Analizator sieci / instalacji

Analizator sieci / instalacji

Numer zamówienia: PCE-PA6000

Analizator sieci PCE-PA6000 jest dostępny w wersji stacjonarnej lub przenośnej miernik do pomiaru mocy czynnej, mocy pozornej, współczynnika mocy, zużycia energii, napięcia AC, prądu przemiennego , można użyć napięcia stałego, prądu stałego, rezystancji i częstotliwości. Pomiar prądu / mocy można wykonać za pomocą tego analizatora sieciowego bezpośrednio za pomocą dostarczonych przewodów pomiarowych lub pośrednio za pomocą cęgów pomiarowych prądu.

- Moc
- Współczynnik mocy
- Napięcie i prąd przemienny
- Napięcie i prąd stały, rezystancja i częstotliwość
- w tym oprogramowanie, kabel do transmisji danych i przewody pomiarowe

2.479,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-GPA 50
Urządzenie do analizy sieci służy do pomiaru prądu odbiorników 1- lub 3-fazowych. To urządzenie do analizy sieci charakteryzuje się przede wszystkim zakresem pomiarowym do 2000 A. Na uwagę zasługuje również graficzny wyświetlacz analizatora sieci.

Funkcje pomiarowe
- Napięcie AC AC V
- Prąd przemienny AC A
- Współczynnik mocy (PF)
- Kąt fazowy
- Częstotliwość
- Aktywny, niewidomy & Moc pozorna
- Harmoniczne AC V
- Prąd przemienny
- Harmoniczne AC V %
- Bezwzględne zniekształcenia harmoniczne
- Termopara typu K
3.089,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-GPA 50-ICA
Analizator sieci służy do pomiaru prądu odbiorników 1- lub 3-fazowych. Ten analizator sieci wyróżnia się przede wszystkim zakresem pomiarowym do 2000 A. Na podkreślenie zasługuje również graficzny wyświetlacz analizatora sieci.

Funkcje pomiarowe
- Napięcie AC AC V
- Prąd przemienny AC A
- Współczynnik mocy (PF)
- Kąt fazowy
- Częstotliwość
- Aktywny, niewidomy & Moc pozorna
- Harmoniczne AC V
- Prąd przemienny
- Harmoniczne AC V %
- Bezwzględne zniekształcenia harmoniczne
- Termopara temperaturowa typu K

- zaw. Certyfikat kalibracji ISO

3.926,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-PA6000-ICA

Analizator sieci może być używany jako biurkowy lub przenośny urządzenie pomiarowe do pomiaru mocy czynnej, mocy pozornej, współczynnika mocy, zużycia energii, napięcia AC, prądu przemiennego, napięcia DC , prąd stały, rezystancja i częstotliwość. Pomiar prądu / mocy można wykonać za pomocą tego urządzenia do analizy mocy bezpośrednio za pomocą dostarczonych przewodów pomiarowych lub pośrednio za pomocą cęgów pomiarowych prądu.

- Moc
- Współczynnik mocy
- Napięcie i prąd przemienny
- Napięcie i prąd stały, rezystancja i częstotliwość
- w tym oprogramowanie, kabel do transmisji danych i przewody pomiarowe
- w tym. Certyfikat kalibracji ISO

3.981,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-GPA 62

Analizator sieci służy do jedno- lub trójfazowego pomiaru mocy czynnej, biernej i pozornej, współczynnika mocy, kąta fazowego, energii, napięcia i prądu, a także ich wartości szczytowych i harmonicznych do góry do 50 harmonicznej. Zintegrowany wyświetlacz graficzny zapewnia optymalne wizualne wyjaśnienie wartości na mierniku mocy. Analizator sieci możesz kupić online tutaj w naszym sklepie.

 

- Pomiar napięcia: 4,0 ... 600,0 V true RMS
- Pomiar prądu: 4,0 ... 1500,0 A true RMS
- Pomiar częstotliwości (U > 50V): 46 ... 65 Hz
- rozwarcie cęgów prądowych: maks. 55 mm

4.322,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-GPA 62-ICA

Urządzenie do analizy sieci służy do jedno- lub trójfazowego pomiaru mocy czynnej, biernej i pozornej, współczynnika mocy, kąta fazowego, energii, napięcia i prądu, a także ich wartości szczytowych i harmonicznych do 50. harmoniczna. Zintegrowany wyświetlacz graficzny zapewnia optymalne wizualne wyjaśnienie wartości na urządzeniu do analizy sieci. 

- Pomiar napięcia: 4,0 ... 600,0 V True RMS
- Pomiar prądu: 4,0 ... 1500,0 A true RMS
- Pomiar częstotliwości (U > 50V): 46 ... 65 Hz
- Otwarcie cęgów prądowych: max 0,55 mm
- w tym. Certyfikat kalibracji ISO

4.895,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-360

Analizator sieci (analizator sieci) PC-360 służy do pomiaru mocy jedno- lub trójfazowej. Duży wyświetlacz analizatora sieci  pokazuje do 10 wartości jednocześnie. Analizator sieci można kupić online w naszym sklepie.

- Zakres pomiarowy:  50...600Veff
- w tym 4 cęgi prądowe i krokodylki
- pamięć danych: 512 kB (pamięć nieulotna) 
- zasilanie: 8 x 1,5 V typ AA (Mignon)

7.621,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-PA 8000

Dzięki analizatorowi sieci PCE-PA 8000 możliwy jest pomiar i rejestracja mocy w obwodach jedno- i trójfazowych. Długoterminowe pomiary można przeprowadzać za pomocą analizatora sieci PCE-PA 8000. Analizator sieci można kupić online w naszym sklepie.

 

- Zakres pomiarowy: 10 V ... 600 V
- Pomiar napięcia: do 600 V (AC)
- Pomiar prądu: do 1200 A (AC) )
- Funkcja rejestratora danych: przechowywanie w czasie rzeczywistym na karcie SD
- Interwał zapisu: 2 sekundy ... 7200 sekund

8.303,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-360-ICA

Analizator sieci służy do pomiaru mocy jedno- lub trójfazowej. Duży wyświetlacz urządzenia do analizy sieci pokazuje jednocześnie do 10 wartości.

- Zakres pomiarowy: 50. .. 600Veff
- w tym 4 cęgi prądowe i krokodylki
- pamięć danych: 512 kB (pamięć nieulotna) 
- zasilanie: 8 x typ 1,5 V AA (mignon)
- w tym. Certyfikat kalibracji ISO

8.963,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-PA 8000-ICA

Dzięki analizatorowi sieci możliwy jest pomiar i rejestracja mocy w obwodach jedno i trójfazowych. Długoterminowe pomiary można przeprowadzić za pomocą urządzenia do analizy sieci. 

- Zakres pomiarowy: 10 V ... 600 V
- Pomiar napięcia: do 600 V (AC)
- Pomiar prądu: do 1200 A (AC)
- Funkcja rejestratora danych: przechowywanie w czasie rzeczywistym na karcie SD karta
- Interwał zapisu: 2 sekundy ... 7200 sekund
- w tym. Certyfikat kalibracji ISO

9.782,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-830-1

Analizator sieci PCE-830-1 służy do jedno- i trójfazowego pomiaru wielkości elektrycznych w sieci AC. Nie tylko „normalne” Mierzone zmienne, takie jak napięcie, prąd, częstotliwość, moc i energia są określane za pomocą analizatora mocy, a także wyświetlane są wartości wymagane przez normę EN50160, takie jak harmoniczne, interharmoniczne i asymetria. Analizator mocy można kupić online tutaj w w naszym sklepie.

Zestaw-1 Miernik cęgowy PC-6801(100A)
- Wejście przewodu: średnica 30mm
- Wybór zakresu: ręczny (1A, 10A, 100A)
- Wymiary (urządzenie): 257 x 155 x 57 mm
- Waga (urządzenie): 1160g

10.874,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-830-3

Analizator sieci PCE-830 służy do jedno- i trójfazowego pomiaru wielkości elektrycznych w sieci AC. Nie tylko „normalne” Mierzone zmienne, takie jak napięcie, prąd, częstotliwość, moc i energia są określane za pomocą analizatora sieci, a także wyświetlane są wartości wymagane przez EN50160, takie jak harmoniczne, interharmoniczne i asymetria.

 

Zestaw-3 Elastyczne cęgi do pomiaru prądu PC-3007 (3000A)
- Gniazdo przewodu: średnica 170mm
- Najmniejszy promień gięcia: 35mm
- Długość pętli pomiarowej: 610mm
- Wymiary (urządzenie): 257 x 155 x 57 mm
- Masa (urządzenie ): 1160g

10.874,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-830-2

Analizator sieci PCE-830 służy do jedno- i trójfazowego pomiaru wielkości elektrycznych w sieci AC. Nie tylko „normalne” Mierzone zmienne, takie jak napięcie, prąd, częstotliwość, moc i energia są określane za pomocą analizatora sieci, a także wyświetlane są wartości wymagane przez EN50160, takie jak harmoniczne, interharmoniczne i asymetria.

Set-2 PCE-6802 miernik cęgowy  (1000A)
- Wejście przewodu: średnica 55mm
- Wybór zakresu: ręczny (10A, 100A, 1000A)
- Analiza zniekształceń harmonicznych do 99. rzędu 
- Wyświetlanie do 50 harmonicznych na wyświetlaczu przebiegu 
- Wyświetlanie przebiegu z wartościami szczytowymi (1024 odczyty/okres) 
- Analiza zniekształceń bezwzględnych (%THD-F) 
- Optycznie izolowany interfejs USB 
- Pamięć do 52400 odczytów

12.262,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-830-3-ICA

Analizator sieci do pomiaru mocy służy do jedno- i trójfazowego pomiaru wielkości elektrycznych w sieci AC. Nie tylko „normalne” Mierzone zmienne, takie jak napięcie, prąd, częstotliwość, moc i energia są określane za pomocą analizatora sieci elektroenergetycznej, a także wyświetlane są wartości wymagane przez EN50160, takie jak harmoniczne, interharmoniczne i asymetria.

Zestaw-3 Elastyczne cęgi do pomiaru prądu PCE-3007 (3000A)
- Gniazdo przewodu: Średnica 170mm
- Najmniejszy promień gięcia: 35mm
- Długość pętli pomiarowej: 610mm
- Wymiary (urządzenie): 257 x 155 x 57 mm
- Waga (urządzenie): 1160g
- w tym . Certyfikat kalibracji ISO

13.058,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-PA 8300

Analizator sieci 3-fazowej imponuje prostą obsługą. Analizator sieci 3-fazowych zapisuje wszystkie zmierzone wartości na karcie SD. Analizator sieci 0  może być używany do pomiaru mocy i analizy sieci. Moc może być mierzona przez analizator sieci do 9999 MW.

 

- Napięcie pomiar: 10 ... 600 V AC
- Pomiar prądu: 20 ... 1200 A AC (zestaw 1); 30 ... 3000 A AC (zestaw 2)
- Pomiar mocy: 0 kW ... 9,999 MW (VA/VAR)
- Analiza harmonicznych i harmonicznych w zależności od wyboru zestawu:
- przy wyborze zestawu 1  3 x Zacisk prądowy
- przy wyborze zestawu 2  3 x Cewka Rogowskiego

14.351,52 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.

Numer zamówienia: PCE-830-2-ICA

Urządzenie do analizy sieci służy do jedno- lub trójfazowego pomiaru wielkości elektrycznych w sieci AC. Nie tylko „normalne” Mierzone zmienne, takie jak napięcie, prąd, częstotliwość, moc i energia są określane za pomocą urządzenia do analizy sieci, a także wyświetlane są wartości wymagane przez normę EN50160, takie jak harmoniczne, interharmoniczne i asymetria.

 
Zestaw-2 PCE-6802 miernik cęgowy (1000A)

- Pobór prądu: średnica 55mm
- Wybór zakresu: ręczny (10A, 100A, 1000A)
- Analiza harmonicznych zniekształcenia do 99. rzędu
- Wyświetlanie do 50 harmonicznych na wyświetlaczu z przebiegami
- Wyświetlanie przebiegu z wartościami szczytowymi (1024 odczyty/okres) 
- Analiza zniekształceń bezwzględnych (%THD-F) 
- Optycznie izolowany interfejs USB  ;
- Pamięć do 52400 odczytów
- w tym certyfikat kalibracji ISO

14.450,00 zł

Cena nie zawiera VATu oraz kosztów przesyłki.