Industrial Measurement Products and Solutions

Polityka prywatności

Nowa Strona 3


Za pośrednictwem tego ogłoszenia, PCE IBÉRICA, S.L..

Dane Rejestru:
NIP.B-02363497, R.M. de Albacete Tom 771, Księga 535, Strona 107 Sek. 8, Arkusz AB-13223, Wpis.1 z adresem poczty elektronicznej info@pce-iberica.es, informuje Użytkowników swojej strony internetowej o prowadzonej polityce ochrony Danych Osobowych, aby Użytkownicy określili w sposób wolny i nieprzymuszony czy chcą udostępnić PCE INSTRUMENTS Dane Osobowe, które mogą być wymagane lub które mogą zostać pobrane od Użytkowników przy okazji skorzystania z dowolnej usługi oferowanej przez PCE INSTRUMENTS. PCE INSTRUMENTS zastrzega sobie prawo do modyfikacji aktualnej polityki w celu dostosowania się do nowych przepisów prawa lub orzecznictwa, jak również praktyk stosowanych w przemyśle.

Dane dostarczone poprzez stronę zostaną zapisane w bazie danych PCE INSTRUMENTS i to Użytkownik odpowiada za zapewnienie, że są one zgodne z prawdą i jest odpowiedzialny za poinformowanie PCE INSTRUMENTS o jakiejkolwiek ich modyfikacji.

System jakości PCE INSTRUMENTS, zgodnie z normą UNE-EN ISO 9001 (2000), gwarantuje przestrzeganie wszystkich obowiązków wynikających z Ustawy Organicznej 15/1999 i zastosowało wszystkie sposoby i środki techniczne dla siebie dostępne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, zmianom, nieuprawnionemu dostępowi i kradzieży udostępnionych Danych Osobowych.

Wbudowano w bramkę płatniczą system bezpieczeństwa 3D Secure (Bezpieczny Handel Elektroniczny), który działa na poziomie karty i w ten sposób dodaje się system SSL do szyfrowania transmisji danych. 

Dane te nigdy nie będą wykorzystywane do n innych celów niż świadczenie usług. 
Informuje się Użytkownika, że nie ma transferu danych o charakterze osobistym ze strony PCE INSTRUMENTS do żadnej innej związanej z nią firmy ani też firmy zewnętrznej.

Użytkownik w każdym momencie ma prawo do informacji, dostępu, sprostowania, sprzeciwu i anulowania danych osobowych, tak jak mówi Ustawa Organiczna o Ochronie Danych Osobowych (UO 15/1999). Według przepisów Ustawy Organicznej 15/1999, z 13 grudnia, o Ochronie Danych o Osobowych, informujemy, że dane zawarte w tym dokumencie są częścią pliku będącego własnością PCE Ibérica S.L., zarejestrowaną w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. W ten sposób informujemy, że można skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu przed Menedżerem plików w naszych biurach ul/ Mayor, 53 - Bajo 02500 Tobarra (Albacete) lub poprzez adres poczty elekronicznejlopd@pce-iberica.es, identyfikując się poprzez dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu.

Zgodnie z art. 26.2 Kodeksu Zaufania Online zapewnia się, że Firmy przyłączone do tego Kodeksu zapewnią użytkownikom jasnych i zrozumiałych informacji na temat obecność i roli plików cookie lub innych urządzeń lub technik podobnych, udostępniając prostych i darmowych mechanizmów, aby poinformować jak je dezaktywować. Również poinformuje się w sposób jasny , gdy nie będzie można uzyskać dostępu lub korzystać z usług interaktywnych i w tym celu będzie niezbędne wysłanie i instalacja plików cookie lub innych urządzeń lub podobnych technik na terminalu użytkownika."

Informujemy, że podmioty przyłączone, mogą skorzystać z klauzuli, aby otrzymać zgodę osób, których to dotyczy na przetwarzanie lub przekazanie swoich danych w przypadku gdy używane są urządzenia do przechowywania i odzyskiwania danych w urządzeniach końcowych: " Aby skorzystać z naszej strony jest niezbędne korzystanie z plików cookie. Cookies stosowane są w celu (identyfikacji odwiedzających), jeśli chcesz, możesz ustawić przeglądarke, aby ostrzegła o pobieraniu plików cookie i aby uniemożliwić instalację cookies na twardym dysku. Prosimy o sprawdzenie instrukcji w przeglądarce, aby uzyskać więcej informacji."

Przy realizacji zamówienia akceptujesz nasze ogólne warunki działalności

Zespół PCE Ibérica, S.L.