbudowana waga samochodowa serii PCE-SD…F jest przeznaczona do montażu poziomego i na życzenie może być dostarczona z opcjonalną ramą montażową. Skalibrowana waga samochodowa do zabudowy jest kalibrowana zgodnie z III klasą kalibracji i jest dopuszczona na dwa lata w UE do ruchu towarowego podlegającego kalibracji.

 • Zakres ważenia: 1500 kg
 • Dokładność odczytu: 0,5 kg
 • Kalibracja w zestawie
 • M III
Waga przejezdna PCE-SD 3000F
15.223,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Skalibrowana, wbudowana waga samochodowa serii PCE-SD…F jest przeznaczona do montażu poziomego i na życzenie może być dostarczona z opcjonalną ramą montażową. Skalibrowana waga samochodowa do zabudowy jest kalibrowana zgodnie z III klasą kalibracji i jest dopuszczona na dwa lata w UE do ruchu towarowego podlegającego kalibracji.

 • Zakres ważenia: 3000 kg
 • Czytelność: 1 kg
 • Kalibracja w zestawie M III
Waga samochodowa PCE-SD 1500
15.223,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
z legalizacją / oceną zgodności
Skalibrowana waga samochodowa jest idealna, jeśli nie chcesz wbudować wagi samochodowej w podłogę. Po prostu ustaw wagę przejazdową w hali, zamocuj wagę przejazdową i rampę za pomocą dołączonych płytek mocujących, podłącz terminal obsługowy do gniazdka i możesz rozpocząć ważenie.

 • Zakres ważenia: 1500 kg
 • Dokładność odczytu: 0,5 kg
 • Weryfikacja obejmuje
 • Możliwość legalizacji M III
Waga samochodowa PCE-SD 2000
15.223,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
z legalizacją / oceną zgodności
Skalibrowana waga samochodowa jest idealna, jeśli nie chcesz wbudować wagi samochodowej w podłogę. Po prostu ustaw wagę przejazdową w hali, zamocuj wagę przejazdową i rampę za pomocą dołączonych płytek mocujących, podłącz terminal obsługowy do gniazdka i możesz rozpocząć ważenie.

 • Zakres ważenia: 2000 kg
 • Dokładność odczytu: 1,0 kg
 • Weryfikacja obejmuje
 • Możliwość legalizacji M III
Waga przejezdna PCE-SD 6000F
18.184,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Skalibrowana, wbudowana waga samochodowa serii PCE-SD…F jest przeznaczona do montażu poziomego i na życzenie może być dostarczona z opcjonalną ramą montażową. Skalibrowana waga samochodowa do zabudowy jest kalibrowana zgodnie z III klasą kalibracji i jest dopuszczona na dwa lata w UE do ruchu towarowego podlegającego kalibracji.

 • Zakres ważenia: 6000 kg
 • Czytelność: 2 kg
 • Kalibracja w zestawie M III
Waga samochodowa PCE-SD 300 SST
21.344,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
z legalizacją / oceną zgodności
Skalibrowana waga samochodowa ze stali nierdzewnej PCE-SD…SST jest kalibrowana zgodnie z klasą kalibracji III w miejscu użytkowania przed dostawą, a następnie jest dopuszczona na dwa lata w całej Europie do ruchu towarowego, który podlega wzorcowaniu, klasa wzorcowania III. Waga samochodowa ze stali nierdzewnej wykonana jest z solidnej stali kwasoodpornej i antykorozyjnej.

 • Zakres ważenia: 300 kg
 • Czytelność: 0,1 kg
 • Kalibracja w zestawie M III
Waga samochodowa PCE-SD 600 SST
21.344,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
z legalizacją / oceną zgodności
Skalibrowana waga samochodowa PCE-SD…SST jest kalibrowana zgodnie z III klasą kalibracji w miejscu użytkowania przed dostawą, a następnie jest dopuszczona na dwa lata w całej Europie do ruchu towarowego podlegającego do kalibracji, klasa kalibracji III. Waga samochodowa wykonana jest z solidnej stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

 • Zakres ważenia: 600 kg
 • Czytelność: 0,2 kg
 • Kalibracja w zestawie M III
Waga przejezdna PCE-SD 1500F SST
24.364,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
z legalizacją / oceną zgodności
Wagę samochodową ze stali nierdzewnej instaluje się w podłodze , aby uzyskać równą powierzchnię. Oznacza to, że wagę samochodową ze stali nierdzewnej można bez problemu załadować wszystkimi rodzajami przenośników.

 • Zakres ważenia: 1500 kg
 • Dokładność odczytu: 0,5 kg
 • Kalibracja w zestawie
 • Skalibrowalny M III
Waga samochodowa PCE-SD 3000F SST
24.652,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
z legalizacją / oceną zgodności

Wagę samochodową ze stali nierdzewnej montuje się w podłodze w celu uzyskania równej powierzchni. W rezultacie waga samojezdna ze stali nierdzewnej może być bez problemu obciążana wszystkimi rodzajami przenośników.

 • Zakres ważenia: 3000 kg
 • Czytelność: 1 kg
 • Kalibracja w tym M III

Waga samochodowa PCE-SD 1500 SST
27.913,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
z legalizacją / oceną zgodności
Skalibrowana waga samochodowa PCE-SD…SST jest kalibrowana zgodnie z klasą kalibracji III w miejscu użytkowania przed dostawą, a następnie jest dopuszczona na dwa lata w całej Europie do ruchu towarowego, który podlega wzorcowaniu, klasa wzorcowania III. Waga samochodowa wykonana jest z solidnej stali kwasoodpornej i antykorozyjnej.

 • Zakres ważenia: 1500 kg
 • Dokładność odczytu: 0,5 kg
 • Kalibracja w zestawie
 • Kalibrowalny M III
Waga samochodowa PCE-SD 2000 SST
27.913,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
z legalizacją / oceną zgodności
Weryfikowalna skala przejazdu  Przed dostawą PCE-SD…SST jest kalibrowany zgodnie z III klasą kalibracji w miejscu użytkowania, a następnie jest dopuszczony na okres dwóch lat w całej Europie dla ruchu towarowego, który podlega kalibracji, klasa kalibracji III. Waga samochodowa wykonana jest z litej stali kwasoodpornej i antykorozyjnej.

 • Zakres ważenia: 2000 kg
 • Dokładność odczytu: 1 kg
 • Kalibracja w zestawie
 • Weryfikowalny M III
Waga przejezdna PCE-SD 6000F SST
28.150,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
z legalizacją / oceną zgodności
Wagę samochodową ze stali nierdzewnej montuje się w podłodze w celu uzyskania płaskiej powierzchni. Dzięki temu wagę samochodową ze stali nierdzewnej można bezproblemowo załadować różnymi środkami transportu.

 • Zakres ważenia: 6000 kg
 • Czytelność: 2 kg
 • Kalibracja, w tym M III