PCE-TDS 200 SW Oprogramowanie do przepływomierza ultradźwiękowego

Numer zamówienia: PCE-TDS 200 SW
Czas dostawy: 5-7 dni

PCE-TDS 200 SW oprogramowanie do przepływomierza ultradźwiękowego / Analiza mierzonych wartości /
Raport w formie PDF / Widok graficzny, tabelaryczny mierzonych wartości

PCE-TDS 200 SW to oprogramowanie komputerowe do urzadzenia typu przepływomierz ultradźwiękowy z wieloma funkcjami służącymi do analizy mierzonych wartości.  Oprogramowanie PCE-TDS 200 SW pozwala na odczyt mierzonych wartości podczas pomiaru oraz graficzny i tabelaryczny widok wartości wraz ze statystykami. W celu dalszego przetwarzania wartości zmierzonych przez przepływomierz ultradźwiękowy wartości te można wyeksportować w formacie pliku csv. Dodatkowo z pomiaru można wygenerować raport w formacie PDF. Przepływomierz ultradźwiękowy można ustawić za pomocą oprogramowania na tryb pracy alternatywnej. - Analiza mierzonych wartości
- Graficzny i tabelaryczny widok mierzonych wartości
- Mozliwosć wygenerowania raportu w formacie PDF
- Wyeksportowanie mierzonych wartości w formacie csv

Oprogramowanie wraz z kablem do transmisji danych z PCE-TDS 200
- Do obsługi oprogramowania konieczne jest:
- System operacyjny od Windows 7
- Port USB (2.0 lub wyższy)
- Zainstalowany NET Framework 4.7.2
- Minimalna rozdzielczość 1920x1080 pikseli
- 8 GB RAM Zalecana pamięć główna
- Opcjonalnie: drukarka


1 x Oprogramowanie komputerowe do przepływomierza ultradźwiękowego PCE-TDS 200