Miernik pola elektromagnetycznego

Miernik pola PCE-EMF 40
2.110,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Za pomocą tego miernika pola można bezpośrednio mierzyć pola magnetyczne do 2000 mG. Jednocześnie miernik pola pokazuje liczbowo siłę pola magnetycznego za pomocą osi X, Y i Z.

 • Zakresy pomiarowe: 
    20,00 … 200,0 µT / 200,0 … 2000 mG
 • Jednostki: V/m, mV/m, V/m, µW/cm²,  µW/m², mW/m², mA/m
 • Szerokość pasma: 50 MHz … 3,5 GHz
 • alarm przekroczenia wartości granicznej
 • automatyczne wyłączanie
 • z pomiarem w trzech osiach
Urządzenia testowe / miernik terenowy PCE-MFM 2400+
3.299,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Dzięki zakresowi pomiarowemu 2400 mT, miernik terenowy obejmuje szeroki zakres zadań pomiarowych dla urządzeń testujących. Miernik pola ma dokładność 1%. To sprawia, że urządzenie do pomiaru pola jest bardzo precyzyjnym urządzeniem pomiarowym.

 • Zakres pomiarowy do 24 000 G i 2400 mT
 • Dokładność: ±1% odczytu Mw.
 • Kierunek pomiaru: osiowy
 • do pomiaru statycznych pól magnetycznych
 • Hall Czujnik osiowy, długość kabla ok. 2 m 
Miernik terenowy PCE-MFM 2400+ICA wraz z certyfikatem kalibracji ISO
3.912,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Dzięki zakresowi pomiarowemu 2400 mT to urządzenie do pomiaru pola obejmuje szeroki zakres zadań pomiarowych. Miernik pola ma dokładność 1%. To sprawia, że urządzenie do pomiaru elektrosmogu jest bardzo precyzyjnym urządzeniem pomiarowym.

 • Zakres pomiarowy do 24 000 G i 2400 mT
 • Dokładność: ±1% f.s. Mw.
 • Kierunek pomiaru: osiowy
 • do pomiaru statycznych pól magnetycznych
 • Hall Czujnik osiowy, długość kabla ok. 2 m 
 • z certyfikatem kalibracji ISO
Miernik pola PCE-EMF 823
253,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Miernik pola do rejestrowania promieniowania w jednostkach Tesli lub MicroGauss. Miernik pola jest specjalnie zaprojektowany do pomiaru promieniowania elektromagnetycznego z urządzeń elektrycznych, takich jak telewizory, lampy, komputery, linie energetyczne, ekrany… i elektr. zakłady przemysłowe.

 • Zakresy µT: 0…2000 µT
 • Zakresy mGs: 0…20000 mGs
 • Szerokość pasma: 30 Hz do 300 Hz
 • Szybkość pomiaru: 1 sek.
Miernik terenowy PCE-G28
1.353,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Miernik pola posiada 3-osiową sondę pomiarową do wykrywania promieniowania elektromagnetycznego. Miernik pola nadaje się zarówno do pomiaru transformatorów, jak i do oceny pól magnetycznych generowanych przez monitory komputerowe, telewizory, instalacje przemysłowe (separatory magnetyczne, silniki elektryczne, urządzenia do spawania gazem obojętnym…).

 • microTesla: 0 … 20 µT / 0 … 200 µT / 0 … 2000 µT
 • milliGauss: 0 … 200 mGs /0 … 2000 mGs /0 …20000 mGs
Miernik terenowy PCE-MFM 3500
2.110,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Miernik pola to niezawodne urządzenie pomiarowe do pomiaru istniejącego pola magnetycznego. To urządzenie do pomiaru pola nadaje się do pomiaru zarówno statycznych, jak i zmiennych pól magnetycznych.

 • Funkcja pomiarowa:Zakres pomiarowy do 30 000 G
 • DC milli Tesla
 • DC Gauss
 • AC milli Tesla
 • AC Gauss
 • Temperatura
 • Przełączany pomiar AC / DC
 • Przechowywanie: Ręczny / Automatyczny
Miernik terenowy PCE-MFM 3500-ICA wraz z certyfikatem kalibracji ISO
3.024,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Miernik pola to niezawodne urządzenie pomiarowe do pomiaru istniejącego pola magnetycznego. To urządzenie do pomiaru pola nadaje się do pomiaru zarówno statycznych, jak i zmiennych pól magnetycznych.

 • Funkcja pomiarowa:Zakres pomiarowy do 30 000 G
 • DC milli Tesla
 • DC Gauss
 • AC milli Tesla
 • Gauss AC
 • Temperatura
 • Przełączany pomiar AC/DC
 • Pamięć: ręczna/automatyczna
 • zaw. certyfikat kalibracji ISO
Miernik terenowy PCE-MFM 2400
3.299,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Dzięki zakresowi pomiarowemu 2400 mT to urządzenie do pomiaru pola obejmuje szeroki zakres zadań pomiarowych. Miernik pola ma dokładność 1%. To sprawia, że urządzenie do pomiaru pola jest bardzo precyzyjnym urządzeniem pomiarowym.

 • Zakres pomiarowy do 24 000 G i 2400 mT
 • Dokładność: ±1% odczytu Mw.
 • Kierunek pomiaru: poprzeczny
 • do pomiaru statycznych pól magnetycznych
 • Hall Czujnik poprzeczny, długość kabla ok. 1 m
Miernik terenowy PCE-MFM 2400-ICA wraz z certyfikatem kalibracji ISO
3.912,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Dzięki zakresowi pomiarowemu 2400 mT to urządzenie do pomiaru pola obejmuje szeroki zakres zadań pomiarowych. Miernik pola ma dokładność 1%. Dzięki temu analizator pola magnetycznego jest bardzo precyzyjnym narzędziem pomiarowym.

 • Zakres pomiarowy do 24 000 G i 2400 mT
 • Dokładność: ±1% odczytu Mw.
 • Kierunek pomiaru: poprzeczny
 • do pomiaru statycznych pól magnetycznych
 • Hall Czujnik poprzeczny, długość kabla ok. 1 m
 • z certyfikatem kalibracji ISO
Miernik pola PCE-MFM 3000
1.763,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Miernik pola nadaje się do pomiaru zarówno statycznego, jak i zmiennego pola magnetycznego. Miernik polowy jest zatem optymalnie przystosowany do sprawdzania na przykład zaworów elektromagnetycznych lub przekaźników. Zwłaszcza w sektorze przemysłowym, gdzie funkcja musi być szybko sprawdzona, np. B. zawór nadal działa prawidłowo lub przekaźnik nadal się przełącza.

 • zakres pomiaru DC: 0 … 3000 mT / 0 … 30000 G- Zakres pomiarowy AC: 0 … 1500 mT / 0 … 30000 G
 • 2 zakresy pomiarowe do wyboru
 • Rozdzielczość: 0,01 mT / 0,1 G
 • różne jednostki do wyboru (mG / µT)
 • funkcja zatrzymania danych
 • interfejs RS232
 • max.- min.- funkcja przechowywania 

Miernik terenowy PCE-MFM 3000-ICA wraz z certyfikatem kalibracji ISO
2.664,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Miernik pola nadaje się do pomiaru zarówno statycznego, jak i zmiennego pola magnetycznego. Miernik polowy jest zatem optymalnie przystosowany do sprawdzania na przykład zaworów elektromagnetycznych lub przekaźników. Zwłaszcza w sektorze przemysłowym, gdzie funkcja musi być szybko sprawdzona, np. B. zawór nadal działa prawidłowo lub przekaźnik nadal się przełącza.

 • zakres pomiaru DC: 0 … 3000 mT / 0 … 30000 G- Zakres pomiarowy AC: 0 … 1500 mT / 0 … 30000 G
 • 2 zakresy pomiarowe do wyboru
 • Rozdzielczość: 0,01 mT / 0,1 G
 • różne jednostki do wyboru (mG / µT)
 • funkcja zatrzymania danych
 • interfejs RS232
 • maks.- min.- funkcja przechowywania 
 • w tym certyfikat kalibracji ISO

Miernik terenowy PCE-MFM 4000
4.627,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Miernik pola jest używany w laboratorium i kontroli jakości do pomiaru natężenia pól magnetycznych. Miernik pola jest dostarczany z dwoma różnymi czujnikami. Dostępny jest czujnik pola magnetycznego do ogólnych pomiarów w zakresie Gaussa i militesli oraz precyzyjny czujnik do pomiarów w zakresie miligausów i mikrotesli.

 • Kierunek pomiaru: Jednoosiowy
 • Szybkość pomiaru: 1 sekunda
 • dla statycznych i zmiennych pól magnetycznych
 • precyzyjny czujnik Halla
 • różne jednostki do wyboru (mG / µT )
 • przechowywanie danych na karcie SD
Miernik terenowy PCE-SFS 10
4.627,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Pomiar elektrostatyczny jest szczególnie ważny, aby sprawdzić, czy powierzchnie, komponenty lub ludzkie ciało są naładowane elektrostatycznie. Takie ładunki elektrostatyczne można wykryć za pomocą miernika pola.

 • Zakres pomiarowy: ±60 kV DC
 • Sygnał dźwiękowy po przekroczeniu mierzonej wartości 
 • Wyświetlacz temperatury i wilgotności
 • Laser do ustawiania urządzenia pomiarowego
Miernik terenowy PCE-MFM 4000-ICA wraz z certyfikatem kalibracji ISO
5.448,00 zł
Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.
Miernik pola jest używany w laboratorium i kontroli jakości do pomiaru natężenia pól magnetycznych. Miernik pola jest dostarczany z dwoma różnymi czujnikami. Dostępny jest czujnik pola magnetycznego do ogólnych pomiarów w zakresie Gauss i Millitesla oraz precyzyjny czujnik do pomiarów w zakresie Milligauss i Microtesla.

 • Urządzenie stołowe z 2 czujniki
 • dla statycznego i zmiennego pola magnetycznego
 • precyzyjny czujnik Halla
 • różne jednostki do wyboru (mG / µT)
 • przechowywanie danych na karcie pamięci SD
 • z certyfikatem kalibracji ISO