Industrial Measurement Products and Solutions

FAQ

W przypadku problemów z jednym z naszych urządzeń, prosimy o kontakt mailowy na adres info-pl@pce-instruments.com
z następującymi informacjami:

  1. Dane kontaktowe użytkownika lub osoby, która pracowała z urządzeniem w celu omówienia usterki i możliwych działań.
  2. Nazwe urządzenia pomiarowego
  3. Opis problemu
    Mile widziane są również zdjęcia lub filmy pokazujące problem.
  4. Dalsze informacje
    np. kiedy najlepiej można skontaktować się z użytkownikiem itp.


Jeśli problemu nie da się rozwiązać, oferujemy naprawę w naszym głównym warsztacie.

PCE Deutschland GmbH
„reklamacja PL”
Im Langel 26 A
59872 Meschede
Niemcy

Chciałbym jednak zaznaczyć, że duża liczba reklamacji wynika z pustych baterii lub wadliwych zasilaczy. Dlatego proszę, abyście zawsze przede wszystkim zapewniali wystarczające zasilanie urządzenia.

Aby zapewnić dokładność pomiarową stosowanych przyrządów, konieczne jest ich regularne wzorcowanie.

Wzorcowanie jest również zwane kalibracja, to sprawdzenie i udokumentowanie dokładności pomiaru za pomocą urządzeń wzorcowych.

Obecnie oferujemy wzorcowanie przyrządów pomiarowych w różnych dziedzinach w naszym DIN ISO 9001 akredytowanym laboratorium kalibracyjnym w Niemczech.

Wzorcowanie / Kalibracja to nie jest Adiustacja
Adiustacja to regulacja lub prawidłowe ustawienie przyrządu pomiarowego tak, aby spełniało określone dokładności.

W ramach wzorcowania oferujemy bezpłatną i bezproblemową regulację przyrządów pomiarowych firmy PCE Instruments.