Best.nr.: Gasman-FL

Gasmeter Gasman "Brandbare gassen"

469,90 €
568,58 €
Gasman-FL
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en 12,95 € netto verzendkosten
Levertijd: 10 - 14 dagen

Beschrijving

Draagbare gasdetector voor persoonlijke bescherming, met datalogger, software en gegevenskabel
ATEX II 1G EEx ia IIC T4 / ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 (EEx ia (d) IIC T3/T4)

Deze goedkope draagbare gasmeter is ontworpen voor toepassingen waarbij bescherming tegen een specifiek brandbaar of giftig gas noodzakelijk is. De draagbare gasdetector Gasman is een unieke en zeer efficiënte gasdetector bij metingen van gasconcentraties van één bepaalde gassoort. De Gasman is verkrijgbaar in verschillende varianten, elk voor een andere gassoort. De Gasman waarschuwt de gebruiker voor gevaarlijke gasconcentraties middels een doordringende alarmtoon en een optisch signaal (nuttig indien in uw omgeving harde geluiden voorkomen) en toont de actuele gasmeetwaarde op het beeldscherm. Indien gewenst kunt u bovendien met deze draagbare gasdetector de meetwaarden opslaan en deze naar een computer transfereren voor evaluatie. Dankzij de optionele loggerfunctie van de gasdetector is het mogelijk om meetwaarden in het apparaat op te slaan. Bij een meetfrequentie van 1 minuut kunnen 900 uur lang alle meetwaarden opgeslagen worden. De in de draagbare gasdetector opgeslagen waarden kunnen op ieder moment naar de computer of de laptop worden getransfereerd voor latere evaluatie. De draagbare gasdetector kan volgens DIN ISO worden gekalibreerd en gecertificeerd. Bovendien is hij volgens de meest recente richtlijnen getest (richtlijn 94/9/EG en de explosiebeveiliging bepalingen (ExVo)). U kiest de sensor (bijvoorbeeld voor ammoniak) waarmee uw draagbare gasdetector moet zijn uitgerust. U kunt standaard een keuze maken uit 12 sensoren, maar u kunt ook andere speciale sensortypen bestellen. Behalve de klassieke toepassingen van gasmeettechnieken in de industrie, bij instellingen en onderzoek, is deze draagbare gasdetector tevens een goedkoop alternatief voor de brandweer (met de EX-sensor voor brandbare gassen). De draagbare gasdetector voldoet aan alle Europese en internationale normen, inclusief de ATEX-richtlijnen. Een ander speciaal gebruik is het meten van ozonconcentraties. Hiervoor kan deze kleine draagbare gasdetector met een ozonsensor worden uitgerust.


Kenmerken

- Vrij instelbaar alarmniveau, vibratie-alarm, met LED's, schelle pieptoon
- Comfortabel de hele dag te dragen
- Persoonlijke bescherming in Ex-zones 
- Regelmatige OK-controlepieptoon 
- Robuuste behuizing 
- Water- en stofbestendig IP 65/67
- LCD-beeldscherm met achtergrondverlichting
- Kan alleen uitgeschakeld worden door op twee toetsen tegelijkertijd te drukken
- Interne kalibratie m.b.v. de toetsen aan de voorkant van het apparaat
- Dataloggerfunctie
- Windows compatibel software als optioneel product verkrijgbaar, voor de snelle en eenvoudige configuratie van het apparaat en om het interne geheugen uit te kunnen lezen. De aansluiting naar de PC geschiedt via de interface-kabel (optionele interface is hierbij noodzakelijk). 

Deze gastester is goedgekeurd volgens ATEX. Wat betekent dat?
De ATEX-richtlijn (ook onofficieel aangeduid als "ATEX 95" vanwege het relevante artikel 95 van het EG-Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen) van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten legt vast dat een gasdetector of beveiligingssysteem bedoeld is voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen en bepaalt de regels voor het op de markt brengen van producten die in deze gebieden worden gebruikt. De richtlijn bevat in bijlage II de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen waaraan de fabrikant moet voldoen welke moet worden aangetoond door middel van een overeenstemmende conformiteitsbeoordelingsprocedure. Onze gasmeter voldoet aan alle huidige EU-normen.


Specificaties

Parameter / Gas bereik / alarm
Brandbare gassen 0...100% / 20%
Sensoren
(de sensoren kunnen verwisseld worden)
reactietijd (T90) / levensduur
Methaan 20 sec. / 5 jaar
Toxische gassen 20 sec. / 3 jaar
Zuurstof 10 sec. / min. 1 jaar
Akoestische alarmen 85 dB (A) op 1 m afstand (instelbare toon),
periodieke controletoon, kan worden uitgeschakeld,
aanhoudende toon bij zwakke batterij van de draagbare gasmeter
Optisch alarm bijzonder heldere knipperende LED’s,
aanduiding op het beeldscherm van het soort alarm,
groene LED met lage flikkerfrequentie als bedrijfsindicator
Vibratiealarm behalve een akoestisch en optisch alarm beschikt het apparaat tevens over een vibratiealarm
Display contrastrijk LCD-beeldscherm met achtergrondverlichting,
cijferhoogte: 10 mm,
symbolen: Max Hold, Batt Low, kalibratie/nulpunt, alarm 1 en 2, 15 min en 8 h TWA alarm
Meetwaardengeheugen instelbare meetinterval, maximale capaciteit van 900 uur continu meting bij een meetfrequentie van 1 minuut (afhankelijk van de gasconcentratie)
Stroomtoevoer toxische gassen en zuurstof: lithiumbatterij (verwisselbaar)
(24 maanden -onderbroken- inzet)
  brandbare gassen en waterstof: 2 nikkel-hydride cellen (oplaadbaar), 8 ...10 h bedrijfsduur, hierbij benodigd u het laadstation
Omgevingsomstandigheden -20...+55 °C /
0...99 % RV niet-condenserend
Behuizingklasse IP 65/67
Afmetingen 90 x 48 x 24 mm (H x B x D)
Gewicht max. 138 g (inclusief batterij)
Standaarden/ codes EN50014, EN50020, EN50018, EN55022
Klasse B, EN50081-2, Ex95C2348X,
Ex65C2349, Ex95Y1350, IEC801-3,
EN50082-2, IEC61508, EN61779, EN50721
Goedkeuring EEx ia (d) IIC T3 of T4
ATEX II 1G EEx ia IIC T4 (-20 ... +55 °C)
(sensoren voor giftige gassen en zuurstof)
ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 (brandbare gassen)
PC- interface U kunt de software als optioneel product bestellen voor de configuratie, kalibratie en instelling van de alarmbegrenzingen en de dataloggerfunctie (optioneel) voor het aflezen van de in de draagbare gasdetector opgeslagen meetwaarden. Deze software geeft de waarden in een grafiek of als tabel weer. Men kan de waarden ook naar andere programma's exporteren. Houd alstublieft rekening met het volgende:
Het gecombineerde laadstation dient als interface voor datatransmissie, d.w.z. dat het station gebruikt wordt om de batterijen van de draagbare gasdetector voor "brandbare gassen + zuurstof" te laden en als PC-interface voor de rest van de modellen.
Onderhoud en herkalibratie U kunt ons de draagbare gasdetector voor onderhoud of herkalibratie opsturen, volgens de aanduidingen van de interne ISO-handleiding van uw bedrijf (bijvoorbeeld twee keer per jaar).
De draagbare detector wordt dan gedemonteerd, schoongemaakt en opnieuw gekalibreerd. Indien een sensor niet meer opnieuw kan worden gekalibreerd of als de levensduur zou zijn verstreken, krijgt u hierover bericht. De reserve sensoren vindt u in onze webshop.

Leveromvang

1 x Draagbare gasdetector Gasman (selecteer het type gas bij het bestellen), 
1 x zakbevestiging, 
1 x batterij of oplaadbare accu (afhankelijk van het type gas) en 1 x gebruiksaanwijzing.

Let op: Dit artikel is uitgesloten van ons retourrecht!
Gasmeters moeten in de meeste gevallen voor gebruik gekalibreerd worden, waardoor de levertijd langer is.