Sip.no.: CAL-CT

Kaplama Kalınlığı Ölçer için ISO Kalibrasyon Sertifikası CAL-CT

5.879,00 TL
7.054,80 TL
CAL-CT
Net fiyat. (Kdv dahil degildir). Arti nakliye bedeli 47,00 TL) net ( Havale / EFT )
Teslimat süresi: 1-2 iş günü

Ürün Bilgisi

Ölçüm Aralığı 5 mm’ye Kadar Olan Kaplama Kalınlığı Ölçerler için ISO Kalibrasyon Sertifikası

Hassasiyet: kalibre edilmiş beş referans folyosu üzerinde
Cihaz: PCE-CT 21BT, PCE-CT 22BT, PCE-CT 23BT, PCE-CT 24FN, PCE-CT 25FN, PCE-CT 26FN,
PCE-CT 27FN, PCE-CT 28, PCE-CT 65, PCE-CT 80, PCE-CT 100, PCE-CT 100N, PCE-CT 5000H

ISO kalibrasyon sertifikası, belirli koşullar altında gerçekleştirilen bir kalibrasyonun ölçüm sonuçlarını onaylar. Sertifika genellikle DIN ISO 9000 serisi standartlara göre operasyonel olarak tanımlanmış kalite gerekliliklerine uygunluk için gereklidir. Bu operasyonel kalite gereklilikleri, her bir ölçüm cihazı için yeni bir kalibrasyonun gerçekleştirilmesi gereken süreyi de belirtir.

Metalik malzemeler üzerindeki kaplamaları ölçmek için kullanılan kaplama kalınlığı ölçerler, kalibre edilmiş referans folyolarla test edilir. 191 µm; 368 µm; 483 µm; 795 µm; 1016 µm; 1463 µm; 1951 µm; 2794 µm ve 3446 µm kalınlıklarında kalibrasyon standardı folyoları kullanılır ve bu folyolar sapmalar açısından düzenli olarak kontrol edilir. Test edilecek cihazın ölçüm aralığına göre bu kaplama kalınlığı standartlarından uygun beş folyo seçilir. Ferromanyetik metaller (Fe) ve ferromanyetik olmayan metaller (NFe) üzerinde ölçüm gerçekleştirebilen cihaz modelleri, seçilen beş folyo ile her iki alt tabaka üzerinde kalibre edilir.

Kalibrasyon işleminden önce kaplama kalınlığı ölçer bir veya iki metalik taban plakası üzerinde sıfırlanır ve kaplama kalınlığı ölçerle birlikte verilen folyolar üzerinde kalibre edilir. Gerekirse cihaz bu folyolara göre ayarlanır. Bu ilk ölçüm serisinin ölçüm değerleri, sapmaları ve ölçüm sonuçları kalibrasyon sertifikasında ilk olarak madde 4 altında listelenir. Kalibrasyon, seçilen beş film kalınlığı standardı üzerinde ikinci bir ölçüm serisi olarak gerçekleştirilir. Bunun için referans folyoların her biri üç kez ölçülür. Bu üç ölçümün sonuçlarından ortalama değer oluşturulur ve gerçek değer olarak tabloya aktarılır. Referans folyoların kalınlıkları nominal değer olarak, nominal ve gerçek değer arasındaki fark ise sapma olarak kaydedilir. Ölçüm serilerinin tablolarının altında kalibrasyon için hangi toleransın temel olarak kullanıldığı belirtilir. Ölçülen her film için tablodaki sonuç, sapmanın belirtilen tolerans dahilinde olup olmadığını gösterir. Tüm ölçüm sonuçları belirtilen tolerans dahilinde ise cihaz hassasiyet gereksinimlerini karşılar.

Kalibrasyon sertifikası müşteriye verilir ve iade hakkı dışında tutulur. Kalibrasyonlu yeni cihazlar sipariş edilirse kalibrasyon nedeniyle teslimat süresinde bir uzamanın meydana geleceği dikkate alınmalıdır. Yeniden kalibrasyon için süre belirlenirken cihazın daha uzun bir çalışma sırasında ölçümler için kullanılamayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Referansların düzenli aralıklarla harici olarak yeniden sertifikalandırılası gerektiğinden ve diğer yandan yüksek sipariş hacmi nedeniyle kalibrasyon laboratuvarı yoğun bir şekilde kullanılıyorsa kalibrasyon için normal süre uzayabilir.


Teknik Bilgiler

ISO kalibrasyon sertifikası, DIN ISO 9000’e uygunluk için oluşturulur. Bu amaçla, kaplama kalınlığı ölçer bağımsız bir kalibrasyon laboratuvarına gönderilir. Ölçüm değerleri, seri numarası ve müşteri bilgileri ISO kalibrasyon sertifikasına kaydedilir.

Kalibrasyon sertifikaları müşteri için düzenlenir ve iade edilemez.

Teslimat İçeriği

1 x Kalibrasyon Sertifikası CAL-CT