Ozonmeter Gasman "Ozon"

Best.nr.: Gasman-O3
889,90 €
1.076,78 €
Gasman-O3
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en 12,95 € netto verzendkosten
Levertijd: 10 - 14 dagen
Draagbare gasdetector voor persoonlijke bescherming, met datalogger, software en gegevenskabel
ATEX II 1G EEx ia IIC T4 / ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 (EEx ia (d) IIC T3/T4)

Deze goedkope draagbare gasmeter is ontworpen voor toepassingen waarbij bescherming tegen een specifiek brandbaar of giftig gas noodzakelijk is. De draagbare gasdetector Gasman is een unieke en zeer efficiënte gasdetector bij metingen van gasconcentraties van één bepaalde gassoort. De Gasman is verkrijgbaar in verschillende varianten, elk voor een andere gassoort. De Gasman waarschuwt de gebruiker voor gevaarlijke gasconcentraties middels een doordringende alarmtoon en een optisch signaal (nuttig indien in uw omgeving harde geluiden voorkomen) en toont de actuele gasmeetwaarde op het beeldscherm. Indien gewenst kunt u bovendien met deze draagbare gasdetector de meetwaarden opslaan en deze naar een computer transfereren voor evaluatie. Dankzij de optionele loggerfunctie van de gasdetector is het mogelijk om meetwaarden in het apparaat op te slaan. Bij een meetfrequentie van 1 minuut kunnen 900 uur lang alle meetwaarden opgeslagen worden. De in de draagbare gasdetector opgeslagen waarden kunnen op ieder moment naar de computer of de laptop worden getransfereerd voor latere evaluatie. De draagbare gasdetector kan volgens DIN ISO worden gekalibreerd en gecertificeerd. Bovendien is hij volgens de meest recente richtlijnen getest (richtlijn 94/9/EG en de explosiebeveiliging bepalingen (ExVo)). U kiest de sensor (bijvoorbeeld voor ammoniak) waarmee uw draagbare gasdetector moet zijn uitgerust. U kunt standaard een keuze maken uit 12 sensoren, maar u kunt ook andere speciale sensortypen bestellen. Behalve de klassieke toepassingen van gasmeettechnieken in de industrie, bij instellingen en onderzoek, is deze draagbare gasdetector tevens een goedkoop alternatief voor de brandweer (met de EX-sensor voor brandbare gassen). De draagbare gasdetector voldoet aan alle Europese en internationale normen, inclusief de ATEX-richtlijnen. Een ander speciaal gebruik is het meten van ozonconcentraties. Hiervoor kan deze kleine draagbare gasdetector met een ozonsensor worden uitgerust.


- Vrij instelbaar alarmniveau, vibratie-alarm, met LED's, schelle pieptoon
- Comfortabel de hele dag te dragen
- Persoonlijke bescherming in Ex-zones 
- Regelmatige OK-controlepieptoon 
- Robuuste behuizing 
- Water- en stofbestendig IP 65/67
- LCD-beeldscherm met achtergrondverlichting
- Kan alleen uitgeschakeld worden door op twee toetsen tegelijkertijd te drukken
- Interne kalibratie m.b.v. de toetsen aan de voorkant van het apparaat
- Dataloggerfunctie
- Windows compatibel software als optioneel product verkrijgbaar, voor de snelle en eenvoudige configuratie van het apparaat en om het interne geheugen uit te kunnen lezen. De aansluiting naar de PC geschiedt via de interface-kabel (optionele interface is hierbij noodzakelijk). 

Deze gastester is goedgekeurd volgens ATEX. Wat betekent dat?
De ATEX-richtlijn (ook onofficieel aangeduid als "ATEX 95" vanwege het relevante artikel 95 van het EG-Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen) van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten legt vast dat een gasdetector of beveiligingssysteem bedoeld is voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen en bepaalt de regels voor het op de markt brengen van producten die in deze gebieden worden gebruikt. De richtlijn bevat in bijlage II de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen waaraan de fabrikant moet voldoen welke moet worden aangetoond door middel van een overeenstemmende conformiteitsbeoordelingsprocedure. Onze gasmeter voldoet aan alle huidige EU-normen.


Technische specificaties Gasman O3

Parameter / GasSymbool BereikAlarm
OzonO30 ... 1 ppm0,1 ppm
Akoestisch alarm 


- 85 dB (A) op 1 m afstand (instelbare toon)
- periodieke controletoon, kan worden uitgeschakeld
- aanhoudende toon bij zwakke batterij van de draagbare gasanalyser

Optisch alarm


- bijzonder zichtbaar dubbel alarm; rood / blauw 
- aanduiding op het beeldscherm van het soort alarm 
- groene LED met lage flikkerfrequentie als bedrijfsindicator 

Vibratiealarm

Behalve een akoestisch en optisch alarm beschikt het apparaat over een vibratiealarm

Beeldscherm- Contrastrijk LCD-beeldscherm met achtergrondverlichting
- 10 mm hoog voor gaswaardeaanduiding
- symbolen voor: Max Hold, Batt Low, kalibratie / nulpunt, alarm 1
en 2, 15 min en 8 h, TWA alarm
Meetwaardengeheugen


instelbare meetinterval, maximale capaciteit van 900 uur continu meting met een meetfrequentie van 1 minuut (afhankelijk van de gasconcentratie)

Omgevingsomstandigheden

-20 ... +55 °C / 0 ... 99 % RV niet-condenserend

BehuizingsklasseIP 65/67

Afmetingen90 x 48 x 24 mm 

Gewicht

maximaal 130 g (inclusief batterij)

Standaarden / normen


50014, EN 50020, EN 50018, EN 55022 klasse B, EN 50081-2, Ex 95C2348X, Ex 65C2349, Ex 95Y1350, IEC 801-3, EN 50082-2, IEC 61508, EN 61779, EN 50721

GoedkeuringEEx ia (d) IIC T3 of T4
ATEX II 1G EEx ia IIC T4 (-20 ... +55 °C)
(sensoren voor giftige gassen en zuurstof)
ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 (brandbare gassen)

PC-interface


Als accessoire is een standaard-software voor de configuratie en kalibratie, evenals het instellen van de alarmgrenzen en bij de datalogfunctie ook het uitlezen van alle in de gasmeter opgeslagen data, beschikbaar. Deze software geeft alle data weer in een tabel of grafiek. Het is ook mogelijk de data te exporteren naar andere programma's.

Let op: 
Voor het versturen van de gegevens fungeert het gecombineerde laadstation als een interface. Het laadstation wordt gebruikt om de batterijen in de gasmeter op te laden voor "ontvlambare gassen" + "waterstof" en als interface naar de pc op alle andere modellen.

Onderhoud en herkalibratie
U kunt de gasmeter aan ons retourneren voor onderhoud en kalibratie (zoals aanbevolen door uw ISO-handleiding) (bijvoorbeeld twee keer per jaar).

De gasmeter wordt vervolgens gedemonteerd, schoongemaakt en opnieuw gekalibreerd. Als een sensor niet langer kan worden gekalibreerd of als de levensduur ervan is verlopen, wordt u eerst op de hoogte gebracht. Reserve-sensoren zijn ook beschikbaar.


Inhoud van de zending van de Gasman

1 x draagbare Gasman O3
1 x zakbevestiging, 
1 x batterij of oplaadbare accu (afhankelijk van het model gassoort)  
1 x gebruiksaanwijzing.

Let op: Dit artikel is uitgesloten van ons retourrecht!