Multimetr PCE-CTI 10

Numer zamówienia: PCE-CTI 10
1.656,00 zł
2.036,88 zł
4250348727558
PCE-CTI 10
Cena netto (nie zawiera kosztów dostawy)
Czas dostawy: 1-2 dni
Multimetr z interfejsem Bluetooth 4.0 / zakres pomiarowy 0 ... 1500 V AC/DC /
można rozszerzyć o dodatkowe elastyczne cęgi prądowe do pomiarów do 3000 A AC /
Pomiar prądu rozruchowego / funkcja VFD / opcjonalnie z certyfikatem kalibracji ISO 

Multimetr jest idealnym przyrządem pomiarowym do pomiaru napięć do 1500 V AC/DC i prądów do 1000 A AC/DC. Multimetr mierzy prąd indukcyjnie. W tym celu przewód zasilający umieszcza się w zacisku prądowym multimetru. Ma to tę szczególną zaletę, że prąd można mierzyć podczas pracy. Dzięki temu multimetr jest wykorzystywany np. do prac konserwacyjnych przy instalacji fotowoltaicznej. Systemy fotowoltaiczne składają się z wielu różnych ogniw słonecznych połączonych szeregowo. Tutaj multimetrem można zmierzyć poszczególne prądy poszczególnych rzędów, aby zawęzić liczbę możliwych błędów.  

Oprócz normalnego pomiaru napięcia i prądu, multimetr może również mierzyć prąd rozruchowy. Prądy rozruchowe to prądy, które są szczególnie wysokie w momencie włączenia. Prądy te powstają na przykład podczas uruchamiania silników systemów wentylacyjnych lub podczas włączania oświetlenia stadionu. Ten pomiar za pomocą multimetru jest szczególnie ważny przy wymiarowaniu przewodu zasilającego i bezpieczników. Przetwornice częstotliwości to przetwornice, które po stronie pierwotnej wyprowadzają napięcie o zmienionej częstotliwości i amplitudzie po stronie wtórnej. Za pomocą multimetru i funkcji pomiarowej VFD można tu również przeprowadzać pomiary do częstotliwości 45 Hz ... 1 kHz.

Multimetr posiada również interfejs Bluetooth 4.0. Za pomocą tego interfejsu na multimetrze można nawiązać połączenie z urządzeniem z systemem Android lub iOS. Dzięki bezpłatnej aplikacji „Meterbox Pro” wartości zmierzone przez multimetr można wyświetlać i zapisywać do późniejszej analizy. 

Dzięki funkcji rejestracji danych multimetr może zapisać wszystkie zmierzone wartości w dowolnie ustawionym przedziale. Po pomiarze wartości można wyświetlić graficznie za pomocą multimetru. Każdy pojedynczy punkt pomiarowy można również indywidualnie odczytać na multimetrze. Przestrzeń pamięci multimetru ma rozmiar 16 grup i całkowity rozmiar pamięci 100 000 odczytów. Multimetr zapisuje zmierzoną wartość wraz z datą i godziną.

multimetr można rozbudować o opcjonalne cęgi prądowe. Dodatkowy cęg prądowy do multimetru jest elastyczny i dlatego można go dostosować do zadania pomiarowego. Dzięki przedłużonym cęgom prądowym do multimetru można wykonywać pomiary prądu do 3000 A AC. Elastyczny cęg prądowy jest podłączony do wejścia napięciowego multimetru. Wartość napięcia jest następnie przeliczana przez multimetr na użyteczną wartość prądu i pokazywana na wyświetlaczu. 

Ze względu na wiele różnych funkcji i duży zakres pomiarowy multimetr jest używany na przykład do sprawdzania systemów fotowoltaicznych, elektrowni wodnych i wiatrowych lub do instalacji nieprzenośnych maszyn elektrycznych . Opcjonalnie multimetr może być wyposażony w certyfikat kalibracji ISO. 

- bezpłatna aplikacja na Androida i iOS
- zakres pomiarowy 0 ... 1500 V AC/DC
- rejestracja danych do 100 000 zmierzonych wartości 
- pomiar prądu rozruchowego 
- dodatkowo z pomiarem napięcia LowZ
- 2,36" Wyświetlacz TFT
- z pomiarem napięcia i temperatury 
- opcjonalnie z certyfikatem kalibracji 

Napięcie prądu stałego  
Zakres pomiarowy ±600,0 mV
Rozdzielczość 0, 1 mV
Dokładność ±(0,8% Mw. + 8 cyfr)
Zakres pomiarowy ±6000 V
Rozdzielczość 0,001 V
Dokładność ±(0,5% odczytu + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy ±60,00 V
Rozdzielczość 0,01 V
Dokładność ±(0,5% odczytu + 5 cyfr)
miara kalibracja ± 600,0 V
rozdzielczość 0,1 V
Dokładność ±(0,8% z faktura VAT + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy ±1500 V
Rozdzielczość 1 V
Dokładność ±(0,8% mierz. + 5 cyfr)
   
Impedancja wejściowa: >10 MΩ; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1500 VDC / 1000 VAC rms
   
Napięcie AC  
Zakres pomiarowy 0,000 .. 6,000 V
Rozdzielczość 0,001 V
Dokładność 50 ... 60 Hz: ±(1,2 % mierz. + 5 cyfr)
  61 ... 1 kHz : ±(2,5 % mierz. + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 V
Rozdzielczość 0,01 V
Dokładność 50 ... 60 Hz: ±( 1,2 % w.m. + 5 cyfr)
  61 ... 1kH z: ±(2,5% z faktura VAT + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600,0 V
Rozdzielczość 0,1 V
Dokładność 50 ... 60 Hz: ±(1,2% mierz. + 5 cyfr)
  61 ... 1 kHz: ±(2,5 % w.m. + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0 ... 1500 V
Rozdzielczość 1 V
Dokładność 50 ... 60 Hz: ±(1,2% mierz. + 5 cyfr)
  61 ... 1 kHz: ±(2,5 % w.m. + 5 cyfr)
   
Dokładność odnosi się do sic h do 10 ... 100% odpowiedniego zakresu pomiarowego
i fali sinusoidalnej Impedancja wejściowa: >9 MΩ;
Ochrona przeciwprzepięciowa: 1000 V DC/AC RMS
Dokładność "PEAK" funkcja wynosi: ±10% f.s. Mw.
Czas odpowiedzi „SZCZYTU” funkcja to: 1 ms
   
Napięcie AC przy małej impedancji wejściowej (LowZ)
Zakres pomiarowy 0,000 ... 6,000 V
Rozdzielczość 0,001 V
Dokładność ±(3,0% wartości średniej + 40 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 V
Rozdzielczość 0,01 V
Dokładność ±(3,0% odczytu + 40 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 300,0 V
Rozdzielczość 0,1 V
Dokładność eit ±(3,0% z faktura VAT + 40 cyfr)
   
Impedancja wejściowa: 300 kΩ; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 VDC / VAC RMS
Dokładność odnosi się do 10 ... 100% odpowiedniego
zakresu pomiarowego i fali sinusoidalnej
   
Napięcie prądu stałego i przemiennego (50 ... 1 kHz)
Zakres pomiarowy 0,000 ... 6,000 V
Rozdzielczość 0,001 V
Dokładność ±(2,5% wartości średniej + 40 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 V
Rozdzielczość 0,01 V
Dokładność ±(2,5% mierz. + 40 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600,0 V
Rozdzielczość 0,1 V
Dokładność ±(2,5% z faktura VAT + 40 cyfr)
Zakres pomiarowy 0 ... 1000 V
Rozdzielczość 1 V
Dokładność ±(2,5% odczytu + 40 cyfr)
   
Impedancja wejściowa: 300 kΩ; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 VDC / VAC RMS
   
Napięcia stałe i zmienne przy małej impedancji wejściowej (LowZ )
Zakres pomiarowy 0.000 . .. 6,000 V
Rozdzielczość 0,001 V
Dokładność ±(3,5% wartości średniej + 40 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 V
Rozdzielczość 0,01 V
Dokładność ±(3,5% wartości średniej + 40 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 300,0 V
Rozdzielczość 0,1 V
Dokładność ±(3,5% z faktura VAT + 40 cyfr)
   
Impedancja wejściowa: 300 kΩ; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 VDC / VAC RMS
   
Bezkontaktowa weryfikacja napięcia (NCV)
Zasięg wykrywania 100 ... 1000 AC/DC
DC  
Zakres pomiarowy ±60,00 A
Rozdzielczość 0,01 A
Dokładność ±(3,0% mierz. + 8 cyfr)
Zakres pomiarowy ±600,0 A
Rozdzielczość 0,1 A
Dokładność ±(3,0% odczytu + 8 cyfr)
Zakres pomiarowy ±1000 A
Rozdzielczość 1 A
Dokładność ±(3,0% z faktura VAT + 8 cyfr)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 1000 A AC/DC  
   
AC (50 ... 60 Hz)  
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60, 00 A
Rozdzielczość 0,01 A
Dokładność ±(2,5% odczytu + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600,0 A
Rozdzielczość 0,1 A
Dokładność ±(2,5% odczytu + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0 ... 1000 A
Rozdzielczość 1 A
Dokładność ±(2,5% odczytu + 5 cyfr)
   
Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 1000 A AC/DC
Dokładność odnosi się do 10 ... 100%
odpowiedniej zakres pomiarowy i fala sinusoidalna
Pomiar prądu rozruchowego jest tylko w celach informacyjnych
   
Prąd AC pomiar z elastycznym Cęgi prądowe (50 ... 400 Hz)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 30,00 A
Rozdzielczość 0,01 A
Dokładność ±(3,0% mierz.wart. + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 300,0 A
Rozdzielczość 0,1 A
Dokładność ±(3,0% z faktura VAT + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0 ... 3000 A
Rozdzielczość 1 A
Dokładność ±(3,0% odczytu + 5 cyfr)
   
Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 1000 A AC/DC
Dokładność odnosi się do 10 ... 100% odpowiedniego
zakresu i fala sinusoidalna
     
Pomiar rezystancji i ciągłości
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600,0 Ω
Rozdzielczość 0,1 Ω
Dokładność ±(1,0% mierz. + 10 Di gits)
Zakres pomiarowy 0,000 ... 6,000 kΩ
Rozdzielczość 0,001 kΩ
Dokładność ±(0,8% z faktura VAT + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 kΩ
Rozdzielczość 0,01 kΩ
Dokładność ±(0,8% wartości średniej + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600, 0 kΩ
Rozdzielczość 0,1 kΩ
Dokładność ±(0,8% mierz. + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,000 ... 6,000 MΩ
Rozdzielczość 0,001 MΩ
Dokładność ±(0,8% mierz. + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 MΩ
Rozdzielczość 0,01 MΩ
Dokładność ± (2,5 % z faktura VAT + 10 cyfr)
   
Test ciągłości sygnału dźwiękowego przy: <50 Ω
Zabezpieczenie przed przepięciem: 1000 V AC /DC
   
Pomiar częstotliwości  
Zakres pomiarowy 0, 00 ... 60,00 Hz
Rozdzielczość 0, 01 Hz
Dokładność ±(0,2% Mw . + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0.0 .. 600,0 Hz
Rozdzielczość 0,1 Hz
Dokładność ±(0,2% mierz. + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,000 ... 6,000 kHz
Rozdzielczość 0,001 kHz
Dokładność ±(0,2% z faktura VAT + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 kHz
Rozdzielczość 0,01 kHz
Dokładność ±(0,2% wartości średniej + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600, 0 kHz
Rozdzielczość 0,1 kHz
Dokładność ±(0,2% odczytu + 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,000 ... 6,000 MHz
Rozdzielczość 0,001 MHz
Dokładność ±(0,2% mierz. + 5 cyfr)
   
Ochrona przeciwprzepięciowa : 1000 V AC/DC
Czułość:
>2 Vrms przy cyklu pracy pomiędzy 20...80% i częstotliwości
> 5 Vrms przy cyklu pracy między 20 ... 80% i częstotliwością >100 kHz
   
Cykl pracy  
Zakres pomiarowy 10,0 ... 90,0%
Rozdzielczość 0,1%
Dokładność ±( 1,2% z faktura VAT + 8 cyfr)
   
Zakres częstotliwości: 40 ... 10 kHz; Amplituda impulsu
±5 V o czasie trwania od 100 µs do 100 mS
    
Pojemność  
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 nF
Rozdzielczość 0,01 nF
Dokładność ±(3,0% mierz. + 20 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600,0 nF
Rozdzielczość0,1 nF
Dokładność ±(3,0% mierz. + 8 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,000 ... 6,000 µF
Rozdzielczość 0,001 µF
Dokładność ±( 3,0% z faktura VAT + 8 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 μF
Rozdzielczość 0,01 μF
Dokładność ±(3,0% wartości średniej + 8 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600, 0 nF
Rozdzielczość 0,1 nF
Dokładność ±(3,0% odczytu + 8 cyfr)
Zakres pomiarowy 0 ... 6000 µF
Rozdzielczość 1 µF
Dokładność ±(3,5% mierz. + 20 cyfr)
Zakres pomiarowy 0,00 ... 60,00 mF
Rozdzielczość 0, 01 mF
Dokładność tylko w celach informacyjnych
Zakres pomiarowy 0,0 ... 600,0 mF
Rozdzielczość 0,1 mF
Dokładność tylko w celach informacyjnych
   
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 A AC/DC
 
Termoelement do pomiaru temperatury typu K (podłączenie)
Zakres pomiarowy -40,0 ... 600,0 °C
Rozdzielczość 0,1 °C
Dokładność ±(1,5% z faktura VAT + 3 °C)
Zakres pomiarowy 600 ... 1000 °C
Rozdzielczość 1 °C
Dokładność ±(1,5 % mierz. + 3 °C)
Zakres pomiarowy -40,0 ... 600,0 ° F
Rozdzielczość 0,1°F
Dokładność ±(1,5 % mierz. + 5,4 °F)
Zakres pomiarowy 600 ... 1800 °F
Rozdzielczość 1°F
Dokładność ±(1,5 % wartości mv + 5,4 °F)
Zakres pomiarowy 245,0 ... 600,0 K
Rozdzielczość 0,1K
Dokładność ±(1,5 % mierz. + 3 K)
Zakres pomiarowy 600 ... 1273 K
Rozdzielczość 1 K
Dokładność ±(1,5% z faktura VAT + 3 K)
   
Ochrona przeciwprzepięciowa: 1000 A AC/DC
   
Test diody  
Prąd testowy <1,5 mA
maksymalne napięcie 3,3 VDC
   
Inne specyfikacje  
Dysk 16 grupy o łącznej pamięci
  100 000 odczytów
Średnica szczypiec w poziomie 38 mm
Średnica szczypiec w pionie 63 mm
otwarcie szczypiec 45 mm
Klasa ochrony IP65
Interfejs Bluetooth 4.0
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategorie izolacji CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, CAT II 1500 V
maksymalna wysokość robocza 2000 m / 6562 ft
Zasilanie akumulator akumulator litowo-jonowy 7,4 V, 1200 mAh
zasilanie zasilacz      Pierwotne: 100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
  Wtórne: 12 V DC, 2 A
Złącze ładowarki Europa, USA, Anglia, Chiny
Wskaźnik stanu baterii obecny
automatyczne wyłączaniewyłączony, 15, 30 lub 60 minut
Wyświetlacz 2,36 ” TFT
Częstotliwość wyświetlania 3 Hz
Warunki odniesienia 18 ... 28 °C, 64 ...82 °F ; <80% r.m. F.,
  bez kondensacji
Wymiary 275 x 100 x 45 mm
Waga 481 g
   

1 x multimetr PCE-CTI 10
1 x termopara typu K z adapterem
1 x para przewodów pomiarowych 
1 x walizka transportowa
1 x stacja ładująca akumulatory
1 x akumulator
1 x instrukcja obsługi