Tahta Nem Ölçer

Tahta Nem Ölçer FMC
21.678,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç
Tahta nem ölçer FMC, çeşitli yapı malzemelerindeki mutlak nemi hassas bir şekilde belirlemek için kullanılır. Tahta nem ölçerde ölçülecek malzemenin içine ya da üzerine yönlendirilen harici sensörler için bir bağlantı bulunur. Tahta nem ölçer, önceden ayarlanabilen yapı malzemesini ve sıcaklığı dikkate alarak ölçülen nem değerini gerçek yüzdelere (kurutma nemi / mutlak neme karşılık gelen) düzeltir.


Ahşap, kağıt ve yapı malzemeleri için
- Ölçüm aralığı: 5 … 99% ahşap / 0 … 99% yapı malzemeleri
- Hassasiyet: %0.3
- Çözünürlük: %0.1
- Manuel sıcaklık düzeltme
- Taşıma çantası dahil

Dikkat: Sensör ayrıca sipariş edilmelidir.
Tahta Nem Ölçer PCE-WMH-3
23.639,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç

Tahta nem ölçer PCE-WMH-3, kereste fabrikasındaki ya da işleme fabrikasındaki uygulamalar için uygundur. Nem ölçerin ayarlaması ve okunması kolaydır. Tahta nem ölçer, ahşabın mutlak neminin hassas ve hızlı bir şekilde kaydedilmesi için tasarlanmış bir ölçüm cihazıdır. Tahta nem ölçerin avantajı, çekiç şeklindeki kompakt tasarımıdır.


- 9 farklı ahşap türü için önceden ayarlanmış karakteristik eğriler
- Otomatik sıcaklık kompanzasyonu
- Herhangi bir hazırlık gerektirmez
- Kolay okunabilir LCD ekran

Tahta Nem Ölçer PCE-WP24
26.636,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç

Tahta nem ölçer PCE-WP24, çeşitli ahşap türlerinin nem içeriğinin hızlı ve tahribatsız bir şekilde belirlenmesi için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Tahta nem ölçer, yapı malzemelerinin nem içeriğinin belirlenmesi için de uygundur. Tahta nem ölçerin ölçüm yöntemi, dielektrik sabiti / yüksek frekans ölçüm prensibidir.


- Ölçüm aralığı / ahşap: 4 … 60%
- Ölçüm aralığı / yapı malzemeleri: 0 … 10%
- Çözünürlük: %0.1
- Hassasiyet: ± %0.7
- Tahribatsız çalışma
- Yaklaşık 50 mm ölçüm derinliği
Tahta Nem Ölçer PCE-MMK 1
18.459,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç

Tahta nem ölçer PCE-MMK 1, uzman raporları hazırlamak ya da gelen malları kontrol etmek isteyen teknisyen ya da tesisatçılar için tasarlanmış, mobil kullanım imkanı sunan bir ölçüm cihazıdır. Tahta nem ölçer, yapı malzemeleri ya da ahşaptaki mutlak nemin haricinde odanın iklimini (sıcaklık ve nem) de görüntüler. Referans değeri, tahta nem ölçerin ekranında yüzde (%) olarak görüntülendiğinden herhangi bir dönüştürme işlemine gerek yoktur.


- Ölçüm aralığı: ahşap, yapı malzemeleri, sıcaklık, nem
- Elektrod uzunluğu: 8 mm (dahili), 30 ve 150 mm (harici)
- Ölçüm prensibi: elektrik direnci
- Seçilebilir gruplar: ahşap için 3 grup, yapı malzemeleri için 4 grup

Tahta Nem Ölçer PCE-PEL 20 (Pelet)
30.188,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç

Tahta nem ölçer PCE-PEL 20, biyokütle enerji santrali operatörleri ile birlikte geliştirilmiştir. Peletlerin ısıtma değeri büyük ölçüde nem içeriğine bağlı olduğundan tahta nem ölçer, mümkün olan en yüksek verimliliği elde etmek için kullanılır. Tahta nem ölçer, dirençli bir nem ölçümü gerçekleştirir. Bu da tahta nem ölçerin numunenin karakteristik eğrisinden nemi ile ilgili bilgi edinmek için numunenin direncini ölçtüğü anlamına gelir.


- Ölçüm aralığı nem: 10 … 20%
- Okunabilirlik: %0.1
- Sıcaklık kompanzasyonu: manuel, 0 … 50 °C

Tahta Nem Ölçer PCE-WT1N
30.595,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç

Tahta nem ölçer PCE-WT1N, kereste fabrikalarının çıkış kontrolünde ya da peletleme tesislerinin, briket üreticilerinin ve diğer üretim dallarının giriş denetiminde profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Tahta nem ölçer ile talaş ve odun cipsi, saman gibi diğer biyokütle türlerinin mutlak nemi belirlenebilir. Tahta nem ölçerin kullanımı kolaydır.


- Hızlı nem tayini
- Elektrik direnci yöntemi
- Talaş, saman vb. gibi biyokütle türleri için
- Yaklaşık 120 cm3’e kadar numune boyutu

Tahta Nem Ölçer FMW-T
14.093,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç
Tahta nem ölçer FMW-T, PCE Instruments tarafından sunulan yapı malzemelerinin ve ahşabın nemini ölçmek için tüm gereksinimleri karşılayan bir ölçüm cihazıdır. Tahta nem ölçer, tahribatsız çalışır ve binalarda duvar nem ölçümünde sıklıkla kullanılır.


- Ölçüm aralığı: 2 … 30% ahşap / 0 … 60%
- Yapı malzemesi: %0.5 (referans malzemeye göre)
- Çözünürlük: %0.1
- Yumuşak ağaç
- Sert ağaç
- Ölçüm prensibi: kapasitif ölçüm (temassız)
Tahta Nem Ölçer FMW-B
14.463,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç
Tahta nem ölçer FMW-B, kapasitif yöntemi kullanarak nem içeriğini belirler. Tahta nem ölçerde yapı malzemesinin kapasitesini çok hızlı bir şekilde belirleyen bir elektromanyetik alan kullanılır. Yapı malzemesinin içerdiği su miktarı, brüt yoğunluk aracılığıyla dahili olarak belirlenir.


- Ölçüm aralığı: 2 … 30% ahşap / 0 … 60%
- Yapı malzemesi hassasiyeti: %0.5
- Çözünürlük: %0.1
- Yumuşak ağaç
- Sert ağaç
- Yapı malzemeleri
- Hafıza
- Tahribatsız ölçüm yöntemi
Tahta Nem Ölçer FME
26.081,00 TL
KDV ve Kargo ücreti hariç
Tahta nem ölçer FME, ahşap, yapı malzemesi ve gerekirse kağıttaki nemi belirlemek için kullanılır. Tahta nem ölçerde ölçülecek malzemenin içine ya da üzerine yönlendirilen çeşitli harici sensörler için bir bağlantı bulunur. Ek harici sıcaklık sensörü, otomatik sıcaklık kompanzasyonu gerçekleştirilmesini sağlar. Tahta nem ölçer, önceden ayarlanabilen malzemeyi ve sıcaklığı dikkate alarak ölçülen nem değerini gerçek yüzdelere (kurutma nemi / mutlak neme karşılık gelen) düzeltir.


- Ölçüm aralığı: ahşap 5 … 99% / yapı malzemesi 0 … 99%
- Hassasiyet: %0.2
- Çözünürlük: %0.1
- Otomatik sıcaklık düzeltme
- Opsiyonel sensör
- Taşıma çantası dahil
- Dikkat: Sensör ayrıca sipariş edilmelidir.