Miernik napięcia paska PCE-BTM 2000TVT-KIT Zestaw konserwacyjny

Numer zamówienia: PCE-BTM 2000TVT-KIT
6.840,00 zł
8.413,20 zł
4250348729699
PCE-BTM 2000TVT-KIT
Cena netto (nie zawiera kosztów dostawy)
Czas dostawy: 5-7 dni

Miernik napięcia paska 

Miernik naprężenia wstępnego do szybkiego i dokładnego pomiaru napięcie paska
Pamięć 750 odczytów / wyświetlacz graficzny / prosta obsługa / pomiar w Hz i N

Pasy napędowe są niezastąpione w przemyśle i budowie maszyn. Maksymalna żywotność paska napędowego zależy od jego optymalnego napięcia. Awaria silnika spowodowana uszkodzeniem paska może spowodować znaczne koszty. Regularne sprawdzanie napięcia paska jest zatem niezbędne, aby zapobiec uszkodzeniu silnika i paska. Naprężenie pasków napędowych można szybko i niezawodnie zmierzyć za pomocą cyfrowego urządzenia do pomiaru naprężenia pasków. Miernik napięcia wstępnego służy do szczególnie skutecznego testowania systemów pasów poprzez pomiar częstotliwości.

Miernik naprężenia pasa to optyczne narzędzie pomiarowe służące do określania naprężenia pasa. Ten miernik obciążenia wstępnego składa się z urządzenia wyświetlającego i głowicy czujnika. Głowica czujnika miernika napięcia paska jest przymocowana do gęsiej szyi. Dzięki ruchomej gęsiej szyjce głowicę czujnika miernika naprężenia pasów można elastycznie ustawić, a także mierzyć napięcie pasów napędowych w trudno dostępnych miejscach.
Urządzenie do pomiaru napięcia pasa mierzy siłę pasma i częstotliwość pasa, gdy jest on nieruchomy. Wystarczy mały impuls na pasku, aby wprawił go w wibracje. Miernik naprężenia pasa dzięki swojemu czujnikowi rejestruje częstotliwość drgań własnych generowanej w ten sposób taśmy i wizualizuje ją na dużym, podświetlanym wyświetlaczu. Na podstawie częstotliwości pasa oraz opcjonalnie wprowadzonej długości i masy pasa urządzenie do pomiaru napięcia wstępnego może bezpośrednio określić siłę naciągu pasa. Miernik napięcia paska pozwala użytkownikowi określić napięcie paska w kontrolowanym układzie koła pasowego i podjąć natychmiastowe działania w celu dostosowania napięcia do pożądanej wartości. Pomiar naciągu paska wymaga dużej precyzji, napinacz wykonuje go szybko i niezawodnie.

Użytkownik ma do wyboru dwie jednostki miary podczas korzystania z miernika naprężenia paska: N (jednostka SI ) i funtów -Siła (jednostka amerykańska). Graficzny wyświetlacz miernika naprężenia pasa pokazuje zmierzoną wartość jako częstotliwość pasa w Hz Podczas wprowadzania masy i długości pasa, napinacz pokazuje również siłę w niutonach. Intuicyjne menu graficzne jest wizualizowane na kontrastowym wyświetlaczu wskaźnika naprężenia paska w sześciu językach do wyboru. W celu dalszej analizy iw celu zapewnienia jakości urządzenie do pomiaru naprężenia pasa jest wyposażone w pamięć. W pamięci urządzenia do pomiaru napięcia pasa można zapisać do 750 rekordów danych w 15 folderach z 50 zmierzonymi wartościami każdy. W ten sposób dane nie są tracone po pomiarze w czasie rzeczywistym i można je zapisać w mierniku naprężenia pasa do przyszłych pomiarów.

Obszary zastosowań urządzeń do pomiaru napięcia pasów

Zakres zastosowań miernika naprężenia paska jest duży. Na przykład można testować duże kombinacje wału silnika, systemy przenośników, wciągniki, windy, przemysł motoryzacyjny lub maszyny rolnicze.
Pomiar napięcia pasa jest zawsze konieczny, gdy maszyny i systemy mają być optymalnie konserwowane. Przyrząd do pomiaru naprężenia paska firmy PCE Instruments może być używany do określania naprężenia paska zarówno w przypadku pasków zębatych, jak i pasków klinowych. Napięcie pasa jest ważnym parametrem podczas instalacji, konfiguracji, konserwacji i naprawy napędu pasowego. Dlatego napięcie paska powinno być regularnie sprawdzane przez cały czas pracy za pomocą kompaktowego urządzenia do pomiaru napięcia paska iw razie potrzeby regulowane. Maksymalną żywotność wszystkich elementów maszyny można zagwarantować tylko za pomocą urządzenia do pomiaru napięcia wstępnego. Zarówno zbyt wysokie, jak i zbyt niskie napięcie paska może doprowadzić do jego uszkodzenia. Regularne kontrole mogą znacznie obniżyć koszty następcze wynikające z nieplanowanych przestojów spowodowanych uszkodzeniem łożysk lub uszkodzonymi pasami. Zastosowanie urządzenia do pomiaru naprężenia pasa jest zatem odpowiednie do zastosowań w dziedzinie technologii silników, produkcji przemysłowej, silników krokowych, w inżynierii narzędziowej i mechanicznej lub w dziedzinie konserwacji i napraw. W celu zapewnienia długiej żywotności i wysokiej wydajności urządzeń, maszyn i instalacji ważne jest regularne mierzenie napięcia pasów napędowych.

PCE Instruments oferuje czujnik na gęsiej szyi PCE-BTM 2000 SHL jako dodatek do urządzenia do pomiaru zakresu. Czujnik posiada długą gęsią szyjkę oraz spiralny kabel, dzięki czemu może dotrzeć również do trudno dostępnych punktów pomiarowych w zainstalowanych systemach.

Zamienny czujnik PCE-BTM 2000 SHS z krótkim gęsiej szyi można łatwo przymocować do urządzenia pomiarowego Przykręcić PCE-BTM 2000. Elastyczna szyjka czujnika umożliwia dotarcie do trudno dostępnych punktów pomiarowych.

Jaka jest siła napinania/napinania pasa?

Ponieważ na napęd pasowy działa kilka sił, poniżej wymieniono najważniejsze siły działające na napędy pasowe, aby zrozumieć znaczenie siły wstępnego naprężenia. Pasek łączy koło napędowe z kołem napędzanym. Koło pasowe napędzane jest przez silnik, który wytwarza moment obrotowy i przekazuje go na koło pasowe. Pas przenosi ten moment obrotowy na wyjściowe koło pasowe w postaci siły obwodowej. Ważne są następujące siły.

Siła obwodowa: Siła obwodowa odpowiada skutecznej sile, która ma być przenoszona przez pas. Siła obwodowa zależy od zastosowanej mocy silnika, a tym samym od momentu obrotowego, a także od prędkości obrotowej silnika i średnicy koła pasowego. Aby zachować równowagę sił, siła obwodowa powoduje powstawanie różnych sił w pasmach taśmy. Różnica sił między stroną napiętą i luźną odpowiada sile obwodowej przenoszonej na pas napędzany.

Siła tarcia: Siła tarcia działająca na koło pasowe zapewnia że moment obrotowy silnika jest przenoszony przez pasek, przenoszone jest napędzane koło pasowe. Na napędzanym kole generowany jest użyteczny moment obrotowy, który odpowiada iloczynowi siły obwodowej i połowy średnicy napędzanego koła pasowego.

Siła odśrodkowa. Siła odśrodkowa wzrasta wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika, co powoduje rozciąganie paska i utratę przyczepności. W tym przypadku siła odśrodkowa działa przeciwnie do siły przyczepności.

Siła naprężenia wstępnego: Naprężenie wstępne jest różne w warunkach dynamicznych po stronie napiętej i luźnej. W stanie statycznym naprężenie wstępne jest identyczne w obu żyłach. Naprężenie wstępne należy ustawić w stanie statycznym za pomocą przyrządu do pomiaru naprężenia wstępnego w taki sposób, aby w warunkach dynamicznych przyczepność do kół pasowych była wystarczająca, aby zapewnić przenoszenie mocy z paska na koło pasowe przy jednoczesnym z uwzględnieniem sił odśrodkowych działających na taśmę w stanie roboczym. Naprężenie wstępne nie może być jednak zbyt wysokie, w przeciwnym razie pod obciążeniem może dojść do uszkodzenia pasa i/lub łożyska. Właściwe napięcie wstępne jest specyficzne dla każdej taśmy i zastosowania. Producenci pasów zwykle określają odpowiednie napięcie wstępne w postaci sił lub częstotliwości. Za pomocą przyrządu do pomiaru napięcia wstępnego można następnie dokładnie określić wymagane napięcie wstępne po instalacji i przed uruchomieniem napędu pasowego.

Czujnik przyspieszenia na wibracje z czujnikiem zewnętrznym
wartość szczytowa pomiar 
dla maszyn i instalacji / opcjonalnie z certyfikatem fabrycznym ISO / oprogramowanie /

różne języki menu / połączenie z komputerem przez pamięć wewnętrzną Micro-USB / 

Akcelerometr drgań jest idealnym narzędziem do sprawdzania wibrujących części, maszyn i urządzeń. Za pomocą zewnętrznego czujnika drgań na akcelerometrze można określić przemieszczenie drgań do 3,9 mm, prędkość drgań do 399,9 mm/s oraz przyspieszenie drgań do 399,9 m/s². RMS, peak, peak-to-peak i crest factor są dostępne jako parametry pomiarowe dla akcelerometru. Kolejną funkcją akcelerometru jest automatyczna ocena zgodnie z normą ISO 10816-3. Zgodnie z tym, akcelerometr może określić aktualny stan drgań maszyny poprzez ocenę dobry/zły. Dzięki temu akcelerometr jest wykorzystywany np. do prac naprawczych i konserwacyjnych maszyn. Wbudowany akumulator LiPo o pojemności 2500 mAh pozwala na pracę na baterii do 20 godzin. Akumulator LiPo można ładować przez złącze micro-USB na akcelerometrze. 

W celu dalszego przetwarzania zmierzonych wartości można je bezpośrednio zapisać na akcelerometrze zostać zapisane. W tym celu dostępna jest pamięć wewnętrzna. Zmierzone wartości mogą być zapisywane ręcznie lub automatycznie przez akcelerometr. Po pomiarze zarejestrowane wartości pomiarowe można odczytać za pomocą komputera PC. Dzięki oprogramowaniu do akcelerometru dane pomiarowe można teraz analizować za pomocą reprezentacji graficznej i zestawień tabelarycznych. Dane pomiarowe można wyeksportować jako plik CSV do dalszego przetwarzania. Jeśli dostępna jest aktualizacja oprogramowania układowego akcelerometru, można to również przeprowadzić bezpośrednio za pomocą oprogramowania. h2>
Sprawdzanie możliwe również prędkości powierzchniowe / 
dla prędkości do 99 999 obr./min / akumulator obsługiwane / niezależne od kierunku obrotów

Licznik obrotów to zasilane bateryjnie ręczne urządzenie pomiarowe, które umożliwia użytkowanie mobilne. Tachometr może wykonywać pomiary kontaktowe, jak i bezkontaktowe. Możliwy jest również pomiar prędkości powierzchniowej. Obrotomierz umożliwia pomiar do 99 999 obrotów na minutę. Taki zakres pomiarowy jest możliwy przy pomiarach bezkontaktowych tachometrem optycznym. Pomiarem kontaktowym można określić wartości do 19 999 obrotów na minutę, a pomiar prędkości powierzchniowej daje możliwość określenia prędkości do 1999,9 metrów na minutę. Takie pomiary można rozpocząć bezpośrednio z obrotomierza i nie wymagają dużego przygotowania.

Użytkownik nie musi zwracać uwagi na kierunek obrotów podczas korzystania z obrotomierz, ponieważ to Urządzenie działa niezależnie i może być używane. Dzięki temu może być stosowany w pielęgnacji i konserwacji maszyn. Dzięki pomiarowi bezdotykowemu możliwe jest również sprawdzenie prędkości na trudno dostępnych komponentach.


Miernik napięcia paska
- pomiar częstotliwości drgań paska
- intuicyjna obsługa
- Obliczanie siły cięgna/naprężenia wstępnego
- Wyświetlanie naprężenia pasa w N
- 6 języków menu
- Pamięć na 750 zmierzonych wartości
- Czujnik na gęsiej szyi
- Wprowadzanie długości i masy pasa
Akcelerometr
- Funkcja rejestratora danych
- automatyczna ocena ISO 10816-3
- zakres pomiarowy do 399,9 m/s²
- ręczny urządzenie do mobilnego pomiaru drgań
- akumulator
- 2,48" Wyświetlacz LC
tachometr 
- bezkontaktowy pomiar obrotomierza odbywa się za pomocą lasera 
- m/min pomiar kontaktowy za pomocą koła powierzchniowego
- solidna obudowa z tworzywa ABS
- z różnymi gumowymi końcówkami pomiarowymi (w kształcie stożka i lejka) 
- Możliwość sprawdzania prędkości na trudno dostępnych elementach
- niezależnie od kierunku obrotów 
- prędkość jazdy

Miernik napięcia paska PCE-BTM 2000
Zakres pomiarowy10 ... 900 Hz
Dokładność± (1 % w.m. + 4 cyfry)
Dokładność powtarzania± 1 Hz
Rozdzielczość<100 Hz: 0,1 Hz
>100 Hz: 1 Hz
Długość paskamaks. 9,999 m
Masa pasamaks. 9,999 kg/m
Pamięć750 odczytów
15 folderów z 50 każdy Punkty pomiarowe
Języki menuniemiecki, angielski, hiszpański,
francuski, włoski , holenderski
Zasilacz   3 baterie AAA 1,5 V
Warunki pracy0 ... 50 C; maks. 95 % RH
Warunki przechowywania   -20 ... 65 C; maks. 95% wilgotności względnej
Wymiary150 x 80 x 38 mm
Waga                            ok. 200 g z bateriami
  
Przyspieszeniomierz PCE-VT 3800
Zakres pomiarowyPrzyspieszenie
 0,0 ... 399,9 m/s²
Rozdzielczość0,1 m /s²
Dokładność przy 160 Hz±2 %
Zakres częstotliwości 10 Hz ... 10 kHz
 1 kHz ... 10 kHz
   
Zakres pomiarowySzybkość
&nbs p;0,00 ... 399,9 mm/s
Rozdzielczość 0,1 mm/s
Dokładność przy 160 Hz± 2%
Zakres częstotliwości 10 Hz ... 1 kHz
  
zakres pomiarowysposób
  0,000 ... 3,9 mm
Rozdzielczość1 µm
Dokładność przy 160 Hz±2 %
Zakres częstotliwości10 Hz ... 200 Hz
  
Parametry pomiaroweRMS, Peak, Peak- szczyt
 Współczynnik szczytu (współczynnik szczytu)
Ręczne przechowywanie 99 folderów á 50 zmierzonych wartości
Rejestrator danychRóżne wyzwalacze start/stop
 Odstęp pomiaru między 1 s ... 12 h
 50 lokalizacji pamięci z 43200 odczytami każda
Jednostkiprzełączane metryczne / imperialne
Wyświetlacz2,48" Wyświetlacz LCD
Języki menuangielski, niemiecki, francuski
 hiszpański, włoski, niderlandzki
 portugalski, turecki, polski
 rosyjski , chiński, japoński
Zasilacz Wewnętrzne: bateria LiPo (3,7 V, 2500 mAh )
 Zewnętrzne: USB 5 VDC, 500 mA
Czas działaniaok. 15 … 20 h (w zależności od jasności wyświetlacza)
Warunki pracy i przechowywania      Temperatura: -20 ... +65 °C
  wilgotność: 10% r. F… 95% r. F.,
 bez kondensacji
Wymiary 165 x 85 x 32 mm
Waga 239 g
   
Dane techniczne  Akcelerometr
Częstotliwość rezonansowa24 kHz
Czułość krzyżowa≤ 5%
granica zniszczenia5000 g (szczyt)
Temperatura pracy i przechowywania -55 °C … +150 °C
Materiał obudowystal nierdzewna
Gwint montażowy¼ - 28"
WymiaryŘ 17 x 46 mm
Waga (bez kabla)52 g
  
Tachometr laserowy PCE-T 238
Zakres pomiarowy pomiaru bezdotykowego 5 ... 99 999 obr./min
Zakres pomiarowy pomiaru kontaktowego 0,5 ... 19 999 obr./min
Zakres pomiaru powierzchni 0,05 ... 1999,9 m/min
Rozdzielczość obr./min przy <1000 obr./min: 0.1
  przy ≥1000 obr./min: 1
Rozdzielczość m/min przy <100 m/min: 0,01
  przy ≥1000 m/min: 1
Wyświetlacz LCD, rozmiar: 32 mm x 28 mm, 5 cyfr
Dokładność pomiaru ± (0,1% z Mw + 1 cyfra)
Pomiar odległości dla pomiarów bezkontaktowych        zwykle 5 ... 150 cm
Laser Klasa II, moc: 1 mW
Warunki pracy 0 ... +50 °C, <80% wilgotności względnej
pamięć ostatnia wartość, wartości ekstremalne z funkcją wywołania
Interfejs danych RS232
Zasilacz 4 x 1,5 Bateria V AAA
Zużycie energii pomiar bezdotykowy: około .DC 20mA
pomiar stykowy ok. Prąd stały 9,5 mA
Wymiary 165 x 50 x 33 mm
Waga 182 g (z bateriami)
   

1 x miernik napięcia paska PCE-BTM 2000
1 x czujnik przyspieszenia PCE-VT 3800 
1 x obrotomierz PCE-T 238
1 x czujnik
1 x kabel spiralny
1 x adapter magnetyczny
1 x kabel micro USB
1 x pamięć USB z oprogramowaniem i instrukcjami
1 x standardowa głowica czujnika
1 x uchwyt magnetyczny
2 x gumowa końcówka pomiarowa (kształt stożka)
1 x gumowa końcówka pomiarowa (kształt lejka)
1 x odblaskowa nakładka stykowa (ok. 60 cm) 
7 x bateria 1,5 V AAA
1 x etui
1 x instrukcja obsługi