Kalibrator / Symulator

Kalibrator / Symulator

Numer zamówienia: PCE-RTD 20
Symulator RTD PCE-RTD 20 służy do symulacji rezystorów i rezystancyjnych czujników temperatury. Dzięki temu symulator RTD może być używany jako kalibrator urządzeń do pomiaru temperatury. Symulator RTD PCE-RTD 20 można kupić tutaj w naszym sklepie internetowym.


- Tryb symulacji i pomiarów
- Graficzny wyświetlacz LCD
- Zasilanie 24 V dla pętli prądowych
- Kompatybilny z HART
- Tryb ręczny & Funkcja rampy
- Test ciągłości
- Funkcja rejestratora danych 

4.481,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-LOC 20
Kalibrator pętli prądowej PCE-LOC 20 może być używany do bezpośredniej symulacji prądów procesowych w pętli prądowej, mV i mA. Dzięki temu kalibrator pętli prądowej może być używany do regulacji wyświetlaczy procesowych, rejestratorów danych, rejestratorów bezpapierowych itp. 

- Jednoczesna symulacja i tryb pomiaru
- Dla mA , mV i V
- Wyświetlacz graficzny
- Możliwe zasilanie czujników
- Tryb ręczny & Funkcja rampy
- Test ciągłości
- Funkcja rejestratora danych 
4.208,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-MCA 50
Uniwersalny kalibrator PCE-MCA 50 przeznaczony jest do kalibracji i konserwacji. Ten uniwersalny kalibrator umożliwia pomiar i symulację wielkości elektrycznych. Dzięki zasilaniu bateryjnemu uniwersalny kalibrator PCE-MCA 50 może być używany w różnych miejscach.

- Symulacja
- Generowanie impulsów
- Liczenie impulsów
- Generowanie częstotliwości
- Pomiar częstotliwości
- Pomiar wartości ekstremalnej i średniej
- Test ciągłości
- Interfejs USB

8.758,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-MCA 50-ICA
Uniwersalny kalibrator PCE-MCA 50-ICA przeznaczony jest do kalibracji i konserwacji. Ten uniwersalny kalibrator umożliwia pomiar i symulację wielkości elektrycznych. Dzięki zasilaniu bateryjnemu uniwersalny kalibrator PCE-MCA 50-ICA może być używany w różnych miejscach.

- Symulacja
- Generowanie impulsów
- Zliczanie impulsów
- Generowanie częstotliwości
- Pomiar częstotliwości
- Pomiar wartości ekstremalnej i średniej
- Test ciągłości
- Interfejs USB
- w tym. Certyfikat kalibracji ISO
10.920,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-123

Kalibrator procesowy to niezależne od sieci urządzenie do symulacji sygnałów sterujących/jednostek w technologii MSR, za pomocą którego można testować/kalibrować prawie wszystkie parametry jednostek sterujących i urządzeń pomiarowych. Nasz kalibrator służy do dostarczania elektrycznego sygnału wyjściowego (mA, mV, V oraz częstotliwości w Hz i temperatury w °C lub °F).


- Zakres częstotliwości:  ; 1 … 62500 Hz
- łatwa obsługa za pomocą klawiatury
- automatyczne funkcje rampy
K, J, E, T  czujnik temperatury (°C i °F)
- Podstawowa dokładność 0,025%

2.270,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-123-ICA

Kalibrator procesowy to niezależne od sieci urządzenie do symulacji sygnałów sterujących/jednostek w technologii MSR, za pomocą którego można testować/kalibrować prawie wszystkie parametry jednostek sterujących i urządzeń pomiarowych. Nasz kalibrator służy do dostarczania elektrycznego sygnału wyjściowego (mA, mV, V oraz częstotliwości w Hz i temperatury w °C lub °F).


- Zakres częstotliwości:  ; 1 … 62500 Hz
- łatwa obsługa za pomocą klawiatury
- automatyczne funkcje rampy
K, J, E, T  czujnik temperatury (°C i °F)
- Podstawowa dokładność 0,025%
w tym. Certyfikat kalibracji ISO

2.866,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-SC 43
Częstotliwość kalibracji kalibratora dźwięku klasy II wynosi 1000 Hz i jest to fala sinusoidalna. W porównaniu do innych kalibratorów, ten kalibrator dźwięku klasy II ma trzy regulowane poziomy ciśnienia akustycznego. Dostępne są wartości 94 dB, 104 dB i 114 dB, które można wybrać za naciśnięciem przycisku na kalibratorze dźwięku klasy II.

- Poziom ciśnienia akustycznego  94, 104, 114 db
- dla filtrów wagowych A,B,C i D
- 1 2-calowe złącze mikrofonowe
- klasa II
523,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-PWM 10
Urządzenie testowe HE nadaje się do testowania i regulacji pomp o wysokiej wydajności (pompy HE). Tester HE może być używany zarówno jako nadajnik, jak i odbiornik sygnałów PWM. Dzięki temu urządzenie testowe HE jest w stanie sprawdzić nie tylko pompę HE, ale także sterownik pompy.

- Częstotliwość PWM: 40 ... 2000 Hz
- Zakres pomiarowy: 0 ... 15 V
- Symulacja PWM
- Pomiar i symulacja 
- Test pompy HE
1.365,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-SC 09-ICA

Akustyczny kalibrator dźwięku klasy I to źródło dźwięku zasilane bateryjnie. Za pomocą kalibratora dźwięku klasy I można przeprowadzać bezpośrednie i szybkie kalibracje mierników poziomu dźwięku i innych systemów pomiaru hałasu. 

- Poziom ciśnienia akustycznego: 94 dB, 114 dB
- Klasa dokładności: IEC 942, klasa 1
- Dokładność poziomu dźwięku: ±0,3 dB (20°C, 760 mm Hg)
- Częstotliwość: 1000 Hz dla A, B, C i D ważenia częstotliwości
- Certyfikat kalibracji ISO

3.185,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.