Krachtopnemer / riemspanningsmeter PCE-BTM 2000

Best.nr.: PCE-BTM 2000
624,90 €
756,13 €
4250348722577
PCE-BTM 2000
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en 12,95 € netto verzendkosten
Levertijd: minimaal 4 weken
Krachtopnemer/riemspanningsmeetapparaat voor een snelle en nauwkeurige meting van de riemspanning / geheugen voor 750 meetwaarden / grafische weergave / eenvoudige bediening / meting in Hz en N

De krachtopnemer / riemspanningsmeter is een optisch metend apparaat voor de bepaling van de riemspanningskracht. Deze krachtopnemer bestaat uit een displayunit en een sensor aan een zwanenhals. Het apparaat meet de riemspanning in staande toestand. Een kleine impuls, met behulp van een slagje, is voldoende om een trilling te veroorzaken aan de riem. De krachtopnemer stelt met een sensorstraal de zo ontstane eigenfrequentie van de riem vast en visualiseert deze op het display. Aanvullend kan de krachtopnemer uit deze data en de ingevoerde riemlengte en -massa de spankracht van de riem bepalen. De invoer van deze data is echter niet persé noodzakelijk, om meteen metingen door te voeren met de krachtopnemer. De meeteenheden waaruit gekozen kunnen worden zijn: N (SI-eenheid) en pondkracht (Amerikaanse eenheid). Op het grafische display wordt altijd de meetwaarde in Hz weergegeven. Wanneer de riemmassa en -lengte zijn ingevoerd in het apparaat, dan wordt aanvullend ook nog de trumkracht/spankracht in Newton weergegeven. Het intuïtieve meun wordt op het hoge contrast display van de riemspanningsmeter in zes te kiezen talen gevisualiseerd. Voor een nog uitgebreidere analyse en voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles is de krachtopnemer uitgerust met een geheugen. Hierin kunnen tot 750 databestanden opgeslagen worden (15 mappen á 50 meetwaarden per map).  

De krachtopnemer wordt volledig inzet klaar geleverd. Bij de leveromvang horen de meetunit, de standaard sensor met zwanenhals, een magneethouder, batterijen en een handleiding. Optioneel zij er nog een instrumentenkoffer, frequentie-slagonderdeel, statief en meetsensor met spiraalkabel en een langere zwanenhals (voor moeilijk bereikbare riemen) verkrijgbaar.

Toepassingsgebieden voor riemspanningsmeetinstrumenten

De riemspanningsmeter kan zowel de riemspanning van tandriemen als V-snaren meten. De riemspanning is een belangrijke parameter bij het installeren, instellen, onderhouden en repareren van riemaandrijvingen. De riemspanning moet gedurende de gehele looptijd regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig worden aangepast om de maximale levensduur van alle machineonderdelen te garanderen. Het is belangrijk dat de voorbelasting wordt geselecteerd op basis van de over te brengen krachten. In principe geldt: hoe groter de over te dragen krachten en hoe hoger de bandsnelheid tijdens bedrijf, hoe groter de voorspankrachten die moeten worden gekozen. Zorg er tegelijkertijd voor dat de riemspanning niet te hoog is ingesteld, anders kunnen de lagers van de riemaandrijvingen worden aangetast terwijl de slijtage van de riem toeneemt, wat kan leiden tot riemscheuren. Een te lage riemspanning kan ook schade veroorzaken, bijvoorbeeld het springen van tanden of het slippen van de riem. Het is des te belangrijker om de riemspanning of voorspankracht te bepalen met een riemspanningsmeetapparaat. Dit betekent dat vervolgkosten als gevolg van ongeplande stilstand door lagerschade of defecte riemen aanzienlijk kunnen worden verlaagd. Het gebruik van een riemspanningsmeter is daarom geschikt voor toepassingen op het gebied van motortechnologie, industriële productie, stappenmotoren, in gereedschaps- en machinebouw of op het gebied van onderhoud en reparatie.

Waarom moet de riemspanning worden gemeten? 

Het meten van riemen is altijd nodig om machines en systemen optimaal te onderhouden. Een riemaandrijving bereikt zijn maximale levensduur alleen als hij juist is afgesteld voor gebruik. Hiertoe wordt de riem optimaal gespannen en zijn de katrollen nauwkeurig uitgelijnd. Met behulp van het riemspanningsmeetinstrument kan de spankracht (strengkracht) exact worden bepaald wanneer de riem stilstaat.

Een lange levensduur en hoge prestaties van de apparaten, machines en systemen - Dat is het doel van elke gebruiker, hetzij een bedrijf of een particulier. Riemen zijn een belangrijk en noodzakelijk onderdeel in veel industrieën, vooral bij verschillende machines. De kleinste afwijkingen van de norm kunnen ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld scheeftrekken of schuiven, wat leidt tot systeemstoringen. Het is daarom bijzonder belangrijk om de riemspanning regelmatig te controleren, omdat dit de enige manier is om een perfecte loop te garanderen. Niet alleen een zwakker dan noodzakelijke spanning, maar ook een spanning die boven de norm ligt, kan ernstige en, belangrijker nog, tijdelijke verslechtering van de riem en prestatieverlies veroorzaken. Een verkeerde riemspanning in de voertuiggenerator is bijvoorbeeld verwoestend en kan gevaarlijk zijn en resulteren in volledige slijtage en motorschade.

Hoge kosten – Hoge kosten zijn slechts één van de items in de lijst met mogelijke problemen die kunnen volgen. Zelfs als de aandrijfriem niet gescheurd is, blijft het veranderen van de functie niet onbelangrijk voor het hele systeem of mechanisme, en daarom is het onder controle houden van het probleem eigenlijk een van de belangrijkste taken.

Dit kan eenvoudig en nauwkeurig met de riemspanningsmeter. Met de riemspanningsmeter kan de gebruiker de riemspanning in het te bedienen systeem vanuit katrollen bepalen en zo onmiddellijk maatregelen nemen om de spanning op de gewenste waarde aan te passen. Hoewel het meten van riemspanning een hoge precisie vereist, wordt de taak door het ontwerp en de specificaties van de meter aanzienlijk vereenvoudigd voor de gebruiker. 

De riemspanningsmeter is digitaal en de sensor die aan de zwanenhals van de meter is bevestigd voert de spanningsmeting uit op basis van door de riem gegenereerde geluidsgolven. Handmatig testen van de spanning is niet meer nodig. De beste manier om de riemspanning te bepalen, is door de meter te gebruiken en de berekeningen te gebruiken om nauwkeurige gegevens over de riemspanning te krijgen. De trillingen van de riem worden niet alleen geregistreerd door het meetinstrument, de gegevens worden ook verwerkt nadat ze zijn ontvangen door de sensor. Op basis van de eigenschappen van de aandrijfriem (gewicht, breedte, lengte) wordt het eindresultaat berekend en weergegeven op het verlichte scherm (in Newton / Hz).

Het toepassingsgebied van het riemspanningsmeetapparaat is groot en varieert van de individuele toepassingen in het huishouden (verschillende apparaten, huishoudelijke apparaten) of op kantoor tot industriële ruimtes (grote motor-as-combinaties, verschillende transportsystemen, takels, liften, auto-industrie, landbouwmachines).

Het voordeel van het gebruik van de riemspanningsmeter is niet alleen dat deze bijdraagt aan het opsporen van fouten en het voorkomen van fouten. Ook kan de meter worden gebruikt om de juistheid van de installatie te controleren voor inbedrijfstelling. Voordat u de apparatuur start, is het controleren met de riemspanningsmeter een betrouwbare bevestiging dat de machine goed werkt volgens de voorschriften. De met behulp van het riemspanningsmeetapparaat ontvangen gegevens kunnen worden opgeslagen en later als referentie worden gebruikt in de reguliere onderhoudscontroles. Na de meting in realtime gaan de gegevens niet verloren en kunnen voor de volgende metingen in het riemspanningsmeetapparaat worden opgeslagen.

Als het om riemen gaat, zijn er veel factoren bij betrokken: zware belastingen, snelheid, trillingen, kracht, bescherming van andere mechanismen tegen overbelasting, enz., Maar het belangrijkste punt dat niet mag worden vergeten, is veiligheid. Het gebruik van de riemspanningsmeter is een goede manier om moderne technische service uit te voeren en storingen en mechanische / technische problemen te diagnosticeren. 

Wat is de riemspanning of voorspankracht van de riem?

Aangezien meerdere krachten op één riemaandrijving inwerken, worden de belangrijkste krachten op riemaandrijvingen hieronder opgesomd om de betekenis van de riemspanning / voorspankracht te begrijpen. De riem verbindt een aandrijfpoelie (ook wel genoemd riemschijf of snaarschijf) met een aangedreven poelie. De aandrijfpoelie wordt aangedreven door een motor die een draaimoment genereert en deze overbrengt naar de aandrijfpoelie. De riem brengt dit draaimoment over op de aangedreven riemschijf in de vorm van een perifere kracht. De volgende krachten zijn belangrijk.

De omtrekkracht: De omtrekkracht komt overeen met de gebruikskracht die door de riem moet worden overgebracht. De omtrekkracht is afhankelijk van het toegepaste motorvermogen en dus van het draaimoment evenals van het motortoerental en de poeliediameter. Om het krachtenevenwicht te behouden, veroorzaakt de omtrekkracht de vorming van verschillende krachten in de riemlopen. De laststreng of trekstreng is de zijde van ketting, touw of riem die wordt getrokken en strak staat.

Een ‘lege’ streng is de losse, niet-getrokken en doorhangende streng. Het verschil in krachten tussen de laststreng en de lege streng komt overeen met de omtrekkracht die op de aandrijfriem wordt overgebracht.

De wrijvingskracht: De wrijvingskracht werkt op de contactvlakken tussen de riem en de poelie. De wrijvingskracht op de aandrijfpoelie zorgt ervoor dat het draaimoment van de motor wordt overgedragen op de riem en dus wordt overgedragen op de aangedreven poelie. Door de wrijvingskracht vindt er een krachtoverdracht plaats tussen de riem en de aangedreven riemschijf op de aangedreven riemschijf. Aldus ontstaat een bruikbaar draaimoment op de aangedreven riemschijf, welke overeenkomt met het product van omtrekkracht en de helft van de diameter van de aangedreven riemschijf.

De middelpuntvliedende kracht: De middelpuntvliedende kracht of centrifugale kracht is een niet-bestaande kracht of schijnkracht. De middelpuntvliedende kracht neemt toe met toenemende snelheden en zorgt ervoor dat de riem uitrekt en daardoor zijn grip verliest. In dit geval gaat de middelpuntvliedende kracht de houdkracht tegen.

De voorspankracht: De voorspankracht (ook wel genoemd: spankracht / trumkracht / riemspanning) is verschillend onder dynamische omstandigheden in de laststreng en lege streng. In statische toestand is de riemspanning in beide strengen identiek. De voorspankracht moet in de statische toestand worden ingesteld, zodat er onder dynamische omstandigheden voldoende hechting aan de riemschijven is om de krachtoverbrenging van de riem naar de riemschijf te verzekeren, rekening houdend met de centrifugale krachten die in de bedrijfstoestand op de riem inwerken. De riemspanning mag echter niet te hoog worden ingesteld, anders kan onder belasting riemschade en / of lagerschade ontstaan. De juiste riemspanning moet specifiek voor elke riem en de bijbehorende toepassing worden gekozen. De meeste riemfabrikanten geven de bijbehorende riemspanning aan in de vorm van krachten of frequenties. Met een riemspanningsmeetapparaat kan na montage en voor het starten van een riemaandrijving de benodigde riemspanning exact worden bepaald.


- meten van de trillingsfrequentie van de riem
- intuïtieve bediening
- berekening van de spankracht
- weergave van riemspanning in N
- 6 menutalen
- geheugen voor 750 metingen
- sensor aan zwanenhals
- invoer van bandlengte en bandmassa mogelijk


meetbereik

10 ... 900 Hz

nauwkeurigheid

± (1 % v. mw. + 4 digit)

herhaalnauwkeurigheid 

± 1 Hz

resolutie

<100 Hz: 0,1 Hz

 

>100 Hz: 1 Hz

riemlengte

max. 9,999 m

riemmassa

max. 9,999 kg/m

geheugen

750 meetwaarden

 

15 mappen á 50 meetpunten

menutalen

Duits, Engels, Spaans,

 

Frans, Italiaans, Nederlands

voeding     

3 x 1,5 V AAA batterij

omgevingscondities

0 ... 50 °C; max. 95 % r.v.

opslagcondities

-20 ... 65 °C; max. 95 % r.v.

afmetingen

150 x 80 x 38 mm

Gewicht

ca. 200 g incl.. batterijen


1 x krachtopnemer / riemspanningsmeter PCE-BTM 2000
1 x standaard sensorkop
1 x magnetische houder
3 x 1,5 V AAA-batterijen
1 x handleiding
1 x opbergtas
kalibratiecertificaat optioneel verkrijgbaar