Tester akumulatorów PCE-CTI 10

Numer zamówienia: PCE-CTI 10
1.747,00 zł
2.148,81 zł
4250348727558
PCE-CTI 10
Cena netto (nie zawiera kosztów dostawy)
Czas dostawy: 1-2 dni
Tester baterii z interfejsem Bluetooth 4.0 / zakres pomiarowy 0 ... 1500 V AC/DC /
można rozszerzyć o dodatkowe elastyczne cęgi prądowe do pomiarów do 3000 A AC /
Pomiar prądu rozruchowego / funkcja VFD / opcjonalnie z certyfikatem kalibracji ISO 

Tester akumulatorów to idealne urządzenie pomiarowe do pomiaru napięć do 1500 V AC/DC i prądów do 1000 A AC/DC. Tester akumulatorów mierzy prąd indukcyjnie. W tym celu przewód zasilający umieszcza się w zacisku prądowym testera akumulatorów. Ma to tę szczególną zaletę, że prąd można mierzyć podczas pracy. Dzięki temu tester akumulatorów wykorzystywany jest np. do prac konserwacyjnych przy instalacji fotowoltaicznej. Systemy fotowoltaiczne składają się z wielu różnych ogniw słonecznych połączonych szeregowo. Tutaj poszczególne prądy poszczególnych rzędów można zmierzyć za pomocą testera akumulatorów, aby zawęzić liczbę możliwych błędów.  

Oprócz normalnego pomiaru napięcia i prądu, urządzenie pomiarowe pojazdu może również mierzyć prąd rozruchowy. Prądy rozruchowe to prądy, które są szczególnie wysokie w momencie włączenia. Prądy te powstają na przykład podczas uruchamiania silników systemów wentylacyjnych lub podczas włączania oświetlenia stadionu. Ten pomiar za pomocą miernika samochodowego jest szczególnie ważny przy wymiarowaniu przewodu zasilającego i bezpieczników. Przetwornice częstotliwości to przetwornice, które po stronie pierwotnej wyprowadzają napięcie o zmienionej częstotliwości i amplitudzie po stronie wtórnej. Dzięki miernikowi pojazdu i funkcji pomiarowej VFD można tu również przeprowadzać pomiary do częstotliwości 45 Hz ... 1 kHz.

Tester baterii ma również interfejs Bluetooth 4.0. Za pomocą tego interfejsu na testerze akumulatorów można nawiązać połączenie z urządzeniem z systemem Android lub iOS. Dzięki bezpłatnej aplikacji „Meterbox Pro” wartości zmierzone przez tester baterii można wyświetlić i zapisać do późniejszej analizy. 

Dzięki funkcji rejestrowania danych tester akumulatorów może zapisywać wszystkie odczyty w dowolnym ustawionym odstępie czasu. Po pomiarze wartości można wyświetlić graficznie za pomocą testera akumulatorów. Każdy pojedynczy punkt pomiarowy można również odczytać indywidualnie na testerze akumulatorów. Pojemność pamięci testera akumulatorów obejmuje 16 grup, a łączna pojemność pamięci wynosi 100 000 odczytów. Tester baterii zapisuje zmierzoną wartość wraz z datą i godziną.

Pojazdowe urządzenie pomiarowe można rozbudować o opcjonalne cęgi prądowe. Dodatkowy cęg prądowy do miernika pojazdu jest elastyczny i dlatego można go dostosować do zadania pomiarowego. Pomiary prądu do 3000 A AC można wykonywać za pomocą rozszerzonych cęgów prądowych do miernika samochodowego. Elastyczne cęgi prądowe podłącza się do wejścia napięciowego przyrządu pomiarowego pojazdu. Wartość napięcia jest następnie przetwarzana przez miernik samochodowy na użyteczną wartość prądu i pokazywana na wyświetlaczu. 

Ze względu na wiele różnych funkcji i duży zakres pomiarowy miernik samochodowy znajduje zastosowanie np. do sprawdzania systemów fotowoltaicznych, elektrowni wodnych i wiatrowych lub do instalacji -przenośne maszyny elektryczne. Opcjonalnie miernik samochodowy może być wyposażony w certyfikat kalibracji ISO. 

- bezpłatna aplikacja na Androida i iOS
- zakres pomiarowy 0 ... 1500 V AC/DC
- rejestracja danych do 100 000 zmierzonych wartości 
- pomiar prądu rozruchowego 
- dodatkowo z pomiarem napięcia LowZ
- 2,36" Wyświetlacz TFT
- z pomiarem napięcia i temperatury 
- opcjonalnie z certyfikatem kalibracji 

Napięcie prądu stałego  
Zakres pomiarowy ±600,0 mV
Rozdzielczość 0, 1 mV
Dokładność ±(0,8% Mw. + 8 cyfr)
Zakres pomiarowy ±6000 V
Rozdzielczość 0,001 V
Dokładność ±(0,5% odczytu + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy ±60,00 V
Rozdzielczość 0,01 V
Dokładność ±(0,5% odczytu + 5 cyfr)
miara kalibracja ± 600,0 V
rozdzielczość 0,1 V
Dokładność ±(0,8% z faktura VAT + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy ±1500 V
Rozdzielczość 1 V
Dokładność ±(0,8% mierz. + 5 cyfr)
   
Impedancja wejściowa: >10 MΩ; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1500 VDC / 1000 VAC rms
   
Napięcie AC  
Zakres pomiarowy 0,000 .. 6,000 V
Rozdzielczość 0,001 V
Dokładność 50 ... 60 Hz: ±(1,2 % mierz. + 5 cyfr)
  61 ... 1 kHz : ±(2,5 % mierz. + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 V
Rozdzielczość 0,01 V
Dokładność 50 ... 60 Hz: ±( 1,2 % w.m. + 5 cyfr)
  61 ... 1kH z: ±(2,5% z faktura VAT + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600,0 V
Rozdzielczość 0,1 V
Dokładność 50 ... 60 Hz: ±(1,2% mierz. + 5 cyfr)
  61 ... 1 kHz: ±(2,5 % w.m. + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0 ... 1500 V
Rozdzielczość 1 V
Dokładność 50 ... 60 Hz: ±(1,2% mierz. + 5 cyfr)
  61 ... 1 kHz: ±(2,5 % w.m. + 5 cyfr)
   
Dokładność odnosi się do sic h do 10 ... 100% odpowiedniego zakresu pomiarowego
i fali sinusoidalnej Impedancja wejściowa: >9 MΩ;
Ochrona przeciwprzepięciowa: 1000 V DC/AC RMS
Dokładność "PEAK" funkcja wynosi: ±10% f.s. Mw.
Czas odpowiedzi „SZCZYTU” funkcja to: 1 ms
   
Napięcie AC przy małej impedancji wejściowej (LowZ)
Zakres pomiarowy 0,000 ... 6,000 V
Rozdzielczość 0,001 V
Dokładność ±(3,0% wartości średniej + 40 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 V
Rozdzielczość 0,01 V
Dokładność ±(3,0% odczytu + 40 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 300,0 V
Rozdzielczość 0,1 V
Dokładność eit ±(3,0% z faktura VAT + 40 cyfr)
   
Impedancja wejściowa: 300 kΩ; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 VDC / VAC RMS
Dokładność odnosi się do 10 ... 100% odpowiedniego
zakresu pomiarowego i fali sinusoidalnej
   
Napięcie prądu stałego i przemiennego (50 ... 1 kHz)
Zakres pomiarowy 0,000 ... 6,000 V
Rozdzielczość 0,001 V
Dokładność ±(2,5% wartości średniej + 40 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 V
Rozdzielczość 0,01 V
Dokładność ±(2,5% mierz. + 40 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600,0 V
Rozdzielczość 0,1 V
Dokładność ±(2,5% z faktura VAT + 40 cyfr)
Zakres pomiarowy 0 ... 1000 V
Rozdzielczość 1 V
Dokładność ±(2,5% odczytu + 40 cyfr)
   
Impedancja wejściowa: 300 kΩ; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 VDC / VAC RMS
   
Napięcia stałe i zmienne przy małej impedancji wejściowej (LowZ )
Zakres pomiarowy 0.000 . .. 6,000 V
Rozdzielczość 0,001 V
Dokładność ±(3,5% wartości średniej + 40 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 V
Rozdzielczość 0,01 V
Dokładność ±(3,5% wartości średniej + 40 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 300,0 V
Rozdzielczość 0,1 V
Dokładność ±(3,5% z faktura VAT + 40 cyfr)
   
Impedancja wejściowa: 300 kΩ; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 VDC / VAC RMS
   
Bezkontaktowa weryfikacja napięcia (NCV)
Zasięg wykrywania 100 ... 1000 AC/DC
DC  
Zakres pomiarowy ±60,00 A
Rozdzielczość 0,01 A
Dokładność ±(3,0% mierz. + 8 cyfr)
Zakres pomiarowy ±600,0 A
Rozdzielczość 0,1 A
Dokładność ±(3,0% odczytu + 8 cyfr)
Zakres pomiarowy ±1000 A
Rozdzielczość 1 A
Dokładność ±(3,0% z faktura VAT + 8 cyfr)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 1000 A AC/DC  
   
AC (50 ... 60 Hz)  
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60, 00 A
Rozdzielczość 0,01 A
Dokładność ±(2,5% odczytu + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600,0 A
Rozdzielczość 0,1 A
Dokładność ±(2,5% odczytu + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0 ... 1000 A
Rozdzielczość 1 A
Dokładność ±(2,5% odczytu + 5 cyfr)
   
Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 1000 A AC/DC
Dokładność odnosi się do 10 ... 100%
odpowiedniej zakres pomiarowy i fala sinusoidalna
Pomiar prądu rozruchowego jest tylko w celach informacyjnych
   
Prąd AC pomiar z elastycznym Cęgi prądowe (50 ... 400 Hz)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 30,00 A
Rozdzielczość 0,01 A
Dokładność ±(3,0% mierz.wart. + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 300,0 A
Rozdzielczość 0,1 A
Dokładność ±(3,0% z faktura VAT + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0 ... 3000 A
Rozdzielczość 1 A
Dokładność ±(3,0% odczytu + 5 cyfr)
   
Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 1000 A AC/DC
Dokładność odnosi się do 10 ... 100% odpowiedniego
zakresu i fala sinusoidalna
     
Pomiar rezystancji i ciągłości
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600,0 Ω
Rozdzielczość 0,1 Ω
Dokładność ±(1,0% mierz. + 10 Di gits)
Zakres pomiarowy 0,000 ... 6,000 kΩ
Rozdzielczość 0,001 kΩ
Dokładność ±(0,8% z faktura VAT + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 kΩ
Rozdzielczość 0,01 kΩ
Dokładność ±(0,8% wartości średniej + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600, 0 kΩ
Rozdzielczość 0,1 kΩ
Dokładność ±(0,8% mierz. + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,000 ... 6,000 MΩ
Rozdzielczość 0,001 MΩ
Dokładność ±(0,8% mierz. + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 MΩ
Rozdzielczość 0,01 MΩ
Dokładność ± (2,5 % z faktura VAT + 10 cyfr)
   
Test ciągłości sygnału dźwiękowego przy: <50 Ω
Zabezpieczenie przed przepięciem: 1000 V AC /DC
   
Pomiar częstotliwości  
Zakres pomiarowy 0, 00 ... 60,00 Hz
Rozdzielczość 0, 01 Hz
Dokładność ±(0,2% Mw . + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0.0 .. 600,0 Hz
Rozdzielczość 0,1 Hz
Dokładność ±(0,2% mierz. + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,000 ... 6,000 kHz
Rozdzielczość 0,001 kHz
Dokładność ±(0,2% z faktura VAT + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 kHz
Rozdzielczość 0,01 kHz
Dokładność ±(0,2% wartości średniej + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600, 0 kHz
Rozdzielczość 0,1 kHz
Dokładność ±(0,2% odczytu + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,000 ... 6,000 MHz
Rozdzielczość 0,001 MHz
Dokładność ±(0,2% mierz. + 5 cyfr)
   
Ochrona przeciwprzepięciowa : 1000 V AC/DC
Czułość:
>2 Vrms przy cyklu pracy pomiędzy 20...80% i częstotliwości

> 5 Vrms przy cyklu pracy między 20 ... 80% i częstotliwością >100 kHz
   
Cykl pracy  
Zakres pomiarowy 10,0 ... 90,0%
Rozdzielczość 0,1%
Dokładność ±( 1,2% z faktura VAT + 8 cyfr)
   
Zakres częstotliwości: 40 ... 10 kHz; Amplituda impulsu
±5 V o czasie trwania od 100 µs do 100 mS
    
Pojemność  
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 nF
Rozdzielczość 0,01 nF
Dokładność ±(3,0% mierz. + 20 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600,0 nF
Rozdzielczość0,1 nF
Dokładność ±(3,0% mierz. + 8 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,000 ... 6,000 µF
Rozdzielczość 0,001 µF
Dokładność ±( 3,0% z faktura VAT + 8 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 μF
Rozdzielczość 0,01 μF
Dokładność ±(3,0% wartości średniej + 8 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600, 0 nF
Rozdzielczość 0,1 nF
Dokładność ±(3,0% odczytu + 8 cyfr)
Zakres pomiarowy 0 ... 6000 µF
Rozdzielczość 1 µF
Dokładność ±(3,5% mierz. + 20 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 mF
Rozdzielczość 0, 01 mF
Dokładność tylko w celach informacyjnych
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600,0 mF
Rozdzielczość 0,1 mF
Dokładność tylko w celach informacyjnych
   
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 A AC/DC
 
Termoelement do pomiaru temperatury typu K (podłączenie)
Zakres pomiarowy -40,0 ... 600,0 °C
Rozdzielczość 0,1 °C
Dokładność ±(1,5% z faktura VAT + 3 °C)
Zakres pomiarowy 600 ... 1000 °C
Rozdzielczość 1 °C
Dokładność ±(1,5 % mierz. + 3 °C)
Zakres pomiarowy -40,0 ... 600,0 ° F
Rozdzielczość 0,1°F
Dokładność ±(1,5 % mierz. + 5,4 °F)
Zakres pomiarowy 600 ... 1800 °F
Rozdzielczość 1°F
Dokładność ±(1,5 % wartości mv + 5,4 °F)
Zakres pomiarowy 245,0 ... 600,0 K
Rozdzielczość 0,1K
Dokładność ±(1,5 % mierz. + 3 K)
Zakres pomiarowy 600 ... 1273 K
Rozdzielczość 1 K
Dokładność ±(1,5% z faktura VAT + 3 K)
   
Ochrona przeciwprzepięciowa: 1000 A AC/DC
   
Test diody  
Prąd testowy <1,5 mA
maksymalne napięcie 3,3 VDC
   
Inne specyfikacje  
Dysk 16 grupy o łącznej pamięci
  100 000 odczytów
Średnica szczypiec w poziomie 38 mm
Średnica szczypiec w pionie 63 mm
otwarcie szczypiec 45 mm
Klasa ochrony IP65
Interfejs Bluetooth 4.0
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategorie izolacji CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, CAT II 1500 V
maksymalna wysokość robocza 2000 m / 6562 ft
Zasilanie akumulator akumulator litowo-jonowy 7,4 V, 1200 mAh
zasilanie zasilacz      Pierwotne: 100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
  Wtórne: 12 V DC, 2 A
Złącze ładowarki Europa, USA, Anglia, Chiny
Wskaźnik stanu baterii obecny
automatyczne wyłączaniewyłączony, 15, 30 lub 60 minut
Wyświetlacz 2,36 ” TFT
Częstotliwość wyświetlania 3 Hz
Warunki odniesienia 18 ... 28 °C, 64 ...82 °F ; <80% r.m. F.,
  bez kondensacji
Wymiary 275 x 100 x 45 mm
Waga 481 g
   

1 x tester baterii PCE-CTI 10
1 x termopara typu K z adapterem
1 x para przewodów pomiarowych 
1 x walizka transportowa
1 x stacja ładująca akumulatory
1 x akumulator
1 x instrukcja obsługi