Endüstriyel Ölçüm Ürünleri ve Çözümleri

Ahşap Nem Ölçer

Sip.no.: PCE-PMI 1BT

Ahşap nem ölçer PCE-PMI 1BT’nin 0.0 … %100 ölçüm aralığı bulunur. Bir ölçüm gerçekleştirmek için cihazın daire şeklindeki başlığı test nesnesine yerleştirilir ve böylece tahribatsız ölçüm sağlanır. Cihaz, binaların, ahşapların ve diğer yüzeylerin yerinde denetimi için kullanılır.

 

- Ölçüm aralığı: 0.0 … %100
- Çözünürlük: % 0.1
- Ölçüm derinliği: 20 … 40 mm
- Arayüz: Bluetooth 4.0
Ücretsiz Android ve iOS uygulaması

Üretici: PCE Instruments
2.098,00 TL

KDV ve Kargo ücreti hariç

Sip.no.: PCE-WMH-3

Ahşap nem ölçer PCE-WMH-3, kereste fabrikasındaki ya da işleme fabrikasındaki uygulamalar için uygundur. Ahşap nem ölçerin ayarlaması ve okunması kolaydır. Ahşap nem ölçer, ahşabın mutlak neminin hassas ve hızlı bir şekilde kaydedilmesi için tasarlanmış bir ölçüm cihazıdır. Ahşap nem ölçerin avantajı, çekiç şeklindeki kompakt tasarımıdır.


- 9 farklı ahşap türü için önceden ayarlanmış karakteristik eğriler
- Otomatik sıcaklık kompanzasyonu
- Herhangi bir hazırlık gerektirmez
- Kolay okunabilir LCD ekran

Üretici: PCE Instruments
12.073,00 TL

KDV ve Kargo ücreti hariç

Sip.no.: PCE-WP24

Ahşap nem ölçer PCE-WP24, çeşitli ahşap türlerinin nem içeriğinin hızlı ve tahribatsız bir şekilde belirlenmesi için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Ahşap nem ölçer, yapı malzemelerinin nem içeriğinin belirlenmesi için de uygundur. Ahşap nem ölçerin ölçüm yöntemi, dielektrik sabiti / yüksek frekans ölçüm prensibidir. Elektromanyetik dalgalar, nem içeriğinin ortalama değerinin belirlenmesi için yüzeyin yaklaşık 50 mm derinliğine nüfuz eder.

 

- Ölçüm aralığı / ahşap: 4 … 60%
- Ölçüm aralığı / yapı malzemeleri: 0 … 10%
- Çözünürlük: %0.1
- Hassasiyet: ± %0.7

Üretici: PCE Instruments
13.648,00 TL

KDV ve Kargo ücreti hariç

Sip.no.: PCE-PMI 2

Ahşap nem ölçer PCE-PMI 2 kullanılarak ahşabın, duvarların ve sıvaların nem kontrolü hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Cihaz elinize tam oturduğu için duvar malzemeleri ve diğer malzemeler rahat bir şekilde ölçülebilir. Ahşap nem ölçer, duvarların, ahşabın, betonun vb. nemini ölçmek için malzemenin yoğunluğuna göre karakteristik eğriler sağlar. Eğriler, fonksiyon tuşları ile kolay bir şekilde değiştirilebilir.

 

- Ölçüm aralığı: 0 … 200 dijit
- Çözünürlük: 0.1 dijit
- Penetrasyon derinliği: 50 mm
- Yüzeye zarar vermeden ölçüm
- Maksimum değer depolama
- Farklı malzemeler için 20 ölçüm eğrisi
- Ahşap, beton, kauçuk vb. nem göstergesi

Üretici: PCE Instruments
2.791,00 TL

KDV ve Kargo ücreti hariç

Sip.no.: PCE-WMT 200

Odun yakarken nem içeriğini bilmek önemlidir. Yanma sırasında odun nem içeriğinin yüksek olması durumunda önce su ısıtılmalı ve buharlaştırılmalıdır. Bu işlem, alev sıcaklığını düşürerek yanan gazların meydana gelmesine ya da odunun az yanmasına neden olur. Özetle, yüksek odun nem içeriği, düşük verimliliği, zararlı maddeler ve koku emisyonları ile sonuçlanır.

 

44 farklı ahşap türü
- İki ölçüm ucu ile batırma elektrodu
150%’ye kadar nem
Bluetooth 4.0 arayüzü

Üretici: PCE Instruments
11.548,00 TL

KDV ve Kargo ücreti hariç

Sip.no.: PCE-PMI 4

Ahşap nem ölçer PCE-PMI 4, beton ve şap üzerinde tahribatsız nem ölçümü için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Cihazın elektrodları, test edilecek yüzeye bastırılır ve saniyeler içerisinde nem içeriği görüntülenir. Ahşap nem ölçerde pek çok yüzey türü için farklı skalalar kaydedilmiştir ve kullanıcı bunlara doğrudan ulaşabilir.

 

- Temel skala (bağıl): 0 … 100%
- Hassasiyet: ± 0.5%
- Çözünürlük: 0.1%
Beton ve şap nem ölçümü
- Sayısal ve grafiksel inceleme
- Ölçüm için sekiz elektrod kullanılır

Üretici: PCE Instruments
10.057,00 TL

KDV ve Kargo ücreti hariç

Sip.no.: PCE-PMI 3

Ahşap nem ölçer PCE-PMI 3, ahşap ve betonda mevcut nemin belirlenmesi için kullanılan küçük ve güvenilir bir cihazdır. Nem ölçümü için ilgili skalalar cihazın hafızasında kaydedilmiştir. Skala seçildikten sonra duvar nem ölçer ile gerekli ölçümler gerçekleştirilebilir. Ölçüm sonuçları birkaç saniye sonra hem sayısal hem de grafiksel olarak görüntülenir.

 

- Temel skala (bağıl): 0.0 … 99.9%
- Hassasiyet: ± %0.5
- Çözünürlük: %0.1
Ahşapta ve betonda ölçümler için
- Bireysel olarak ayarlanabilir alarm sınırları
CM% ayarı mümkün
Kalsiyum karbür yöntemi ile sonuçlar

Üretici: PCE Instruments
5.311,00 TL

KDV ve Kargo ücreti hariç

Sip.no.: PCE-MMK 1

Ahşap nem ölçer PCE-MMK 1, uzman raporları hazırlamak ya da gelen malları kontrol etmek isteyen teknisyen ya da tesisatçılar için tasarlanmış, mobil kullanım imkanı sunan bir ölçüm cihazıdır. Ahşap nem ölçer, yapı malzemeleri ya da ahşaptaki mutlak nemin haricinde odanın iklimini (sıcaklık ve nem) de görüntüler. Referans değeri, ahşap nem ölçerin ekranında yüzde (%) olarak görüntülendiğinden herhangi bir dönüştürme işlemine gerek yoktur.


- Ölçüm aralığı: ahşap, yapı malzemeleri, sıcaklık, nem
- Elektrod uzunluğu: 8 mm (dahili), 30 ve 150 mm (harici)
- Ölçüm prensibi: elektrik direnci
- Seçilebilir gruplar: ahşap için 3 grup, yapı malzemeleri için 4 grup

Üretici: PCE Instruments
9.553,00 TL

KDV ve Kargo ücreti hariç

Sip.no.: PCE-PEL 20

Ahşap nem ölçer PCE-PEL 20, biyokütle enerji santrali operatörleri ile birlikte geliştirilmiştir. Peletlerin ısıtma değeri büyük ölçüde nem içeriğine bağlı olduğundan ahşap nem ölçer, mümkün olan en yüksek verimliliği elde etmek için kullanılır. Ahşap nem ölçer, dirençli bir nem ölçümü gerçekleştirir. Bu da ahşap nem ölçerin numunenin karakteristik eğrisinden nemi ile ilgili bilgi edinmek için numunenin direncini ölçtüğü anlamına gelir.


- Ölçüm aralığı nem: 10 … 20%
- Okunabilirlik: %0.1
- Sıcaklık kompanzasyonu: manuel, 0 … 50 °C

Üretici: PCE Instruments
15.433,00 TL

KDV ve Kargo ücreti hariç

Sip.no.: PCE-WT1N

Ahşap nem ölçer PCE-WT1N, kereste fabrikalarının çıkış kontrolünde ya da peletleme tesislerinin, briket üreticilerinin ve diğer üretim dallarının giriş denetiminde profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Ahşap nem ölçer ile talaş ve odun cipsi, saman gibi diğer biyokütle türlerinin mutlak nemi belirlenebilir. Ahşap nem ölçerin kullanımı kolaydır.


- Hızlı nem tayini
- Elektrik direnci yöntemi
- Talaş, saman vb. gibi biyokütle türleri için
- Yaklaşık 120 cm3’e kadar numune boyutu

Üretici: PCE Instruments
15.643,00 TL

KDV ve Kargo ücreti hariç