Amperomierz PCE-PCM 3

Numer zamówienia: PCE-PCM 3
1.104,00 zł
1.357,92 zł
4250348719089
PCE-PCM 3
Cena netto (nie zawiera kosztów dostawy)
CAT II 1000 V
Stromzange
Berührungslose Spannungsprüfung
1000 A / 50 MΩ DC V
Digital
Czas dostawy: 1-2 dni

Amperomierz do pomiaru jednofazowego / pomiar NCV / W / VA / Var /
Prąd rozruchowy / Pomiar prądu AC 1000 A / Interfejs Bluetooth / Pomiar częstotliwości / 
Podświetlenie / pomiar napięcia / moc 750 kW 

Za pomocą amperomierza można bez problemu mierzyć prądy przemienne do 1000 A AC.  Jednocześnie amperomierzem można mierzyć napięcia do 1000 V AC/DC. Pomiary mocy pozornej, mocy biernej i mocy czynnej do 750 KW są zatem możliwe również za pomocą cęgów prądowych. Kolejną funkcją amperomierza jest pomiar prądu rozruchowego. Wielu konsumentów ma niezwykle wysoki prąd, gdy są włączone. Taki pomiar nie jest możliwy za pomocą konwencjonalnego amperomierza. To nie problem dla amperomierzy.

Z NCV (Not Connected Voltage) na amperomierzu, można sprawdzić, czy w linii występuje napięcie bez przeprowadzania pomiaru stykowego. To znacznie ułatwia pracę użytkownika dzięki amperomierzowi. Oprócz funkcji pomiarowej amperomierz można również podłączyć do urządzenia końcowego za pośrednictwem interfejsu Bluetooth. Dane pomiarowe mogą być przesyłane z amperomierza bezpośrednio do urządzenia końcowego za pośrednictwem tego interfejsu Bluetooth, gdzie mogą być rejestrowane, analizowane i wysyłane.

- Moc pozorna / czynna / bierna
- Pomiar do 20. harmonicznej
- „Napięcie nie podłączone” Funkcja
- Pomiar prądu rozruchowego
- Pomiar prądu do 1000 AAC
- Interfejs Bluetooth

n tylko w celach informacyjnych n n n n n n n n n n n n n n 0,001 V
n n n n n n n
     

Warunki otoczenia 23°C ±5°C, <75 % RH

Funkcja pomiarowa   ;  
Pomiar prądu AC    
Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
60 A 0,01 A
±2 % + 8 cyfr
600A 0,1A ±2% + 8 cyfr
1000 A 1 A ±2% + 8 cyfr
     
maksymalny prąd wejściowy 1000 A AC
Zakres częstotliwości 40 .... 400 Hz
     
Funkcja pomiarowa    
Prąd rozruchowy AC    
Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
60 A 0,01 A
600 A 0,1A ±5% + 60 cyfr
1000A 1A ±5% + 60 cyfr
     
Czas całkowania: 100 ms  
Zakres pomiarowy: 20 ... 1000 A   ;
Zakres częstotliwości: 40 .... 400 Hz
     
Funkcja pomiarowa    
Pomiar napięcia DC    
Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
6 V 0,001 V ±0,5% + 5 cyfr
60 V 0,01 V ±0,5% + 5 cyfr
600 V 0,1 V ±0,5% + 5 cyfr
1000V 1V ±0,8% + 4 cyfry
     
Impedancja wejściowa: 10 MΩ
maksymalne napięcie wejściowe: 750 VAC (RMS) lub 1000 VDC
     
Funkcja pomiarowa    
Pomiar napięcia AC    
Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność n
6 V 0,001 V ±0,6% + 4 cyfry
60 V 0,01 V ±0,6% + 4 cyfry
600 V 0,1 V ±0,6% + 4 cyfry
1000V 1V ±0,8% + 4 cyfry
     
Impedancja wejściowa: 10 MΩ
maksymalne napięcie wejściowe: 750 VAC (RMS) lub 1000 VDC
Zakres częstotliwości: 40 .. 400 Hz
     
Funkcja pomiarowa   
Pomiar częstotliwości za pomocą    
bieżącej funkcji pomiarowej   ;  
Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
99,99 Hz 0,01 Hz
±1,5% + 5 cyfr
999,9 Hz 0,1 Hz ±1,5 % + 5 cyfr
     
Zakres pomiarowy: 10 .. .1 kHz
Zakres pomiarowy sygnału wejściowego: >20 AAC (wartość RMS)
Prąd wejściowy rośnie wraz z częstotliwością pomiaru.
maksymalny prąd wejściowy: 1000 AAC (wartość skuteczna)
     
Funkcja pomiarowa    
Pomiar częstotliwości za pomocą    
Funkcja pomiaru napięcia    
Zakres pomiarowy RozdzielczośćDokładność
99,99 Hz 0,01 Hz ±1,5% + 5 cyfr
999,9 Hz 0,1 Hz ±1, 5 % + 5 cyfr
9,999 kHz 0,001 kHz ±1,5% + 5 cyfr
     
Zakres pomiarowy: 10... 10 kHz
Zakres pomiarowy sygnału wejściowego: >1 VAC (wartość RMS)
Prąd wejściowy wzrasta wraz z częstotliwością pomiaru.
maksymalne napięcie wejściowe: 1000 VAC (RMS)
     
Funkcja pomiarowa    
Pomiar częstotliwości     
Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
9,999 Hz 0,001 Hz ±0, 3% + 5 cyfr
99,99 Hz 0,01 Hz±0,3% + 5 cyfr
9,999 kHz 0,1 Hz ±0,3% + 5 cyfr
999,9 Hz 0,001 kHz
±0, 3 % + 5 cyfr
99,99 kHz 0, 01kHz ±0,3% + 5 cyfr
999,9 kHz 0,1 kHz ±0,3 % + 5 cyfr
9,999 MHz 0,001 MHz ±0,3% + 5 cyfr
     
Ochrona przeciwprzepięciowa: 1000 VDC lub 750 VAC (rms)
Bere I napięcia wejściowego >2V
(gdy napięcie wejściowe wzrasta, częstotliwość również rośnie)
     
Funkcja pomiarowa    
Cykl pracy    
Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
0,1 ... 99,9 % 0,1% ±0,3% + 5 cyfr
     
Zakres częstotliwości: 10 ... 10 kHz
Zakres napięcia: 2 ... 250 VAC (wartość skuteczna)
(Napięcie rośnie wraz z częstotliwością)
 
Cykl pracy z Zakres częstotliwości: 10 ... 1 kHz
Funkcja pomiaru prądu Prąd wejściowy: 20 ...1000 AAC (wartość skuteczna)
 
Cykl pracy z Zakres częstotliwości: 10 ... 1 kHz
Funkcja pomiaru napięcia Prąd wejściowy: 1 ... 750 VAC (RMS)
  Impedancja wejściowa: 1MΩ
     
Funkcja pomiarowa    
Pomiar rezystancji
   
Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
600 Ω 0,1 Ω ±0,8% + 3 cyfry
6 kΩ 0,001 kΩ ±0 0,8% + 3 cyfry
60 kΩ 0,01 kΩ ±0,8% + 3 cyfry
600 kΩ 0,1 kΩ ±0,8 % + 3 cyfry
6MΩ 0,001MΩ ±2% + 5 cyfr
60 MΩ 0,1 MΩ ±2 % + 5 cyfr
     
Mierzone napięcie: ok. 0,78 V
Ochrona przeciwprzepięciowa: 750 VDC, 1000 VAC (wartość RMS)
     
Funkcja pomiarowa    
Test ciągłości
   
Pomiar zakres Rozdzielczość Dokładność
600Ω 0,1Ω -
    ;  
Sygnał akustyczny na < 50 Ω
Napięcie testowe: 1,48 V
Ochrona przeciwprzepięciowa: 750 VDC, 1000 VAC (RMS)
     
Funkcja pomiarowa    
Pomiar pojemności
   
Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
9,999 nF 0,001 nF ±3% + 5 cyfr
99,99 nF 0,01 nF ±3 % + 5 cyfr
999,9 nF 0,1 nF ±3 % + 5 cyfr
9,999 µF 0,001 µF ±3 % + 5 cyfr
99,99 µF 0,01 µF ±3 % + 5 cyfr
999,9 µF 0,1 µF ±3 % + 5 cyfr
9999 mF 0,001mF ±3% + 5 cyfr
99,99 mF 0,01 mF ±3% + 5 cyfr
     
Ochrona przeciwprzepięciowa: 750 VDC, 1000 VAC (RMS)
     
Funkcja pomiarowa    
Pomiar diody
   
Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
3 V
-
     
Strona anody prądu stałego: około 1 mA
Strona katody DC: ok. 3,2 V
Ochrona przeciwprzepięciowa: 750 VDC, 1000 VAC (wartość efektywna)
    
Funkcja pomiarowa    
Pomiar mocy jednofazowej
   
Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
3 W / VA / Var 0,01 W / VA / Var ±3 % + 5 cyfr
100 W / VA / Var 0,1 W / VA / Var ±3% + 5 cyfr
4000 W / VA / Var 1 W / VA / Var ±3% + 5 cyfr
10 kW / VA / Var 0,01 kW / VA / Var ±3 % + 5 cyfr
100kW / VA / Var 0,1 kW / VA / Var ±3% + 5 cyfr
750 kW / VA / Var 1 kW / VA / Var ±3% + 5 cyfr
    ;  
Najmniejszy prąd pomiarowy : 1 mA
Najmniejsze napięcie pomiarowe: 1 V
     
Funkcja pomiarowa    
Pojemnościowy / indukcyjny współczynnik mocy
   
Zakres pomiarowyRozdzielczość Dokładność
0,1 ... 1
0,001
±5 % + 5 cyfr
     
Najmniejszy prąd pomiarowy: 1 mA
Najmniejszy zakres pomiarowy napięcie: 1 V
     
Funkcja pomiarowa    
Pomiar harmonicznych
   
Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
1 - ±3% + 10 cyfr
2 ... 6 - ±3,5% + 10 cyfr
7 ... 8 - ±4,5% + 10 cyfr
9 ... 10 - ±5% + 1 0 cyfr
11 ... 15 - ±7 % + 10 cyfr
16 ... 20 - ±10% + 10 cyfr
     
Najmniejszy prąd pomiarowy: 1 mA
Najmniejsze napięcie pomiarowe: 1 V
Rozdzielczość zależy od pomiaru napięcia zakres
     
Specyfikacje ogólne    
Zakres pomiarowy regulacja automatyczna i ręczna
zakres maksymalnego napięcia 1000 V DC lub 750 V AC
maksymalna wysokość robocza 2000 m
Wyświetlacz LCD
maksymalne wyświetlanie 5999 Dgt.
Przekroczono zakres pomiarowy „OL”
Poniżej zakresu pomiarowego " -OL"
Pomiar szybkości 3 Hz
Automatyczne wyłączenie po 30 minutach
Zasilacz bateria blokowa 9 V
Wskaźnik baterii Ikona niskiego poziomu baterii
Współczynnik temperaturowy 0,1 x dokładność x ° C *
Warunki pracy 0 . .. 40 °C, 32 ... 104 °F
Warunki przechowywania -10 ... 60 °C, 14 ... 140 °F
Wymiary 238 x 92 x 50 mm
Waga ok. 420 g (z bateriami)
   
Dokładność jest określona dla warunków otoczenia 18 ... 28 °C, 65 ..83 °F.
*Temperatura wynika z różnicy między temperaturą warunków pracy a aktualną temperaturą otoczenia.
   
Przykład:  
Czy bieżąca temperatura otoczenia jest wyższa niż temperatura warunków pracy
(50 °C (bieżąca temperatura otoczenia)) - (40 °C (temperatura warunków pracy))
= 10 °C
Czy aktualna temperatura otoczenia jest niższa niż temperatura warunków pracy
(0 °C (temperatura warunków pracy)) - (-5 °C (bieżąca temperatura otoczenia))
= 5 °C
 

1 x amperomierz PCE-PCM 3
1 x torba transportowa
1 x zestaw przewodów pomiarowych
1 x bateria blokowa 9 V
1 x Podręcznik użytkownika