Industrial Measurement Products and Solutions

Het inleveren van oude batterijen

In verband met de verkoop van batterijen of accu's of apparaten die met batterijen of accu's werken, zijn wij als dealer verplicht om u te informeren over aanverwante regelingen.

Gebruikte batterijen mogen niet in het huishoudelijk afval worden gedeponeerd. Consumenten zijn wettelijke verplicht om oude batterijen bij een inzamelpunt in een winkel of bij de gemeente te brengen. Het inleveren van batterijen in gratis. In Nederland vindt u overal punten waar u uw lege batterijen gratis kunt inleveren. Meer informatie en adressen van inleverpunten vindt u hier: http://www.legebatterijen.nl

U kunt uw gebruikte batterijen ook bij ons moederbedrijf in Duitsland inleveren. U kan uw lege batterijen naar ons terugsturen, hetzij voldoende gefrankeerd, naar het volgende adres:

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
59872 Meschede
Duitsland

Gebruikte batterijen kunnen schadelijke stoffen of zware metalen bevatten die het milieu of uw gezondheid kunnen schaden. Accu's bevatten ook waardevolle materialen die kunnen worden gerecycled.


Het icon van de afvalbak betekent: Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil. De tekens onder de afvalbak staan voor:

Pb: Batterij bevat lood
Cd: Batterij bevat cadmium
Hg: Batterij bevat kwik