Ahşap Nem Ölçer

Ahşap Nem Ölçer PCE-PMI 1BT
4.066,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç
Wireless

Ahşap nem ölçer PCE-PMI 1BT’nin 0.0 … 100 % ölçüm aralığı bulunur. Bir ölçüm gerçekleştirmek için cihazın daire şeklindeki başlığı test nesnesine yerleştirilir ve böylece tahribatsız ölçüm sağlanır. Cihaz, binaların, ahşapların ve diğer yüzeylerin yerinde denetimi için kullanılır.

 

- Ölçüm aralığı: 0.0 … 100 %
- Çözünürlük: 0.1 %
- Ölçüm derinliği: 20 … 40 mm
- Arayüz: Bluetooth 4.0
Ücretsiz Android ve iOS uygulaması

Nem Ölçer için ISO Kalibrasyon Sertifikası
4.917,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç

- ISO Kalibrasyon Sertifikası. DIN ISO 9000 ile uyumludur.
Cihaz, kalibrasyon laboratuvarımızda kalibre edilir.
Ölçüm değerleri ve seri numarası sertifikada kaydedilir.

- Üç noktalı ISO kalibrasyonu

Kalibrasyon sertifikaları, müşteriye özel olarak verilir ve iade hakkı dışında tutulur.

Ahşap Nem Ölçer FMC
21.678,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç
Ahşap nem ölçer FMC, çeşitli yapı malzemelerindeki mutlak nemi hassas bir şekilde belirlemek için kullanılır. Ahşap nem ölçerde ölçülecek malzemenin içine ya da üzerine yönlendirilen harici sensörler için bir bağlantı bulunur. Ahşap nem ölçer, önceden ayarlanabilen yapı malzemesini ve sıcaklığı dikkate alarak ölçülen nem değerini gerçek yüzdelere (kurutma nemi / mutlak neme karşılık gelen) düzeltir.


Ahşap, kağıt ve yapı malzemeleri için
- Ölçüm aralığı: 5 … 99% ahşap / 0 … 99% yapı malzemeleri
- Hassasiyet: %0.3
- Çözünürlük: %0.1
- Manuel sıcaklık düzeltme
- Taşıma çantası dahil

Dikkat: Sensör ayrıca sipariş edilmelidir.
Ahşap Nem Ölçer PCE-WMH-3
23.639,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç

Ahşap nem ölçer PCE-WMH-3, kereste fabrikasındaki ya da işleme fabrikasındaki uygulamalar için uygundur. Ahşap nem ölçerin ayarlaması ve okunması kolaydır. Ahşap nem ölçer, ahşabın mutlak neminin hassas ve hızlı bir şekilde kaydedilmesi için tasarlanmış bir ölçüm cihazıdır. Ahşap nem ölçerin avantajı, çekiç şeklindeki kompakt tasarımıdır.


- 9 farklı ahşap türü için önceden ayarlanmış karakteristik eğriler
- Otomatik sıcaklık kompanzasyonu
- Herhangi bir hazırlık gerektirmez
- Kolay okunabilir LCD ekran

Ahşap Nem Ölçer PCE-WP24
26.636,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç
Ahşap nem ölçer PCE-WP24, çeşitli ahşap türlerinin nem içeriğinin hızlı ve tahribatsız bir şekilde belirlenmesi için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Ahşap nem ölçer, yapı malzemelerinin nem içeriğinin belirlenmesi için de uygundur. Ahşap nem ölçerin ölçüm yöntemi, dielektrik sabiti / yüksek frekans ölçüm prensibidir.


- Ölçüm aralığı / ahşap: 4 … 60%
- Ölçüm aralığı / yapı malzemeleri: 0 … 10%
- Çözünürlük: %0.1
- Hassasiyet: ± %0.7
- Tahribatsız çalışma
- Yaklaşık 50 mm ölçüm derinliği
Ahşap Nem Ölçer PCE-PMI 2
5.472,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç

Ahşap nem ölçer PCE-PMI 2 kullanılarak ahşabın, duvarların ve sıvaların nem kontrolü hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Cihaz elinize tam oturduğu için duvar malzemeleri ve diğer malzemeler rahat bir şekilde ölçülebilir. Ahşap nem ölçer, duvarların, ahşabın, betonun vb. nemini ölçmek için malzemenin yoğunluğuna göre karakteristik eğriler sağlar. Eğriler, fonksiyon tuşları ile kolay bir şekilde değiştirilebilir.

 

- Ölçüm aralığı: 0 … 200 dijit
- Çözünürlük: 0.1 dijit
- Penetrasyon derinliği: 50 mm
- Yüzeye zarar vermeden ölçüm
- Maksimum değer depolama
- Farklı malzemeler için 20 ölçüm eğrisi
- Ahşap, beton, kauçuk vb. nem göstergesi

Ahşap Nem Ölçer PCE-WMT 200
20.346,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç
Wireless

Odun yakarken nem içeriğini bilmek önemlidir. Yanma sırasında odun nem içeriğinin yüksek olması durumunda önce su ısıtılmalı ve buharlaştırılmalıdır. Bu işlem, alev sıcaklığını düşürerek yanan gazların meydana gelmesine ya da odunun az yanmasına neden olur. Özetle, yüksek odun nem içeriği, düşük verimliliği, zararlı maddeler ve koku emisyonları ile sonuçlanır.

 

44 farklı ahşap türü
- İki ölçüm ucu ile batırma elektrodu
150%’ye kadar nem
Bluetooth 4.0 arayüzü

Batırma Elektrodu için PCE-WMT 200
7.211,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç
Wireless
Ölçüm prensibi: Elektriksel direnç ölçümü
Koruma: IP53
Boyut: 332 x Ø45 mm
Ağırlık: 1677 g

Ölçüm ucu dahil değildir, isteğe bağlı olarak sipariş edilmelidir.
Ahşap Nem Ölçer PCE-PMI 4
17.719,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç

Ahşap nem ölçer PCE-PMI 4, beton ve şap üzerinde tahribatsız nem ölçümü için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Cihazın elektrodları, test edilecek yüzeye bastırılır ve saniyeler içerisinde nem içeriği görüntülenir. Ahşap nem ölçerde pek çok yüzey türü için farklı skalalar kaydedilmiştir ve kullanıcı bunlara doğrudan ulaşabilir.

 

- Temel skala (bağıl): 0 … 100%
- Hassasiyet: ± 0.5%
- Çözünürlük: 0.1%
Beton ve şap nem ölçümü
- Sayısal ve grafiksel inceleme
- Ölçüm için sekiz elektrod kullanılır

Ahşap Nem Ölçer PCE-PMI 3
9.357,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç

Ahşap nem ölçer PCE-PMI 3, ahşap ve betonda mevcut nemin belirlenmesi için kullanılan küçük ve güvenilir bir cihazdır. Nem ölçümü için ilgili skalalar cihazın hafızasında kaydedilmiştir. Skala seçildikten sonra duvar nem ölçer ile gerekli ölçümler gerçekleştirilebilir. Ölçüm sonuçları birkaç saniye sonra hem sayısal hem de grafiksel olarak görüntülenir.

 

- Temel skala (bağıl): 0.0 … 99.9%
- Hassasiyet: ± %0.5
- Çözünürlük: %0.1
Ahşapta ve betonda ölçümler için
- Bireysel olarak ayarlanabilir alarm sınırları
CM% ayarı mümkün
Kalsiyum karbür yöntemi ile sonuçlar

Ahşap Nem Ölçer PCE-MMK 1
18.459,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç

Ahşap nem ölçer PCE-MMK 1, uzman raporları hazırlamak ya da gelen malları kontrol etmek isteyen teknisyen ya da tesisatçılar için tasarlanmış, mobil kullanım imkanı sunan bir ölçüm cihazıdır. Ahşap nem ölçer, yapı malzemeleri ya da ahşaptaki mutlak nemin haricinde odanın iklimini (sıcaklık ve nem) de görüntüler. Referans değeri, ahşap nem ölçerin ekranında yüzde (%) olarak görüntülendiğinden herhangi bir dönüştürme işlemine gerek yoktur.


- Ölçüm aralığı: ahşap, yapı malzemeleri, sıcaklık, nem
- Elektrod uzunluğu: 8 mm (dahili), 30 ve 150 mm (harici)
- Ölçüm prensibi: elektrik direnci
- Seçilebilir gruplar: ahşap için 3 grup, yapı malzemeleri için 4 grup

Ahşap Nem Ölçer PCE-PEL 20 (Pelet)
30.188,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç

Ahşap nem ölçer PCE-PEL 20, biyokütle enerji santrali operatörleri ile birlikte geliştirilmiştir. Peletlerin ısıtma değeri büyük ölçüde nem içeriğine bağlı olduğundan ahşap nem ölçer, mümkün olan en yüksek verimliliği elde etmek için kullanılır. Ahşap nem ölçer, dirençli bir nem ölçümü gerçekleştirir. Bu da ahşap nem ölçerin numunenin karakteristik eğrisinden nemi ile ilgili bilgi edinmek için numunenin direncini ölçtüğü anlamına gelir.


- Ölçüm aralığı nem: 10 … 20%
- Okunabilirlik: %0.1
- Sıcaklık kompanzasyonu: manuel, 0 … 50 °C

Ahşap Nem Ölçer PCE-WT1N
30.595,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç

Ahşap nem ölçer PCE-WT1N, kereste fabrikalarının çıkış kontrolünde ya da peletleme tesislerinin, briket üreticilerinin ve diğer üretim dallarının giriş denetiminde profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Ahşap nem ölçer ile talaş ve odun cipsi, saman gibi diğer biyokütle türlerinin mutlak nemi belirlenebilir. Ahşap nem ölçerin kullanımı kolaydır.


- Hızlı nem tayini
- Elektrik direnci yöntemi
- Talaş, saman vb. gibi biyokütle türleri için
- Yaklaşık 120 cm3’e kadar numune boyutu

Ahşap Nem Ölçer FMW-T
14.093,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç
Ahşap nem ölçer FMW-T, PCE Instruments tarafından sunulan yapı malzemelerinin ve ahşabın nemini ölçmek için tüm gereksinimleri karşılayan bir ölçüm cihazıdır. Ahşap nem ölçer, tahribatsız çalışır ve binalarda duvar nem ölçümünde sıklıkla kullanılır.


- Ölçüm aralığı: 2 … 30% ahşap / 0 … 60%
- Yapı malzemesi: %0.5 (referans malzemeye göre)
- Çözünürlük: %0.1
- Yumuşak ağaç
- Sert ağaç
- Ölçüm prensibi: kapasitif ölçüm (temassız)
Ahşap Nem Ölçer FMW-B
14.463,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç
Ahşap nem ölçer FMW-B, kapasitif yöntemi kullanarak nem içeriğini belirler. Ahşap nem ölçerde yapı malzemesinin kapasitesini çok hızlı bir şekilde belirleyen bir elektromanyetik alan kullanılır. Yapı malzemesinin içerdiği su miktarı, brüt yoğunluk aracılığıyla dahili olarak belirlenir.


- Ölçüm aralığı: 2 … 30% ahşap / 0 … 60%
- Yapı malzemesi hassasiyeti: %0.5
- Çözünürlük: %0.1
- Yumuşak ağaç
- Sert ağaç
- Yapı malzemeleri
- Hafıza
- Tahribatsız ölçüm yöntemi
Ahşap Nem Ölçer FME
26.081,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç
Ahşap nem ölçer FME, ahşap, yapı malzemesi ve gerekirse kağıttaki nemi belirlemek için kullanılır. Ahşap nem ölçerde ölçülecek malzemenin içine ya da üzerine yönlendirilen çeşitli harici sensörler için bir bağlantı bulunur. Ek harici sıcaklık sensörü, otomatik sıcaklık kompanzasyonu gerçekleştirilmesini sağlar. Ahşap nem ölçer, önceden ayarlanabilen malzemeyi ve sıcaklığı dikkate alarak ölçülen nem değerini gerçek yüzdelere (kurutma nemi / mutlak neme karşılık gelen) düzeltir.


- Ölçüm aralığı: ahşap 5 … 99% / yapı malzemesi 0 … 99%
- Hassasiyet: %0.2
- Çözünürlük: %0.1
- Otomatik sıcaklık düzeltme
- Opsiyonel sensör
- Taşıma çantası dahil
- Dikkat: Sensör ayrıca sipariş edilmelidir.