Industrial Measurement Products and Solutions

Technika pomiarów elektrycznych Lokalizator przewodów PCE-186 CB

Numer zamówienia: PCE-186 CB
227,00 zł
279,21 zł
4250348719027
PCE-186 CB
Cena netto (nie zawiera kosztów dostawy)
Czas dostawy: 1-2 dni
Wyszukiwarka kabli do pomiarów elektrycznych PCE-186 CB
Wyszukiwarka linii z próbnikiem napięcia / nieprzewodząca końcówka sondy / gniazdo słuchawkowe / złącze RJ-11 z krokodylkami / do wykrywania przerwania linii / 
dla linii nie będących pod napięciem / torby transportowej 

Wyszukiwarka linii PCE-186 CB składa się z nadajnika i odbiornika. Nadajnik wyszukiwania linii ma wiele funkcji. Wyszukiwarki linii można na przykład użyć do znalezienia linii w ścianach lub przerwanego kabla. Kolejną funkcją szukacza linii jest testowanie gniazd telefonicznych. W tym celu należy podłączyć złącze RJ-11 do testowanego gniazda telefonicznego. Nadajnik szukacza linii wykorzystuje diody LED do sygnalizowania połączenia przychodzącego. Ta funkcja eliminuje konieczność sprawdzania telefonu. 

Oprócz tych funkcji wyszukiwarka linii posiada funkcję multimetru. Pozwala to na pomiar napięć AC i DC do 1000 VDC. Ponadto możliwe są pomiary rezystancji i ciągłości. Dzięki tej różnorodności funkcji wyszukiwarka linek jest idealnym pomocnikiem w pracach konserwacyjnych i naprawczych na liniach.

- Pomiar napięcia AC/DC
- do wykrywania przerwania linii
- nieprzewodząca końcówka sondy
- regulacja czułości
- torba transportowa 
- śledzenie kabli w ścianach i kanałach kablowych
- różne sygnały dźwiękowe
- pomiar rezystancji

n   n n n
Pomiar napięcia AC  
Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
400 mV 0,1 mV ± 1% + 5 dgt
4 V 1 m V± 1% + 5 cyfr
40 V 10 mV ± 1% + 5 cyfr
400 V 100 mV ± 1% + 5 cyfr
750V 1V ± 1% + 5 Dgt
     
Napięcie prądu stałego    
Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
400 mV 0,1 mV ± 0,5% + 3 cyfry
4 V 1 m V ± 0,5% + 3 cyfry
40 V 10 mV ± 0,5% + 3 cyfry
400V 100mV ± 0,5% + 3 cyfry
750 V 1 V ± 0,5% + 3 cyfry
  ;    
Opór  
Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
400Ω 0,1Ω ± 1,2% + 3 cyfry
4 kΩ 1 Ω ± 1,2% + 3 cyfry
40 kΩ 10Ω ± 1,2% + 3 cyfry
400kΩ100Ω ± 1,2% + 3 cyfry
4 MΩ 1 kΩ ± 1,2% + 3 cyfry
40 MΩ 10 kΩ ± 2,0 % + 4 cyfry
     
Impedancja wejściowa 10 MΩ
Ochrona przeciwprzepięciowa 500 VDC
   
Ciągłość  
Span Sygnał
400 Ω > 25 Ω
   
wykrywanie linii po sygnale dźwiękowym
przełączany sygnał dźwiękowy wolny pulsujący dźwięk
  szybko pulsujący dźwięk
   
Głębokość lokalizacji maks. 50 cm
Złącza RJ-11 Złącze, zaciski kokosowe
Odbiornik zasilacza     bateria blokowa 9 V
Zasilanie nadajnika Bateria blokowa 9 V (funkcja nadajnika)
  2 x 1,5 V AAA (woltomierz)
Warunki otoczenia 0...50 °C/ 5...95 % RH
Przekaźnik wagi ok. 265 g
Odbiornik masy ok. 89 g
   

1 x wyszukiwarka kabli PCE-186 CB
1 x para przewodów pomiarowych
2 x bateria blokowa 9 V
2 x 1,5 V bateria AAA
1 x torba transportowa 
1 x instrukcja obsługi