PT-1000 Temperature Sensor PCE-EM 890-TP

Order no.: PCE-EM 890-TP
£ 27.00
£ 32.40
PCE-EM 890-TP
price ex. (VAT / delivery)
Delivery time: 1-2 working days

1 x PT-1000 Temperature sensor PCE-EM 890-TP