Miernik pola magnetycznego / miernik pola magnetycznego

Miernik pola magnetycznego

Numer zamówienia: PCE-EMF 823
Miernik pola magnetycznego do rejestrowania promieniowania w Teslach lub MicroGaussach. Miernik pola magnetycznego jest specjalnie zaprojektowany do pomiaru promieniowania elektromagnetycznego z urządzeń elektrycznych, takich jak telewizory, lampy, komputery, linie energetyczne, ekrany... i elektr. zakłady przemysłowe.

- Zakresy pomiarowe: 0...2000 µT (Tesla) / 0...20000 mGs (Gauss)
- Szerokość pasma: 30 Hz do 300 Hz
- Szybkość pomiaru: 1 sek.
250,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-G28
Miernik pola magnetycznego posiada 3-osiową sondę pomiarową do wykrywania promieniowania elektromagnetycznego. Miernik pola magnetycznego nadaje się zarówno do pomiaru transformatorów, jak i do oceny pól magnetycznych generowanych przez monitory komputerowe, telewizory, systemy przemysłowe (separatory magnetyczne, silniki elektryczne, sprzęt do spawania gazem obojętnym...).

- mikroTesla:  0 ... 20 µT / 0 ... 200 µT / 0 ... 2000 µT
- milliGauss: 0 ... 200 mGs /0 ... 2000 mGs / 0 ..20000 mGs
- częstotliwość: 30 ... 300 Hz
- trójosiowa sonda pola magnetycznego
1.310,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-MFM 3000

Miernik pola magnetycznego nadaje się do pomiaru zarówno statycznego, jak i zmiennego pola magnetycznego. Dzięki temu miernik pola magnetycznego idealnie nadaje się do sprawdzania np. elektrozaworów czy przekaźników. Zwłaszcza w sektorze przemysłowym, gdzie funkcja musi być szybko sprawdzona, np. B. zawór nadal działa poprawnie lub przekaźnik nadal się przełącza.


- Zakres pomiarowy DC: 0 ... 3000 mT / 0 ... 30000 G
- Zakres pomiarowy AC: 0 ... 1500 mT / 0 ... 30000 G

- 2 zakresy pomiarowe do wyboru
- Rozdzielczość: 0,01 mT / 0, 1 G
- różne jednostki do wyboru (mG / µT)
- funkcja zatrzymania danych
- interfejs RS232
- max.- min.- funkcja przechowywania 

1.706,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-MFM 3500
Miernik pola magnetycznego to niezawodne urządzenie pomiarowe do pomiaru istniejącego pola magnetycznego. Ten miernik pola magnetycznego nadaje się do pomiaru zarówno statycznego, jak i zmiennego pola magnetycznego.

Funkcja pomiarowa:
- Zakres pomiarowy do 30 000 G
- DC milli Tesla
- DC Gauss
- AC milli Tesla
- AC Gauss
- Temperatura
- Przełączany pomiar AC / DC
- Przechowywanie: Ręczny / Automatyczny
2.042,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-EMF 40
Za pomocą tego miernika pola magnetycznego można bezpośrednio mierzyć pola magnetyczne do 2000 mG. Jednocześnie miernik pola magnetycznego pokazuje liczbowo siłę pola magnetycznego na osiach X, Y i Z.

- Zakresy pomiarowe:  20,00 ... 200,0 µT / 200,0 ... 2000 mG
- Szerokość pasma: 50 MHz ... 3,5 GHz
- Jednostki: V/m, mV/m, V/m, µW/cm², µW/m², mW/m², mA/m
2.070,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-MFM 3000-ICA

Miernik pola magnetycznego nadaje się do pomiaru zarówno statycznego, jak i zmiennego pola magnetycznego. Dzięki temu urządzenie do pomiaru pola magnetycznego optymalnie nadaje się do sprawdzania na przykład zaworów elektromagnetycznych lub przekaźników. Zwłaszcza w sektorze przemysłowym, gdzie funkcja musi być szybko sprawdzona, np. B. zawór nadal działa poprawnie lub przekaźnik nadal się przełącza.

- Zakres pomiarowy DC: 0 ... 3000 mT / 0 ... 30000 G
- Zakres pomiarowy AC: 0 ... 1500 mT / 0 ... 30000 G

- 2 zakresy pomiarowe do wyboru
- Rozdzielczość: 0,01 mT / 0, 1 G
- różne jednostki do wyboru (mG / µT)
- funkcja zatrzymania danych
- interfejs RS232
- max.- min.- funkcja przechowywania 
- z certyfikatem kalibracji ISO

2.588,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-MFM 3500-ICA
Miernik pola magnetycznego to niezawodne urządzenie pomiarowe do pomiaru istniejącego pola magnetycznego. Ten miernik pola magnetycznego nadaje się do pomiaru zarówno statycznego, jak i zmiennego pola magnetycznego.

Funkcja pomiarowa:
- Zakres pomiarowy do 30 000 G
- DC milli Tesla
- DC Gauss
- AC milli Tesla
- Gauss AC
- Temperatura
- Przełączany pomiar AC/DC
- Pamięć: ręczna/automatyczna
- zaw. certyfikat kalibracji ISO
2.930,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-MFM 2400
Dzięki zakresowi pomiarowemu 2400 mT, miernik pola magnetycznego obejmuje szeroki zakres zadań pomiarowych. Miernik pola magnetycznego ma dokładność 1%. To sprawia, że miernik pola magnetycznego jest bardzo precyzyjnym urządzeniem pomiarowym.

- Zakres pomiarowy do 24 000 G i 2400 mT
- Dokładność: ±1% odczytu Mw.
- Kierunek pomiaru: poprzeczny
- do pomiaru statycznych pól magnetycznych
- Poprzeczny czujnik Halla, długość kabla ok. 1 m
3.549,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-MFM 2400+
Dzięki zakresowi pomiarowemu 2400 mT, miernik pola magnetycznego obejmuje szeroki zakres zadań pomiarowych. Miernik pola magnetycznego ma dokładność 1%. To sprawia, że miernik pola magnetycznego jest bardzo precyzyjnym urządzeniem pomiarowym.

- Zakres pomiarowy do 24 000 G i 2400 mT
- Dokładność: ±1% odczytu Mw.
- Kierunek pomiaru: osiowy
- do pomiaru statycznych pól magnetycznych
- Czujnik Halla osiowy, długość kabla ok. 2 m 
3.549,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-MFM 2400+-ICA
Dzięki zakresowi pomiarowemu 2400 mT, miernik pola magnetycznego obejmuje szeroki zakres zadań pomiarowych. Miernik pola magnetycznego ma dokładność 1%. To sprawia, że miernik pola magnetycznego jest bardzo precyzyjnym urządzeniem pomiarowym.

- Zakres pomiarowy do 24 000 G i 2400 mT
- Dokładność: ±1% odczytu Mw.
- Kierunek pomiaru: osiowy
- do pomiaru statycznych pól magnetycznych
- Czujnik Halla osiowy, długość kabla ok. 2 m 
- z certyfikatem kalibracji ISO
4.208,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-MFM 2400-ICA
Dzięki zakresowi pomiarowemu 2400 mT, miernik pola magnetycznego obejmuje szeroki zakres zadań pomiarowych. Miernik pola magnetycznego ma dokładność 1%. To sprawia, że miernik pola magnetycznego jest bardzo precyzyjnym urządzeniem pomiarowym.

- Zakres pomiarowy do 24 000 G i 2400 mT
- Dokładność: ±1% odczytu Mw.
- Kierunek pomiaru: poprzeczny
- do pomiaru statycznych pól magnetycznych
- Poprzeczny czujnik Halla, długość kabla ok. 1 m
- z certyfikatem kalibracji ISO
4.208,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-MFM 4000
Miernik pola magnetycznego jest używany w laboratorium i kontroli jakości do pomiaru natężenia pól magnetycznych. Miernik pola magnetycznego jest dostarczany z dwoma różnymi czujnikami. Dostępny jest czujnik pola magnetycznego do ogólnych pomiarów w zakresie Gaussa i militesli oraz precyzyjny czujnik do pomiarów w zakresie miligausów i mikrotesli.

– Kierunek pomiaru: Jednoosiowy
- Szybkość pomiaru: 1 sekunda
- dla statycznych i zmiennych pól magnetycznych
- precyzyjny czujnik Halla
- różne jednostki do wyboru (mG / µT )
- przechowywanie danych na karcie SD
4.481,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-SFS 10
Pomiar elektrostatyczny jest szczególnie ważny, aby sprawdzić, czy powierzchnie, komponenty lub ludzkie ciało są naładowane elektrostatycznie. Takie ładunki elektrostatyczne można wykryć za pomocą miernika pola magnetycznego.

- Zakres pomiarowy: ±60 kV DC
- Sygnał dźwiękowy po przekroczeniu mierzonej wartości 
- Wyświetlacz temperatury i wilgotności
- Laser do ustawiania urządzenia pomiarowego
4.481,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-MFM 4000-ICA
Miernik pola magnetycznego jest używany w laboratorium i kontroli jakości do pomiaru natężenia pól magnetycznych. Miernik pola magnetycznego jest dostarczany z dwoma różnymi czujnikami. Dostępny jest czujnik pola magnetycznego do ogólnych pomiarów w zakresie Gauss i Millitesla oraz precyzyjny czujnik do pomiarów w zakresie Milligauss i Microtesla.

- Urządzenie stołowe z 2 czujniki
- statyczne i zmienne pola magnetyczne
- precyzyjny czujnik Halla
- różne jednostki do wyboru (mG / µT)
- przechowywanie danych na karcie pamięci SD
- w tym kalibracja ISO certyfikat
5.278,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.