Miernik pola magnetycznego

Miernik pola magnetycznego PCE-EMF 823
273,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Miernik pola magnetycznego do rejestrowania promieniowania w Teslach lub MicroGaussach. Miernik pola magnetycznego jest specjalnie zaprojektowany do pomiaru promieniowania elektromagnetycznego z urządzeń elektrycznych, takich jak telewizory, lampy, komputery, linie energetyczne, ekrany... i elektr. zakłady przemysłowe.

- Zakresy µT: 0...2000 µT
- Zakresy mGs: 0...20000 mGs
- Szerokość pasma: 30 Hz do 300 Hz
- Szybkość pomiaru: 1 sek.
Miernik pola magnetycznego PCE-G28
1.456,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Miernik pola magnetycznego posiada 3-osiową sondę pomiarową do wykrywania promieniowania elektromagnetycznego. Miernik pola magnetycznego nadaje się zarówno do pomiaru transformatorów, jak i do oceny pól magnetycznych generowanych przez monitory komputerowe, telewizory, systemy przemysłowe (separatory magnetyczne, silniki elektryczne, sprzęt do spawania gazem obojętnym...).

- mikroTesla:  0 ... 20 µT / 0 ... 200 µT / 0 ... 2000 µT
- milliGauss: 0 ... 200 mGs /0 ... 2000 mGs / 0 ..20000 mGs
- częstotliwość: 30 ... 300 Hz
- trójosiowa sonda pola magnetycznego
Miernik pola magnetycznego PCE-MFM 3000
1.897,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Miernik pola magnetycznego nadaje się do pomiaru zarówno statycznego, jak i zmiennego pola magnetycznego. Dzięki temu miernik pola magnetycznego idealnie nadaje się do sprawdzania np. elektrozaworów czy przekaźników. Zwłaszcza w sektorze przemysłowym, gdzie funkcja musi być szybko sprawdzona, np. B. zawór nadal działa poprawnie lub przekaźnik nadal się przełącza.


- Zakres pomiarowy DC: 0 ... 3000 mT / 0 ... 30000 G
- Zakres pomiarowy AC: 0 ... 1500 mT / 0 ... 30000 G

- 2 zakresy pomiarowe do wyboru
- Rozdzielczość: 0,01 mT / 0, 1 G
- różne jednostki do wyboru (mG / µT)
- funkcja zatrzymania danych
- interfejs RS232
- max.- min.- funkcja przechowywania 

Miernik pola magnetycznego PCE-EMF 40
2.270,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Za pomocą tego miernika pola magnetycznego można bezpośrednio mierzyć pola magnetyczne do 2000 mG. Jednocześnie miernik pola magnetycznego pokazuje liczbowo siłę pola magnetycznego na osiach X, Y i Z.

Zakresy pomiarowe: 
  20,00 ... 200,0 µT / 200,0 ... 2000 mG
Jednostki: V/m, mV/m, V/m, µW/cm²,
  µW/m², mW/m², mA/m
- Szerokość pasma: 50 MHz ... 3,5 GHz
- alarm przekroczenia wartości granicznej
- automatyczne wyłączanie
- z pomiarem w trzech osiach
Miernik pola magnetycznego PCE-MFM 3500
2.270,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Miernik pola magnetycznego to niezawodne urządzenie pomiarowe do pomiaru istniejącego pola magnetycznego. Ten miernik pola magnetycznego nadaje się do pomiaru zarówno statycznego, jak i zmiennego pola magnetycznego.

Funkcja pomiarowa:
- Zakres pomiarowy do 30 000 G
- DC milli Tesla
- DC Gauss
- AC milli Tesla
- AC Gauss
- Temperatura
- Przełączany pomiar AC / DC
- Przechowywanie: Ręczny / Automatyczny
Miernik pola magnetycznego PCE-MFM 3000-ICA wraz z certyfikatem kalibracji ISO
2.866,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Miernik pola magnetycznego nadaje się do pomiaru zarówno statycznego, jak i zmiennego pola magnetycznego. Dzięki temu urządzenie do pomiaru pola magnetycznego optymalnie nadaje się do sprawdzania na przykład zaworów elektromagnetycznych lub przekaźników. Zwłaszcza w sektorze przemysłowym, gdzie funkcja musi być szybko sprawdzona, np. B. zawór nadal działa poprawnie lub przekaźnik nadal się przełącza.

- Zakres pomiarowy DC: 0 ... 3000 mT / 0 ... 30000 G
- Zakres pomiarowy AC: 0 ... 1500 mT / 0 ... 30000 G

- 2 zakresy pomiarowe do wyboru
- Rozdzielczość: 0,01 mT / 0, 1 G
- różne jednostki do wyboru (mG / µT)
- funkcja zatrzymania danych
- interfejs RS232
- max.- min.- funkcja przechowywania 
- z certyfikatem kalibracji ISO

Miernik pola magnetycznego PCE-MFM 3500-ICA wraz z certyfikatem kalibracji ISO
3.253,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Miernik pola magnetycznego to niezawodne urządzenie pomiarowe do pomiaru istniejącego pola magnetycznego. Ten miernik pola magnetycznego nadaje się do pomiaru zarówno statycznego, jak i zmiennego pola magnetycznego.

Funkcja pomiarowa:
- Zakres pomiarowy do 30 000 G
- DC milli Tesla
- DC Gauss
- AC milli Tesla
- Gauss AC
- Temperatura
- Przełączany pomiar AC/DC
- Pamięć: ręczna/automatyczna
- zaw. certyfikat kalibracji ISO
Miernik pola magnetycznego PCE-MFM 2400
3.549,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Dzięki zakresowi pomiarowemu 2400 mT, miernik pola magnetycznego obejmuje szeroki zakres zadań pomiarowych. Miernik pola magnetycznego ma dokładność 1%. To sprawia, że miernik pola magnetycznego jest bardzo precyzyjnym urządzeniem pomiarowym.

- Zakres pomiarowy do 24 000 G i 2400 mT
- Dokładność: ±1% odczytu Mw.
- Kierunek pomiaru: poprzeczny
- do pomiaru statycznych pól magnetycznych
- Poprzeczny czujnik Halla, długość kabla ok. 1 m
Miernik pola magnetycznego PCE-MFM 2400+
3.549,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Dzięki zakresowi pomiarowemu 2400 mT, miernik pola magnetycznego obejmuje szeroki zakres zadań pomiarowych. Miernik pola magnetycznego ma dokładność 1%. To sprawia, że miernik pola magnetycznego jest bardzo precyzyjnym urządzeniem pomiarowym.

- Zakres pomiarowy do 24 000 G i 2400 mT
- Dokładność: ±1% odczytu Mw.
- Kierunek pomiaru: osiowy
- do pomiaru statycznych pól magnetycznych
- Czujnik Halla osiowy, długość kabla ok. 2 m 
Miernik pola magnetycznego PCE-MFM 2400+ICA wraz z certyfikatem kalibracji ISO
4.208,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Dzięki zakresowi pomiarowemu 2400 mT, miernik pola magnetycznego obejmuje szeroki zakres zadań pomiarowych. Miernik pola magnetycznego ma dokładność 1%. To sprawia, że miernik pola magnetycznego jest bardzo precyzyjnym urządzeniem pomiarowym.

- Zakres pomiarowy do 24 000 G i 2400 mT
- Dokładność: ±1% odczytu Mw.
- Kierunek pomiaru: osiowy
- do pomiaru statycznych pól magnetycznych
- Czujnik Halla osiowy, długość kabla ok. 2 m 
- z certyfikatem kalibracji ISO
Miernik pola magnetycznego PCE-MFM 2400-ICA wraz z certyfikatem kalibracji ISO
4.208,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Dzięki zakresowi pomiarowemu 2400 mT, miernik pola magnetycznego obejmuje szeroki zakres zadań pomiarowych. Miernik pola magnetycznego ma dokładność 1%. To sprawia, że miernik pola magnetycznego jest bardzo precyzyjnym urządzeniem pomiarowym.

- Zakres pomiarowy do 24 000 G i 2400 mT
- Dokładność: ±1% odczytu Mw.
- Kierunek pomiaru: poprzeczny
- do pomiaru statycznych pól magnetycznych
- Poprzeczny czujnik Halla, długość kabla ok. 1 m
- z certyfikatem kalibracji ISO
Miernik pola magnetycznego PCE-MFM 4000
4.977,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Miernik pola magnetycznego jest używany w laboratorium i kontroli jakości do pomiaru natężenia pól magnetycznych. Miernik pola magnetycznego jest dostarczany z dwoma różnymi czujnikami. Dostępny jest czujnik pola magnetycznego do ogólnych pomiarów w zakresie Gaussa i militesli oraz precyzyjny czujnik do pomiarów w zakresie miligausów i mikrotesli.

– Kierunek pomiaru: Jednoosiowy
- Szybkość pomiaru: 1 sekunda
- dla statycznych i zmiennych pól magnetycznych
- precyzyjny czujnik Halla
- różne jednostki do wyboru (mG / µT )
- przechowywanie danych na karcie SD
Miernik pola magnetycznego PCE-SFS 10
4.977,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Pomiar elektrostatyczny jest szczególnie ważny, aby sprawdzić, czy powierzchnie, komponenty lub ludzkie ciało są naładowane elektrostatycznie. Takie ładunki elektrostatyczne można wykryć za pomocą miernika pola magnetycznego.

- Zakres pomiarowy: ±60 kV DC
- Sygnał dźwiękowy po przekroczeniu mierzonej wartości 
- Wyświetlacz temperatury i wilgotności
- Laser do ustawiania urządzenia pomiarowego
Miernik pola magnetycznego PCE-MFM 4000-ICA wraz z certyfikatem kalibracji ISO
5.860,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Miernik pola magnetycznego jest używany w laboratorium i kontroli jakości do pomiaru natężenia pól magnetycznych. Miernik pola magnetycznego jest dostarczany z dwoma różnymi czujnikami. Dostępny jest czujnik pola magnetycznego do ogólnych pomiarów w zakresie Gauss i Millitesla oraz precyzyjny czujnik do pomiarów w zakresie Milligauss i Microtesla.

- Urządzenie stołowe z 2 czujniki
- statyczne i zmienne pola magnetyczne
- precyzyjny czujnik Halla
- różne jednostki do wyboru (mG / µT)
- przechowywanie danych na karcie pamięci SD
- w tym kalibracja ISO certyfikat